Työskentely Norjassa

Tarvitsenko työ- ja oleskeluluvan voidakseni työskennellä Norjassa? Onko minun maksettava veroa Norjaan? Entäpä jos työskentelen samanaikaisesti Norjassa ja jossain toisessa Pohjoismaassa? Täältä löydät vastauksen näihin ja muihin kysymyksiin, jotka koskevat työskentelyä Norjassa.
Työnhaku Norjassa
Tässä artikkelissa kerrotaan, miten voit hakea töitä Norjasta ja mistä löydät työpaikkailmoituksia.
Työ- ja oleskelulupa Norjassa
Tässä artikkelissa kerrotaan työ- ja oleskelulupaa koskevista säännöksistä sekä Pohjoismaiden että muiden maiden kansalaisten näkökulmasta.
Toimeentulo työttömyyden aikana Norjassa
Pohjoismaasta toiseen muuttavan on tärkeää perehtyä työttömyysturvasäännöksiin. Tässä artikkelissa kerrotaan työttömyyspäivärahan saamisen ehdoista Norjassa.
Toimeentulo sairauden aikana Norjassa
Tästä artikkelista selviää, milloin olet oikeutettu sairauspäivärahaan ja millä ehdoilla voit saada norjalaista sairauspäivärahaa ulkomaille.
Työskentely samanaikaisesti useassa eri maassa
Tässä artikkelissa annetaan verotukseen ja sosiaaliturvaan liittyvää tietoa henkilöille, jotka työskentelevät samanaikaisesti Norjassa ja jossain toisessa Pohjoismaassa.
Lomauttaminen Norjassa
Lomauttamisella tarkoitetaan työnteon keskeyttämistä väliaikaisesti tilanteessa, jossa työnantaja tai yritys ei pysty tarjoamaan työtä kaikille työntekijöille. Tässä artikkelissa annetaan tietoa lomauttamista koskevista säännöksistä ja siitä, miten lomautettu voi hakea työttömyyspäivärahaa.
Ammattiliitot Norjassa
Jos haluat tietää, millaisiin palkkoihin ja työehtoihin sinulla on oikeus Norjassa, voit kääntyä oman alasi ammattiliiton puoleen. Tässä artikkelissa kerrotaan Norjan ammattiliitoista.
Työntekijän oikeudet Norjassa
Työntekijällä on Norjassa tiettyjä oikeuksia ja velvollisuuksia. Niistä kerrotaan tarkemmin tässä artikkelissa.
Sairaanhoitajana toimiminen Norjassa
Tutustu tähän artikkeliin, jos olet sairaanhoitaja ja haluat lähteä töihin Norjaan.
Ulkomailla suoritettujen tutkintojen tunnustaminen sekä säännellyt ja ammatinharjoittamisoikeuden vaativat ammatit Norjassa
Tiettyjä ammatteja säännellään Norjassa lailla, ja niissä toimivalla on oltava ammatinharjoittamisoikeus. Tässä artikkelissa kerrotaan säännellyistä ammateista sekä ulkomailla suoritettujen tutkintojen ja ulkomailla hankitun osaamisen tunnustamisesta.

Yhteydenotto

Ota yhteyttä Haloo Pohjolaan

Jos sinulla on kysyttävää muuttamisesta, työskentelystä tai opiskelusta Pohjoismaissa, voit käyttää Haloo Pohjolan yhteydenottolomaketta.

Lisää Norjasta

Muutto Norjaan tai Norjasta

Asuminen ja oleskelu Norjassa

Lapset ja perhe Norjassa

Työskentely Norjassa

Koulutus Norjassa