Tietoa Haloo Pohjola -neuvontapalvelusta

Haloo Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu henkilöille, jotka muuttavat, opiskelevat tai työskentelevät Pohjoismaissa. Haloo Pohjola toimii koordinoidusti kaikkialla Pohjoismaissa, ja sillä on toimisto kaikissa viidessä Pohjoismaassa ja Ahvenanmaalla, Färsaarilla ja Grönlannissa.

Tietoa kaikista Pohjoismaista 

Pohjoismailla on yhteiset työmarkkinat, ja maat ovat solmineet muitakin yhteispohjoismaisia sopimuksia muun muassa sosiaaliturvan ja koulutusmahdollisuuksien saralla. Haloo Pohjolan tärkeimpänä tehtävänä on parantaa yksityishenkilöiden mahdollisuuksia liikkua vapaasti Pohjoismaasta toiseen. Tähän pyrimme jakamalla tietoa muun muassa muuttoa ja pendelöintiä koskevista pohjoismaisista säännöksistä. Haloo Pohjolan verkkosivuilla kerrotaan yleisesti eri Pohjoismaiden säännöksistä ja viranomaiskontakteista sekä neuvotaan, kenen puoleen voit kääntyä, jos olet muuttoaikeissa tai aiot opiskella tai työskennellä toisessa Pohjoismaassa. 

Jos et löydä sivuiltamme vastauksia kaikkiin mieltäsi askarruttaviin kysymyksiin, voit ottaa meihin yhteyttä kysymyslomakkeella tai olla yhteydessä Haloo Pohjolan paikallistoimistoihin. Haloo Pohjolan sivuilla annetaan tietoa suomeksi, ruotsiksi, norjaksi, tanskaksi ja islanniksi. Voit ottaa meihin yhteyttä jollakin näistä kielistä tai englanniksi, fääriksi tai grönlanniksi.

Vuonna 2017 Haloo Pohjola vastasi noin 2 500 yhteydenottoon ja sivuillamme vieraili runsaat miljoona kävijää.

Haloo Pohjolan verkkosivut 

Pohjoismaiset sopimukset 

Haloo Pohjolan yhteystiedot 

Haloo Pohjola Facebookissa 

Tavoitteena rajaesteiden poistaminen

Haloo Pohjolan tärkeänä tehtävänä on kartoittaa ongelmia ja rajaesteitä, joita yksityishenkilöt ja pienyritykset kohtaavat liikkuessaan Pohjoismaiden välisten rajojen yli. Haloo Pohjola hyödyntää muun muassa yhteistyössä Pohjoismaiden ministerineuvoston rajaesteneuvoston kanssa tietoa, jota se saa yksityishenkilöiltä Pohjoismaiden välisistä rajaesteistä. Tavoitteena on tuoda ongelmat ja ratkaisuehdotukset asioita käsittelevien poliitikkojen ja virkamiesten tietoon.

Haloo Pohjola pyrkii kiinnittämään huomiota epäselviin säännöksiin, tiedonvälityksen puutteisiin ja Pohjoismaiden kansallisten säännöstöjen välisiin aukkoihin. Haloo Pohjola kerää tietoa Pohjoismaiden välisistä rajaesteistä ja tuo keräämänsä tiedon kansalaisten ja viranomaisten ulottuville Pohjoismaiden ministerineuvoston rajaestetietokantaan.

Tiedotamme rajaesteistä myös Pohjoismaiden poliitikoille ja viranomaisille ja olemme siten osa virallista pohjoismaista rajaesteyhteistyötä.

Pohjoismaiden rajaestetyö 

Rajaestetietokanta

Organisaatio

Haloo Pohjola koostuu Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan, Islannin, Ahvenanmaan, Färsaarten ja Grönlannin kansallisista toimistoista. Kussakin maassa on projektinjohtaja. 

Haloo Pohjola kuuluu suoraan pohjoismaisten yhteistyöministereiden vastuualueeseen. Organisatorisesti kuulumme Pohjoismaiden ministerineuvoston viestintäosaston (KOMM) alaisuuteen.

Färsaarten Haloo Pohjola -toimistoa hallinnoi Pohjoismainen Atlantti-yhteistyö.

Grönlannin Haloo Pohjola -toimistoa hallinnoi Grönlannin Pohjola-instituutti (NAPA).

Ruotsin Haloo Pohjola -toimistoa hallinnoi Pohjoismainen aluekehityksen keskus Nordregio.

Kaikkien muiden Haloo Pohjola -toimistojen hallinnoinnista vastaavat Norden-yhdistykset. 

Haloo Pohjolan toimistot 

Neuvontapalvelu, ei viranomainen

Haloo Pohjola ei toimi asiamiehenä, lakiasioiden hoitajana tai asioita käsittelevänä virkailijana. Se ei avusta kysyjiä asioissa, jotka edellyttävät nimen tai henkilötunnuksen käyttämistä. Haloo Pohjolan projektinjohtajat eivät voi toimia kysyjän edustajana viranomaisiin päin. Kysyjille annetaan tietoa yksinomaan yleiseltä pohjalta.

Tiedotustapahtumat

Haloo Pohjola järjestää erilaisia tiedotustapahtumia, joiden tavoitteena on kiinnittää huomiota Pohjoismaiden väliseen liikkuvuuteen, tiedottaa Pohjoismaiden säännöksistä ja tuoda yhteen eri maiden toimijoita. Tiedotustapahtumia järjestetään kaikissa maissa ja usein yhteistyössä muiden maiden Haloo Pohjola -toimistojen tai muiden toimijoiden kanssa. Kohdeyleisön kirjo on laaja: tavallisista pohjoismaalaisista aina kansallisten viranomaisten edustajiin, poliitikkoihin ja päätöksentekijöihin. 

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Haloo Pohjolan yhteistyökumppaneita ovat alan muut neuvontapalvelut, SOLVIT, rajaesteneuvosto, Pohjoismaiden suurlähetystöt, Eures, kansalliset viranomaiset, elinkeinoelämän järjestöt, etujärjestöt ja monet muut toimijat.

Toivottavasti löydät vastaukset kysymyksiisi näiltä sivuilta!

Haloo Pohjola

Suositellut sivut (6)

Oletko muuttamassa töihin tai opiskelemaan toiseen Pohjoismaahan? Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu Haloo Pohjola auttaa matkaan!


Työnhaku Ruotsissa

Tässä artikkelissa annetaan työnhakuvinkkejä ja kerrotaan työntekijän oikeuksista Ruotsin ...

Työnhaku Norjassa

Tässä artikkelissa kerrotaan, mistä löydät työpaikkailmoituksia Norjassa.

Ruotsin eläkejärjestelmä

Tästä artikkelista selviää, millaisia eläkkeitä Ruotsissa on olemassa ja miten ansaitset eläkettä.

Sairaanhoitajana toimiminen Norjassa

Tästä artikkelista selviää, miten sairaanhoitaja voi saada töitä Norjasta.

Hakeminen korkea-asteen koulutukseen ...

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten voit hakea korkea-asteen koulutukseen Tanskaan.

Tavaroiden ja palveluiden ostaminen ...

Tällä sivulla on käytännön neuvoja tavaroiden ja palveluiden ostamiseen Islannissa.

Yhteydenotto

Ota yhteyttä Haloo Pohjolaan

Jos sinulla on kysyttävää muuttamisesta, työskentelystä tai opiskelusta Pohjoismaissa, voit käyttää Haloo Pohjolan yhteydenottolomaketta.