Sairaanhoitajana toimiminen Norjassa

Tutustu tähän artikkeliin, jos olet sairaanhoitaja ja haluat lähteä töihin Norjaan.

Missä sairaanhoitaja voi työskennellä?

Sairaanhoitaja voi työskennellä Norjassa monissa erilaisissa toimintaympäristöissä. Tavallisimmin sairaanhoitajat sijoittuvat kuitenkin sairaaloihin tai kuntien terveys- ja hoivapalveluihin, kuten hoitokoteihin, vanhainkoteihin, kotipalveluun, kouluterveydenhuoltoon ja terveysasemille.

Norjassa on neljä alueellista terveysyritystä: Helse Sør-Øst, Helse Vest, Helse Midt-Norge ja Helse Nord. Terveysyritykset vastaavat alueellaan sijaitsevien sairaaloiden toiminnasta. Terveysyritysten sivustoista löydät luettelon Norjan sairaaloista ja linkit niiden sivustoihin. Sivuilla annetaan myös hyödyllistä tietoa työnhakijoille. 

Kunnat vastaavat Norjassa laadukkaiden hoivapalveluiden tarjoamisesta ikääntyneille ja muita huolenpitoa tarvitseville. Lue lisää julkisesta Helsenorge-terveysportaalista.

Yleistä tietoa työnhakijalle

Voit hakea töitä Norjasta julkisen työnvälityksen kautta. Norjan työ- ja hyvinvointihallinnon (NAV) sivustossa julkaistaan työpaikkailmoituksia, joten se tarjoaa hyvän lähtökohdan työnhakuun. Ulkomaalaiset voivat hakea työtä Norjasta myös kotimaansa EURES-palvelun kautta tai ottaa yhteyttä toivomansa työskentelypaikkakunnan EURES-neuvojaan tai NAVin paikallistoimistoon. Koska kunnat vastaavat Norjassa monista terveys- ja hoivapalveluista, työpaikkatarjontaan kannattaa tutustua myös kuntien verkkosivuilla.

Työpaikan voi saada myös yksityisten työnvälitys- ja rekrytointitoimistojen kautta tai ottamalla suoraan yhteyttä mahdollisiin työnantajiin. Lisäksi on olemassa työnvälitys- ja rekrytointitoimistoja, jotka ovat erikoistuneet terveys- ja hoiva-alan työpaikkojen välittämiseen.

Sairaanhoitajan ammatinharjoittamisoikeus

Tiettyjä ammatteja säännellään Norjassa lailla, ja niissä toimivalla on oltava ammatinharjoittamisoikeus. Norjan terveysvirasto myöntää ammatinharjoittamisoikeuden terveydenhuollon henkilöstölle, kuten lääkäreille, psykologeille, sairaanhoitajille, fysioterapeuteille, farmaseuteille, laboratoriohoitajille ja lähihoitajille. Lue lisää osoitteesta Helsedirektoratet.no.

Norjalaiset työnantajat edellyttävät terveydenhuoltoalan työntekijältä yleensä sitä, että hänet on laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilöksi Norjassa. Voit anoa joko täyden ammatinharjoittamisoikeuden antavaa laillistamista tai väliaikaista oikeutta harjoittaa terveydenhuoltoalan ammattia täyden ammatinharjoittamisoikeuden saamiseen asti. 

Terveysviraston laillistamisjärjestelmän piiriin kuuluu Norjassa 30 eri ammattiryhmää, joista yksi on sairaanhoitaja. Sairaanhoitajan ammattia saa näin ollen harjoittaa ja sairaanhoitajan ammattinimikettä käyttää ainoastaan laillistettu ammattihenkilö. Työnantajan vastuulla on tarkistaa työntekijää palkatessa, että kyseisen henkilön ammatinharjoittamisoikeus on voimassa. Sairaanhoitajan ammatinharjoittamisoikeutta Norjassa hakevalla henkilöllä on oltava yleinen sairaanhoitajan koulutus. Erikoissairaanhoitajille ei ole Norjassa omaa laillistamisjärjestelmää. Sairaanhoitaja ei tarvitse väliaikaista ammatinharjoittamisoikeutta. 

Kun haet joko laillistamista tai väliaikaista ammatinharjoittamisoikeutta, sinun on täytettävä hakulomake ja liitettävä hakemukseen vaaditut asiakirjat. Ruotsin-, norjan-, tanskan- tai englanninkielisiä asiakirjoja ei tarvitse käännättää norjaksi. Älä koskaan lähetä alkuperäisiä asiakirjoja, vaan liitä hakemukseen alkuperäisten asiakirjojen oikeaksi todistetut jäljennökset. Lue lisää sairaanhoitajien laillistamista käsitteleviltä terveysviraston sivuilta, joilta löydät myös tarvitsemasi hakulomakkeen sekä tiedot hakemuksen liitteeksi vaadittavista asiakirjoista.

Huomaa, että laillistamisen hakemisesta peritään maksu. Tarkempaa tietoa maksusta saat terveysviraston sivustosta. EU- tai Eta-maan kansalaisen ammattipätevyyden tunnustamisen edellytyksenä on, että kyseisen henkilön ammattipätevyys riittää ammatin harjoittamiseen missä tahansa muussa EU- tai Eta-maassa. Lue lisää aiheesta koulutuksen kansallisen laadunvarmistuselimen NOKUTin sivustosta.

Sairaanhoitajan palkka ja toimenkuva

Haloo Pohjola

Suositellut sivut (6)

Oletko muuttamassa töihin tai opiskelemaan toiseen Pohjoismaahan? Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu Haloo Pohjola auttaa matkaan!


Työnhaku Ruotsissa

Tässä osiossa annetaan työnhakuvinkkejä ja kerrotaan, miten voit lähteä kolmeksi kuukaudeksi ...

Työnhaku Norjassa

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten voit hakea töitä Norjasta ja mistä löydät työpaikkailmoituksia.

Eläke Ruotsissa

Tässä osiossa kerrotaan eläkkeen karttumisesta Ruotsissa sekä siitä, miten toisessa Pohjoismaassa ...

Sairaanhoitajana toimiminen Norjassa

Tutustu tähän artikkeliin, jos olet sairaanhoitaja ja haluat lähteä töihin Norjaan.

Hakeminen korkea-asteen koulutukseen ...

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten voit hakea korkea-asteen koulutukseen Tanskassa.

Tavaroiden ja palveluiden ostaminen ...

Tällä sivulla on käytännön neuvoja tavaroiden ja palveluiden ostamiseen Islannissa.

Yhteydenotto

Ota yhteyttä Haloo Pohjolaan

Jos sinulla on kysyttävää muuttamisesta, työskentelystä tai opiskelusta Pohjoismaissa, voit käyttää Haloo Pohjolan yhteydenottolomaketta.