Työskentely Ahvenanmaalla

Tietoa työskentelemisestä Ahvenanmaalla.
Työ- ja oleskelulupa Ahvenanmaalla
Tästä artikkelista selviää, missä tilanteissa Ahvenanmaalle muuttaminen edellyttää työ- tai oleskelulupaa. Lisäksi siinä kerrotaan oleskeluoikeuden rekisteröimisestä.
Työnhaku Ahvenanmaalla
Tässä artikkelissa kerrotaan työnhausta Ahvenanmaalla sekä siitä, miten Ahvenanmaalta voi hakea töitä ulkomailta käsin. Lisäksi sivulta selviää, millä ehdoin Ahvenanmaalle voi tulla etsimään töitä työttömyyskorvauksen turvin.
Toimeentulo sairauden aikana Ahvenanmaalla
Tässä artikkelissa kerrotaan, millä tavoin työntekijän toimeentulo on turvattu sairauden aikana. Työntekijä voi sairastuessaan saada joko sairausajan palkkaa työnantajaltaan tai sairauspäivärahaa Kelasta. Huomaathan, että alle neljän kuukauden työsuhteissa muista Pohjoismaista tuleva työntekijä ei kuulu suomalaisen sairausvakuutuksen piiriin eikä siten myöskään sairauspäivärahan piiriin.
Verotus Ahvenanmaalla
Verot maksetaan pääsääntöisesti työskentelyvaltioon, mutta tästä säännöstä on lukuisia poikkeuksia. Tästä artikkelista saat tietoa yleisestä ja rajoitetusta verovelvollisuudesta Ahvenanmaalla, erityyppisistä veroista, verokortista, veroilmoituksesta sekä tilanteesta, jossa työnantaja on muualta kuin Suomesta tai suomalainen työnantaja lähettää työntekijän toiseen Pohjoismaahan.
Rajatyöntekijät
Rajatyöntekijät eli toisessa maassa asuvat ja toisessa työskentelevät kuuluvat osittain työttömyyspäivärahan hakemista ja verotusta koskevien erityissääntöjen piiriin. Tässä artikkelissa käsitellään tarkemmin näitä erityissääntöjä, kuten 75 %:n sääntöä.
Työskentely useassa maassa samanaikaisesti
Tässä artikkelissa käsitellään Ahvenanmaan asuinpaikka- ja työperusteisia etuuksia sekä niiden suhdetta Pohjoismaiseen sosiaaliturvasopimukseen ja EU-asetukseen sosiaaliturvajärjestelmistä ja henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta. Näitä lakeja ja sopimuksia sovelletaan myös arvioitaessa, ovatko muiden Pohjoismaiden kansalaiset oikeutettuja sosiaaliturvaetuuksiin Ahvenanmaalla.
Vapaaehtoistyö Ahvenanmaalla
Tästä artikkelista selviää, mihin voit ottaa yhteyttä, jos haluat vapaaehtoistyöhön Ahvenanmaalle. Kerromme myös, mistä löydät kattavan linkkikokoelman ulkomailla toimivien vapaaehtoisjärjestöjen sivustoihin.
Ammattiliitot Ahvenanmaalla
Jos tarvitset tietoa Ahvenanmaalla työskentelevien palkoista ja työehdoista, voit ottaa yhteyttä ammattiliittojen paikallisiin edustajiin, joiden yhteystiedot löytyvät tästä artikkelista.
Ulkomailla suoritettujen tutkintojen tunnustaminen Ahvenanmaalla
Tutkintojen akateeminen tunnustaminen tarkoittaa sekä pääsyä koulutukseen ulkomaisen koulutuksen perusteella että ulkomaisten opintojen hyväksilukemista osaksi Ahvenanmaalla suoritettavaa tutkintoa. Päätökset hyväksilukemisesta tehdään korkeakouluissa tai oppilaitoksissa. Pohjoismainen Sigtunan sopimus takaa, että Pohjoismaiden korkeakoulut tunnustavat toistensa alaisuudessa suoritetut opinnot.
Tuet työttömälle työnhakijalle Ahvenanmaalla
Tällä sivulla kerromme työttömälle työnhakijalle Ahvenanmaalla myönnettävistä tuista.

Yhteydenotto

Ota yhteyttä Haloo Pohjolaan

Jos sinulla on kysyttävää muuttamisesta, työskentelystä tai opiskelusta Pohjoismaissa, voit käyttää Haloo Pohjolan yhteydenottolomaketta.

Lisää Ahvenanmaasta

Muutto Ahvenanmaalle tai Ahvenanmaalta

Asuminen ja oleskelu Ahvenanmaalla

Lapset ja perhe Ahvenanmaalla

Työskentely Ahvenanmaalla

Koulutus Ahvenanmaalla