Väestörekisteröinti Norjassa

Tässä artikkelissa kerrotaan, milloin sinulla on oikeus ja milloin velvollisuus rekisteröityä Norjan väestötietojärjestelmään ja miten rekisteröityminen tapahtuu. Huomaathan, että Huippuvuoria koskevat omat erityissäännökset.

Pohjoismaiden kansalaiset voivat oleskella Norjassa korkeintaan kuusi kuukautta kirjautumatta maan väestötietojärjestelmään. Pohjoismaiden kansalaiset eivät tarvitse työ- tai oleskelulupaa voidakseen asua tai työskennellä Norjassa.

Norjaan jostain toisesta Pohjoismaasta muuttavia henkilöitä koskee Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välinen väestön rekisteröintiä koskeva sopimus. Sopimuksen mukaan kukin henkilö voi olla merkittynä vain yhden Pohjoismaan väestörekisteriin kerrallaan. Rekisteröintimenetelmä määräytyy sen maan sääntöjen mukaan, johon henkilö muuttaa.

Norjassa vakinaisesti asuvat henkilöt kuuluvat yleensä Norjan sosiaaliturvajärjestelmän piiriin. Norjan sosiaaliturvajärjestelmän jäsenyys on avain Norjan sosiaaliturvaviranomaisen NAVin myöntämiin etuuksiin ja palveluihin. Norjan sosiaaliturvajärjestelmään voi kuulua joko vakinaisen asumisen tai työskentelyn perusteella. Norjan sosiaaliturvan piiriin voivat kuulua myös ulkomailla oleskelevat henkilöt.

Asumisperusteinen sosiaaliturva

  • Sinun katsotaan asuvan Norjassa vakinaisesti, jos oleskelet tai aiot oleskella maassa vähintään 12 kuukautta. Voit kuulua Norjan sosiaaliturvan piiriin ainoastaan, jos oleskelet maassa laillisesti.
  • Jos kuulut Norjan sosiaaliturvan piiriin vakinaisen asumisen perusteella, voit oleskella ulkomailla yhtäjaksoisesti korkeintaan 12 kuukautta menettämättä Norjan sosiaaliturvan jäsenyyttä.

 Vaikka et asuisikaan Norjassa, kuulut Norjan sosiaaliturvan piiriin, jos

  • työskentelet Norjassa tai Norjan mannerjalustalla 
  • olet Norjan tai Eta-maan kansalainen ja työskentelet norjalaisella aluksella. Poikkeuksena tästä ovat henkilöt, jotka työskentelevät catering-tehtävissä Norjan kansainväliseen alusrekisteriin (NIS) rekisteröidyllä matkailualuksella
  • olet Norjan tai Eta-maan kansalainen ja työskentelet Norjan valtion palveluksessa ulkomailla
  • olet Norjan tai Eta-maan kansalainen ja saat ulkomailla suoritettaviin opintoihin tukea Norjan valtion opintolainarahastosta. Poikkeuksena tästä ovat toisessa Pohjoismaassa suoritettavat opinnot (jolloin kuulut sen maan sosiaaliturvajärjestelmän piiriin, jonka väestötietojärjestelmään sinut on merkitty).

Jos et kuulu Norjan sosiaaliturvan piiriin, sinulla ei ole Norjan sosiaaliturvalain mukaisia oikeuksia. Mikäli sairastut äkillisesti Norjassa oleskellessasi, olet kuitenkin oikeutettu terveydentilasi edellyttämään lääketieteelliseen hoitoon. 

Kuuluminen Norjan sosiaaliturvan piiriin (nav.no)

Oikeus terveydenhuoltopalveluihin Norjassa (Haloo Pohjola)

Yli kuusi kuukautta kestävä oleskelu Norjassa

Jos aiot jäädä Norjaan yli kuudeksi kuukaudeksi, sinun on tehtävä muuttoilmoitus. Ilmoitus on tehtävä viimeistään kahdeksan päivän kuluttua maahan saapumisesta.

Muuttoilmoitus tehdään henkilökohtaisesti jossakin Norjan 42:ssä väestörekisteröinnistä vastaavassa verotoimistossa (väestörekisteriviranomainen). Jos muutat Norjaan perheesi kanssa, kaikkien perheenjäsenten on käytävä henkilökohtaisesti verotoimistossa.

Verotoimistossa sinun tulee täyttää muuttoilmoituslomake ja esittää hyväksytty henkilötodistus ja muita asiakirjoja. Muuttoilmoituslomakkeen saat joko verotoimistosta tai Norjan verohallinnon sivustosta.

Jos pendelöit Norjan ja toisen Pohjoismaan välillä tulonansaitsemistarkoituksessa, sinun ei välttämättä tarvitse rekisteröityä Norjassa vakinaisesti asuvaksi. Sinun on tosin tällöinkin ilmoittauduttava verotoimistossa, mutta voit rastittaa muuttoilmoituslomakkeeseen olevasi pendelöijä. 

Kun sinut merkitään Norjan väestörekisteriin, saat norjalaisen henkilötunnuksen (joka muodostuu syntymäajastasi ja yksilönumerosta). Norjan väestörekisteriviranomainen ilmoittaa yleensä automaattisesti entisen asuinmaasi väestörekisteriviranomaiselle muutostasi Norjaan. Tämän ilmoituksen nojalla sinut siirretään kotimaasi väestötietojärjestelmässä poissaolevaan väestöön.

Norjalainen henkilötunnuksesi pysyy voimassa, vaikka muuttaisitkin myöhemmin pois Norjasta.

Norjaan muuttavan muuttoilmoituslomake (skatteetaten.no) 

Tietoa asiakirjoista, jotka Norjaan muuttavan on esitettävä viranomaisille (skatteetaten.no)

Luettelo väestörekisteröinnistä vastaavista verotoimistoista Norjassa (skatteetaten.no)

Alle kuusi kuukautta kestävä oleskelu Norjassa

Norjassa alle kuusi kuukautta oleskelevien Pohjoismaan kansalaisten ei yleensä tarvitse tehdä muuttoilmoitusta eikä rekisteröityä Norjan väestötietojärjestelmään.

Tällöin et täytä norjalaisen henkilötunnuksen saamisen edellytyksiä, mutta sinulle voidaan myöntää väliaikainen henkilötunnus eli D-numero. Tarvitset väliaikaista henkilötunnusta, mikäli aiot aiot avata pankkitilin tai työskennellä (ja olet verovelvollinen) Norjassa. 

D-numeroa hakiessasi sinun on todistettava henkilöllisyytesi joko passin, kansallisen henkilökortin tai ajokortin avulla ja esitettävä kotimaasi väestörekisteriviranomaisen myöntämä virkatodistus. Virkatodistuksessa on oltava kotimaasi väestörekisteriviranomaisen leima ja allekirjoitus, ja se saa olla korkeintaan kolme kuukautta vanha. 

Jos oleskelusi Norjassa jatkuu yli kuusi kuukautta, sinun on ilmoitettava asiasta verotoimistoon. Mikäli verotoimisto katsoo, että sinun on rekisteröidyttävä Norjan väestötietojärjestelmään, sinulle myönnetään norjalainen henkilötunnus.

Väliaikainen henkilötunnus eli D-numero (skatteetaten.no)

Pohjoismaiden ulkopuolisen maan kansalainen

Lisätietoja Pohjoismaiden ulkopuolisten maiden kansalaisten rekisteröinnistä saat Norjan veroviranomaisen verkkosivuilta.

Haloo Pohjola

Suositellut sivut (6)

Oletko muuttamassa töihin tai opiskelemaan toiseen Pohjoismaahan? Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu Haloo Pohjola auttaa matkaan!


Työnhaku Ruotsissa

Tässä artikkelissa annetaan työnhakuvinkkejä ja kerrotaan työntekijän oikeuksista Ruotsin ...

Työnhaku Norjassa

Tässä artikkelissa kerrotaan, mistä löydät työpaikkailmoituksia Norjassa.

Ruotsin eläkejärjestelmä

Tästä artikkelista selviää, millaisia eläkkeitä Ruotsissa on olemassa ja miten ansaitset eläkettä.

Sairaanhoitajana toimiminen Norjassa

Tästä artikkelista selviää, miten sairaanhoitaja voi saada töitä Norjasta.

Hakeminen korkea-asteen koulutukseen ...

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten voit hakea korkea-asteen koulutukseen Tanskaan.

Tavaroiden ja palveluiden ostaminen ...

Tällä sivulla on käytännön neuvoja tavaroiden ja palveluiden ostamiseen Islannissa.

Yhteydenotto

Ota yhteyttä Haloo Pohjolaan

Jos sinulla on kysyttävää muuttamisesta, työskentelystä tai opiskelusta Pohjoismaissa, voit käyttää Haloo Pohjolan yhteydenottolomaketta.