Ajoneuvo Ruotsissa

Tästä artikkelista selviää, mitä kaikkea sinun täytyy muistaa, kun tuot ajoneuvon Ruotsiin toisesta Pohjoismaasta. Täältä saat tietoa myös Ruotsin liikennesäännöistä.

Ajoneuvon maahantuontimenettely

Ajoneuvo on rekisteröitävä pääsääntöisesti siinä maassa, jossa ajoneuvon omistaja asuu vakinaisesti. Jos asut Ruotsissa, sinun on siis rekisteröitävä autosi Ruotsiin.

Kun muutat Ruotsiin ja tuot ajoneuvon mukanasi, saat ajaa sillä korkeintaan viikon ajan maahantuontipäivästä lukien. Sinulla on tällöin oltava voimassa oleva liikennevakuutus. Kun tuot autosi Ruotsiin, voit anoa ajoneuvon väliaikaista rekisteröintiä pitemmäksi aikaa ainoastaan hakiessasi maahantuotavan ajoneuvon alkuperän varmistamista. Jos anot ajoneuvon väliaikaista rekisteröintiä pitemmäksi aikaa, sinulla on oltava ruotsalainen liikennevakuutus eli liikennevakuutus ajoneuvon väliaikaista rekisteröintiä varten (Trafikförsäkringsbevis för tillfällig registrering).

Jos olet toisen Pohjoismaan kansalainen ja oleskelet väliaikaisesti Ruotsissa, voit käyttää ulkomaille rekisteröityä ajoneuvoa Ruotsissa korkeintaan vuoden ajan.

Jos olet lähdössä lomamatkalle Ruotsiin, kysy lisätietoja vakuutusyhtiöstäsi.

Kaikkien Ruotsiin tuotavien ajoneuvojen alkuperä on varmistettava, ennen kuin ne voidaan rekisteröidä ja ottaa käyttöön Ruotsissa. Ajoneuvon alkuperän varmistamista haetaan Ruotsin liikennehallitukselta (Transportstyrelsen). Kun ajoneuvon alkuperä on varmistettu, ota yhteyttä katsastustoimipaikkaan ja varaa aika rekisteröintikatsastukseen.

Lisätietoja ajoneuvon maahantuontimenettelystä ja ajoneuvon rekisteröintiin tarvittavista asiakirjoista saat Ruotsin liikennehallituksen sivustosta.

Liikennehallitus on laatinut muistilistan, johon on koottu kaikki ajoneuvon maahantuontiin liittyvät toimenpiteet. Siinä kerrotaan, mitä sinun pitää tehdä ja missä järjestyksessä aina siitä hetkestä lähtien, kun saavut Ruotsin rajalle, ja siihen asti, kunnes ajoneuvo on valmis käyttöön otettavaksi. Muistilistassa annetaan tietoa ajoneuvojen tulliselvityksestä, verotuksesta, alkuperän varmistamisesta, rekisteröintikatsauksesta ja rekisterinumerosta.

Tulliselvitys ja verotus

Ajoneuvon tuonti Suomesta ja Tanskasta

Suomesta ja Tanskasta Ruotsiin tuotavia ajoneuvoja ei tarvitse tullata, koska kaikki kolme maata kuuluvat EU:hun. Ota kuitenkin yhteyttä Ruotsin verovirastoon (Skatteverket) ja selvitä auto- ja arvonlisäverotukseen liittyvät yksityiskohdat.

Ajoneuvon tuonti Norjasta ja Islannista

Jos tuot ajoneuvon Ruotsiin Norjasta tai Islannista, siitä on tehtävä tulliselvitys. Ota yhteyttä Ruotsin tullivirastoon (Tullverket).

Jos tuot ajoneuvon Norjasta tai Islannista Ruotsiin muuttotavarana, voit hakea ajoneuvon tullitonta maahantuontia. Mahdollisuutesi tullittomaan maahantuontiin riippuu muun muassa siitä, muutatko Ruotsiin ulkomailta, oletko paluumuuttaja ja miten kauan ajoneuvo on ollut omistuksessasi. Katso lisätietoja tulliviraston sivustosta.

Liikennevakuutus

Kaikilla ajoneuvoilla on oltava Ruotsissa liikennevakuutus. Liikennehallituksen sivustosta selviää, mikä on liikennevakuutus, milloin sinulla on oltava sellainen ja mitä vakuuttamattoman ajoneuvon käytöstä seuraa.

Liikennesäännöt

Tarkempia tietoja Ruotsin liikennesäännöistä saat Ruotsin liikennehallituksen sivustosta.

Ruotsin liikenneviraston (Trafikverket) sivustosta löydät puolestaan tietoa Ruotsin teillä noudatettavista nopeusrajoituksista.

Ruotsissa ajoneuvoa ei saa kuljettaa, jos veren alkoholipitoisuus yli 0,2 promillea.

Autossa on oltava talvirenkaat 1. joulukuuta–31. maaliskuuta. Tämä koskee myös ulkomaan rekisterissä olevia ajoneuvoja. Ruotsin poliisin sivustosta saat tarkempia tietoja kesä- ja talvirenkaiden käytöstä Ruotsissa.

Täältä löydät puolestaan tietoa Tukholman ja Göteborgin ruuhkamaksuista.

Ruotsissa rekisteröidyn ajoneuvon käyttö toisessa Pohjoismaassa

Kunkin maan kansallisista säännöksistä riippuu, miten kauan voit ajaa Ruotsiin rekisteröidyllä ajoneuvolla kyseisessä maassa.

Tanska

Ajoneuvon rekisteröintiä koskevat säännöt vaihtelevat Tanskassa riippuen siitä, käytkö Ruotsin puolelta töissä Tanskassa, asutko Tanskassa väliaikaisesti vai asutko maassa vakinaisesti.

Ajoneuvon tuontia koskevista säännöksistä kerrotaan tarkemmin Haloo Pohjolan artikkelissa Ajoneuvo Tanskassa. Jos vakituinen osoitteesi on Tanskassa, on hyvin tarkkaan säännelty, miten paljon ja missä tapauksissa voit käyttää Ruotsiin rekisteröityä ajoneuvoa Tanskassa. Voit käyttää Ruotsin rekisterissä olevaa ajoneuvoa ainoastaan Tanskan veroviranomaisen (Skat) erityisluvalla.

Tanskan veroviranomaisen lomakkeella 21059 voit anoa lupaa ajoneuvon kuljettamiseen Tanskan rajalta kotiosoitteeseesi. Jos ajat Ruotsiin rekisteröidyllä ajoneuvolla Tanskassa ilman veroviranomaisen lupaa, voit saada sakot.

Ota yhteyttä veroviranomaisen yhteydessä toimivaan ajoneuvorekisterikeskukseen (Centralregisteret for Motorkøretøjer) ja kysy lisätietoja ulkomaille rekisteröidyn ajoneuvon käytöstä Tanskassa.

Suomi

Ajoneuvon tuontia koskevista säännöksistä kerrotaan tarkemmin artikkelissa Ajoneuvo Suomessa. Suomen Ruotsin-suurlähetystön sivustosta saat lisätietoja ulkomaille rekisteröidyn ajoneuvon käyttämisestä Suomessa.

Islanti

Katso lisätietoja artikkelista Ajoneuvon tuominen Islantiin.

Norja

Haloo Pohjola

Suositellut sivut (6)

Oletko muuttamassa töihin tai opiskelemaan toiseen Pohjoismaahan? Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu Haloo Pohjola auttaa matkaan!


Työnhaku Ruotsissa

Tässä osiossa annetaan työnhakuvinkkejä ja kerrotaan, miten voit lähteä kolmeksi kuukaudeksi ...

Työnhaku Norjassa

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten voit hakea töitä Norjasta ja mistä löydät työpaikkailmoituksia.

Eläke Ruotsissa

Tässä osiossa kerrotaan eläkkeen karttumisesta Ruotsissa sekä siitä, miten toisessa Pohjoismaassa ...

Sairaanhoitajana toimiminen Norjassa

Tutustu tähän artikkeliin, jos olet sairaanhoitaja ja haluat lähteä töihin Norjaan.

Hakeminen korkea-asteen koulutukseen ...

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten voit hakea korkea-asteen koulutukseen Tanskassa.

Tavaroiden ja palveluiden ostaminen ...

Tällä sivulla on käytännön neuvoja tavaroiden ja palveluiden ostamiseen Islannissa.

Yhteydenotto

Ota yhteyttä Haloo Pohjolaan

Jos sinulla on kysyttävää muuttamisesta, työskentelystä tai opiskelusta Pohjoismaissa, voit käyttää Haloo Pohjolan yhteydenottolomaketta.