Väestörekisteröinti Ahvenanmaalla

Tästä artikkelista löydät tietoa väestörekisteröinnistä, henkilötunnuksesta, muuttoilmoituksen tekemisestä sekä kotikunnasta, kun muutat Ahvenanmaalle. Suomessa ja Ahvenanmaalla väestörekisteri on nimeltään väestötietojärjestelmä.

Ahvenanmaalla ovat voimassa samat väestörekisteröintiä koskevat yleiset säännöt kuin Suomessa. Säännöistä kerrotaan tarkemmin artikkelissa Muuton ilmoittaminen ja väestörekisteröinti Suomessa.

Ahvenanmaalle pysyvästi muuttavia koskevat tietyt poikkeukset, joista kerrotaan tarkemmin seuraavassa.

Kotiseutuoikeus

Ahvenanmaan maakuntapäivävaaleissa äänioikeus ja vaalikelpoisuus on vain niillä, joilla on Ahvenanmaan kotiseutuoikeus. Myös oikeus omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta sekä oikeus harjoittaa elinkeinoa maakunnassa edellyttävät kotiseutuoikeutta. Ahvenanmaan maakunnan hallitus voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen kotiseutuoikeutta koskevasta vaatimuksesta.

Ahvenanmaan kotiseutuoikeuden voi saada joko lain nojalla tai hakemuksesta. Ahvenanmaan kotiseutuoikeus on henkilöillä, jotka olivat vuoteen 1952 mennessä ehtineet asua vakituisesti ja keskeytyksettä Ahvenanmaalla vähintään viiden vuoden ajan. Kotiseutuoikeus on myös Ahvenanmaalla asuvalla alaikäisellä Suomen kansalaisella, jos hänen isällään tai äidillään on kotiseutuoikeus. Muissa tapauksissa Ahvenanmaan kotiseutuoikeus myönnetään hakemuksesta. Jollei kotiseutuoikeuden myöntämistä vastaan ole painavia syitä, kotiseutuoikeus myönnetään Suomen kansalaiselle, joka on asunut vakituisesti ja keskeytyksettä Ahvenanmaalla vähintään viiden vuoden ajan ja jolla on tyydyttävä ruotsin kielen taito. Maakuntalain nojalla kotiseutuoikeus voidaan erityisestä syystä myöntää myös sille, joka ei täytä mainittuja vaatimuksia. Kotiseutuoikeuden menettää, jos asuu Ahvenanmaan ulkopuolella yhtäjaksoisesti yli viisi vuotta. 

Kotiseutuoikeuden hakulomake (Ansökan om Åländsk hembygdsrätt) on saatavilla Ahvenanmaan maakunnan hallituksen kanslian oikeuspalveluyksiköstä. Hakemuksen käsittely kestää kaksi kuukautta. Lausunnonantajana toimii Ahvenanmaan poliisiviranomainen.

Kotiseutuoikeuden myöntäminen maksaa 80 euroa, kotiseutuoikeuden uudelleen myöntäminen 30 euroa ja todistus kotiseutuoikeudesta 5 euroa.

Ahvenanmaan kotiseutuoikeutta koskevat säännökset sisältyvät Ahvenanmaan itsehallintolakiin (1144/1991) sekä maakuntalakiin Ahvenanmaan kotiseutuoikeudesta (Ahvenanmaan säädöskokoelma 2/1993).

Asevelvollisuus

Kaikki ne henkilöt, joilla on Ahvenanmaan kotiseutuoikeus ja jotka ovat muuttaneet Ahvenanmaalle ennen kahdettatoista ikävuottaan, on vapautettu asevelvollisuudesta.

Haloo Pohjola

Suositellut sivut (6)

Oletko muuttamassa töihin tai opiskelemaan toiseen Pohjoismaahan? Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu Haloo Pohjola auttaa matkaan!


Työnhaku Ruotsissa

Tässä artikkelissa annetaan työnhakuvinkkejä ja kerrotaan työntekijän oikeuksista Ruotsin ...

Työnhaku Norjassa

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten voit hakea töitä Norjasta ja mistä löydät työpaikkailmoituksia.

Eläke Ruotsissa

Tässä osiossa kerrotaan eläkkeen karttumisesta Ruotsissa sekä siitä, miten toisessa Pohjoismaassa ...

Sairaanhoitajana toimiminen Norjassa

Tutustu tähän artikkeliin, jos olet sairaanhoitaja ja haluat lähteä töihin Norjaan.

Hakeminen korkea-asteen koulutukseen ...

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten voit hakea korkea-asteen koulutukseen Tanskassa.

Tavaroiden ja palveluiden ostaminen ...

Tällä sivulla on käytännön neuvoja tavaroiden ja palveluiden ostamiseen Islannissa.

Yhteydenotto

Ota yhteyttä Haloo Pohjolaan

Jos sinulla on kysyttävää muuttamisesta, työskentelystä tai opiskelusta Pohjoismaissa, voit käyttää Haloo Pohjolan yhteydenottolomaketta.