Tietoa Haloo Pohjola -neuvontapalvelusta

Haloo Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu, jolla on toimipisteet kaikissa viidessä Pohjoismaassa sekä Ahvenanmaalla, Färsaarilla ja Grönlannissa. Tehtävänämme on parantaa yksityishenkilöiden mahdollisuuksia liikkua vapaasti Pohjoismaasta toiseen. Tähän pyrimme jakamalla tietoa muun muassa muuttoa ja pendelöintiä koskevista pohjoismaisista säännöksistä.

Kattava pohjoismainen neuvontapalvelu

Haloo Pohjolan toiminnan lähtökohtana ovat yhteispohjoismaiset työmarkkinat sekä muun muassa koulutusta ja sosiaaliturvaa koskevat pohjoismaiset sopimukset. Verkkosivuillamme kerrotaan yleisesti eri Pohjoismaiden järjestelmistä ja neuvotaan, kenen puoleen voit kääntyä, jos olet muuttoaikeissa tai aiot opiskella tai työskennellä toisessa Pohjoismaassa. 

Haloo Pohjolan sivuilla annetaan tietoa suomeksi, ruotsiksi, norjaksi, tanskaksi ja islanniksi. Voit myös ottaa meihin yhteyttä jollakin näistä kielistä tai englanniksi, fääriksi tai grönlanniksi ja saada vastauksen samalla kielellä.

Jos et löydä vastausta kysymyksiisi Haloo Pohjolan sivuilta, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse tai kysymyslomakkeella tai soittaa meille puhelinaikana.

Haloo Pohjola on ainoa pohjoismainen neuvontapalvelu, joka toimii koordinoidusti kaikissa Pohjoismaissa ja tarjoaa tietoa useimmilla pohjoismaisilla kielillä. Toimintamme ei ole sidoksissa kansallisiin etuihin, aikaan, paikkaan eikä kieleen. Vuonna 2015 vastasimme noin 3 000 yhteydenottoon ja sivuillamme vieraili noin 1 000 000 kävijää.

Tavoitteena rajaesteiden poistaminen

Haloo Pohjolan tärkeänä tehtävänä on kartoittaa ongelmia ja pohjoismaisia rajaesteitä, joita yksityishenkilöt ja pienyritykset kohtaavat liikkuessaan Pohjoismaiden välisten rajojen yli. Haloo Pohjola hyödyntää muun muassa yhteistyössä rajaesteneuvoston kanssa tietoa, jota se saa yksityishenkilöiltä Pohjoismaiden välisistä rajaesteistä. Tavoitteena on tuoda ongelmat ja ratkaisuehdotukset asioita käsittelevien poliitikkojen ja virkamiesten tietoon.

Haloo Pohjola haluaa kiinnittää huomiota epäselviin säännöksiin, tiedonvälityksen puutteisiin ja Pohjoismaiden kansallisten säännöstöjen välisiin aukkoihin. Haloo Pohjola kerää ja analysoi tietoa Pohjoismaiden välisistä rajaesteistä ja tuo keräämänsä tiedon kansalaisten ja viranomaisten ulottuville Pohjoismaiden ministerineuvoston rajaestetietokantaan. Tiedotamme rajaesteistä asianomaisille poliitikoille, viranomaisille ja Pohjoismaiden ministerineuvostolle ja olemme siten osa virallista pohjoismaista rajaesteyhteistyötä.

Organisaatio

Haloo Pohjola koostuu Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan, Islannin, Ahvenanmaan, Färsaarten ja Grönlannin kansallisista toimistoista.

Haloo Pohjola kuuluu suoraan pohjoismaisten yhteistyöministereiden vastuualueeseen. Organisatorisesti kuulumme Pohjoismaiden ministerineuvoston viestintäosaston alaisuuteen. Färsaarten Haloo Pohjola -toimistoa hallinnoi Pohjoismainen Atlantti-yhteistyö ja Grönlannin Haloo Pohjola -toimistoa hallinnoi Grönlannin Pohjola-instituutti (NAPA). Kaikkien muiden Haloo Pohjola -toimistojen hallinnoinnista vastaavat Norden-yhdistykset. 

Neuvontapalvelu, ei viranomainen

Haloo Pohjola ei toimi asiamiehenä eikä avusta kysyjiä asioissa, jotka edellyttävät nimen tai henkilötunnuksen käyttämistä. Haloo Pohjolan projektipäälliköt eivät voi toimia kysyjän edustajana viranomaisiin päin. Kysyjille annetaan tietoa yksinomaan yleiseltä pohjalta.

Tiedotustapahtumat

Haloo Pohjola järjestää myös erilaisia tiedotustapahtumia, joiden tavoitteena on kiinnittää huomiota Pohjoismaiden väliseen liikkuvuuteen, tiedottaa Pohjoismaiden säännöksistä ja tuoda yhteen eri maiden toimijoita. Tiedotustapahtumia järjestetään kaikissa maissa ja usein yhteistyössä muiden maiden Haloo Pohjola -toimistojen tai muiden toimijoiden kanssa. Kohdeyleisön kirjo on laaja: tavallisista pohjoismaalaisista aina kansallisten viranomaisten edustajiin, poliitikkoihin ja päätöksentekijöihin. 

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Haloo Pohjolan yhteistyökumppaneita ovat alan muut neuvontapalvelut, SOLVIT, rajaesteneuvosto, Pohjoismaiden suurlähetystöt, Eures, kansalliset viranomaiset, elinkeinoelämän järjestöt ja monet muut toimijat.

Toivottavasti löydät vastaukset kysymyksiisi näiltä sivuilta!

Haloo Pohjola

Suositellut sivut (6)

Oletko muuttamassa töihin tai opiskelemaan toiseen Pohjoismaahan? Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu Haloo Pohjola auttaa matkaan!


Työnhaku Ruotsissa

Tässä artikkelissa annetaan työnhakuvinkkejä ja kerrotaan työntekijän oikeuksista Ruotsin ...

Työnhaku Norjassa

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten voit hakea töitä Norjasta ja mistä löydät työpaikkailmoituksia.

Eläke Ruotsissa

Tässä osiossa kerrotaan eläkkeen karttumisesta Ruotsissa sekä siitä, miten toisessa Pohjoismaassa ...

Sairaanhoitajana toimiminen Norjassa

Tutustu tähän artikkeliin, jos olet sairaanhoitaja ja haluat lähteä töihin Norjaan.

Hakeminen korkea-asteen koulutukseen ...

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten voit hakea korkea-asteen koulutukseen Tanskaan.

Tavaroiden ja palveluiden ostaminen ...

Tällä sivulla on käytännön neuvoja tavaroiden ja palveluiden ostamiseen Islannissa.

Yhteydenotto

Ota yhteyttä Haloo Pohjolaan

Jos sinulla on kysyttävää muuttamisesta, työskentelystä tai opiskelusta Pohjoismaissa, voit käyttää Haloo Pohjolan yhteydenottolomaketta.