Asuminen Suomessa

Seuraavassa esitellään asumisen eri muotoja Suomessa. Osiossa kerrotaan myös tonttien ja kesäasunnon hankkimisesta. Ahvenanmaata koskevat samat säännöt kotiseutuoikeutta lukuunottamatta, joten sitä käsitellään tekstissä osana Suomea.

Yleisimmät asumismuodot Suomessa ovat omistusasuminen, asumisoikeusasuminen sekä valtion tukema ja yksityinen vuokra-asuminen. Ahvenanmaata koskevat samat säännöt kotiseutuoikeutta lukuun ottamatta, joten sitä käsitellään tekstissä osana Suomea.

Opiskelijoille on olemassa erityisiä säätiöiden ja yritysten järjestämiä opiskelija-asuntoja. Myös työntekijöille on olemassa työsuhdeasuntoja. Vaihtoehtoihin kannattaa tutustua huolella jo ennen Suomeen muuttoa. Etenkin pääkaupunkiseudulla vuokra-asunnoista on jatkuvasti pulaa.

Asumista tuetaan Suomessa monin tavoin. Tukea voi saada esimerkiksi asumistukena, mikäli kuuluu Suomen sosiaaliturvaan, ja verohelpotuksina. Tukimuodot ja niiden ehdot kannattaa selvittää tarkoin ennen asunnonhankintapäätöstä. Lisätietoa sivulta Asumisen tuet Suomessa.

Asunnon etsiminen

Suurin osa asuntoilmoituksista on nykyisin netissä. Linkkejä suomalaisille asunnonvälityssivustoille löydät Asuminen.fi-sivuston kautta.

Asuntoilmoituksia voi myös etsiä vaikkapa sanomalehdistä ja ilmoitustauluilta. Voit myös käydä kiinteistönvälitystoimistossa.

Vuokra-asuminen

Suomessa on mahdollista vuokrata asuntoja vapailta markkinoilta tai hakea valtion tukemia vuokra-asuntoja, joiden vuokria säännellään ja joihin asukkaat valitaan tarpeen perusteella.

Vuokra-asuntojen saatavuus ja vuokran taso vaihtelevat huomattavasti eri puolilla Suomea. Suomeen työn perässä muuttavan kannattaa tiedustella myös mahdollisuutta saada työnantajan järjestämä vuokra-asunto.

Valtion tukemien vuokra-asuntojen vuokrat ovat tavallisesti hieman yksityisiä vuokra-asuntoja matalampia. Näitä asuntoja omistavat kuntien lisäksi myös ns. yleishyödylliset (suurimpina Lumo-vuokrakodit ja Sato). Vuokra-asuntoja haetaan asuntojen omistajilta ja asunnot vuokrataan asunnontarpeen sekä tulojen ja varallisuuden perusteella. Yksityisistä vuokra-asunnoista ilmoitetaan lehdissä ja internetissä. Asunnon etsijät voivat myös julkaista oman ilmoituksen tai käyttää vuokra-asuntojen välitystoimistojen maksullisia palveluita.

Asuntoja opiskelijoille

Opiskelijoille on tarjolla myös erityisiä opiskelija-asuntoja, jotka ovat hinnaltaan edullisempia kuin yksityisiltä markkinoilta vuokratut. Lisätietoja sivulta Opiskelija-asunnot Suomessa.

Asuntoja nuorille

Sekä opiskeleville että työelämässä oleville nuorille on tarjolla asuntoja, joiden hinta pyritään pitämään kohtuullisena. Lisätietoja nuorisoasunnoista Suomi.fi-sivustolta sekä Nuorisoasuntoliitolta.

Vuokralaisen oikeudet

Vuokralaisten oikeuksia valvoo Vuokralaisten keskusliitto, johon voit olla yhteydessä ongelmatilanteissa.

Omistusasuminen

Asunto-osakeyhtiöissä osakkeenomistajat maksavat kuukausittain yhtiövastiketta. Asunnon tai talon hankkiminen rahoitetaan yleensä säästöillä ja pankkilainalla. Yleisin rahoitustapa omistusasuntoa ostettaessa on asuntolaina. Asuntolainan kustannuksiin vaikuttavat sekä yleinen korkotaso, lyhennystapa, laina-aika että omien säästöjen määrä, vakuuksien laatu ja oma asiakassuhde (mm. keskittämisedut) pankkiin. Huomaathan, että jos aiot ostaa Suomesta asunnon ja ottaa toisesta Pohjoismaasta pankkilainan, et yleensä voi käyttää lainan vakuutena Suomessa sijaitsevaa asuntoa. Lisätietoa sivulta Pankkitili Suomessa.

Ahvenanmaan eritystapaus

Ahvenanmaan itsehallintolain nojalla vain Ahvenanmaan kotiseutuoikeuden haltijat saavat hallita kiinteää omaisuutta maakunnassa. Lisätietoja kotiseutuoikeudesta löydät Asuminen Ahvenanmaalla -kohdasta.

Asumisoikeusasuminen

Asumisoikeusasunto on vaihtoehto asunnon ostamiselle ja vuokra-asumiselle. Valtion lainoittaman tai korkotukeman asumisoikeusasunnon hakijan on täytettävä tietyt hakuehdot. Muulla rahoituksella rakennetun talon omistaja päättää asukasvalinnastaan.

Asunnosta maksetaan asumisoikeusmaksu, jonka lisäksi maksetaan kuukausittainen käyttövastike. Asukas saa hallita asumisoikeusasuntoa samaan tapaan kuin omistusasuntoa, mutta asumisoikeusasuntoa ei voi koskaan lunastaa kokonaan omaksi. Pois muuttaessaan asukas saa takaisin indeksillä korjatun asumisoikeusmaksun.

Valtion tuella tuotettuja asumisoikeusasuntoja omistavat kunnat, yleishyödylliset yhteisöt ja asumisoikeusyhdistykset. Muulla rahoituksella rakennettuja taloja voivat omistaa myös muut osakeyhtiömuotoiset omistajat tai säätiöt. Valtion tukeman asumisoikeusasunnon hakemista varten tulee ottaa yhteyttä kunnan asuntotoimistoon sekä sen kiinteistön omistajaan, josta asuntoa halutaan hakea. Suomen kuntien yhteystiedot löytyvät kuntasivuston hakemistosta.

Tontin ostaminen

Tonttia ostettaessa tulee ottaa huomioon kaavoitustilanne sekä tontin rakennusoikeus ja käyttötarkoitus eli se, kuinka paljon, miten ja mihin tarkoitukseen tontille saa rakentaa. Rasitustodistuksesta, kiinteistörekisteriotteesta ja kartasta selviää rasittaako tonttia kiinnitys, kuuluuko tonttiin oikeuksia yhteisiin maa- ja vesialueisiin, mikä on tontin pinta-ala ja mitkä ovat tontin rajat maastossa. Kannattaa myös selvittää maanmittaustoimistosta, onko tontille johtava tie yleinen vai yksityinen. Yksityisteitä ei saa käyttää säännölliseen autolla ajoon ilman käyttöoikeutta.

Tontin luovutuksesta maksetaan varainsiirtovero, joka kiinteistökaupassa on 4 % kauppahinnasta. Kaupantekotilaisuudessa ostajalle annetaan myös lainhuuto-ohjeet ja rakennusluvan hakemiseen liittyvät lomakkeet.

Rakentamisoikeudesta päättää kunta, jonka yleiskaavasta ilmenee, onko alue osoitettu vakinaiselle vai loma-asumiselle.

Ahvenanmaan itsehallintolain nojalla vain Ahvenanmaan kotiseutuoikeuden haltijat saavat hallita kiinteää omaisuutta maakunnassa. Lisätietoja kotiseutuoikeudesta löydät Asuminen Ahvenanmaalla -kohdasta.

Tontin vuokraaminen

Myös tontin vuokraaminen on mahdollista. Vuokrasopimuksia tekevät monet eri tahot, esimerkiksi kunnat ja Metsähallitus.

Kesäasunnot

Vakituisen asunnon lisäksi Suomesta voi ostaa myös haja-asutusalueella sijaitsevan loma-asunnon eli mökin. Eniten mökkejä on Varsinais-Suomen, Pirkanmaan ja Etelä-Savon maakunnissa. Loma-asuntojen kiinteistövero on useimmissa kunnissa suurempi kuin vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten verotus (joskin kiinteistöverotus on Suomessa varsin maltillista).

Uuden mökin rakentaminen ei aina ole paras tai ainoa ratkaisu. Hyvän mökin voi saada myös vanhaa kunnostamalla tai vuokraamalla.

Ahvenanmaan itsehallintolain nojalla vain Ahvenanmaan kotiseutuoikeuden haltijat saavat hallita kiinteää omaisuutta maakunnassa. Lisätietoja kotiseutuoikeudesta löydät Asuminen Ahvenanmaalla -kohdasta.

Kesäasunto vakinaiseksi asunnoksi?

Kesäasunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi vaatii poikkeamisluvan, jos alueella ei ole kaavaa tai jos tonttia ei ole jo kaavassa osoitettu pysyvän asunnon paikaksi. Kesäasunnolle vakituista muuttoa suunnittelevan kannattaa ottaa ensin yhteys kunnan rakennusvalvontaan, joka antaa ohjeita lupamenettelyihin liittyen sekä alustavaa tietoa mahdollisista rakennukseen vaadittavista muutoksista.

Samankaltaista sisältöä

Haloo Pohjola

Suositellut sivut (6)

Oletko muuttamassa töihin tai opiskelemaan toiseen Pohjoismaahan? Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu Haloo Pohjola auttaa matkaan!


Työnhaku Ruotsissa

Tässä artikkelissa annetaan työnhakuvinkkejä ja kerrotaan työntekijän oikeuksista Ruotsin ...

Työnhaku Norjassa

Tässä artikkelissa kerrotaan, mistä löydät työpaikkailmoituksia Norjassa.

Ruotsin eläkejärjestelmä

Tästä artikkelista selviää, millaisia eläkkeitä Ruotsissa on olemassa ja miten ansaitset eläkettä.

Sairaanhoitajana toimiminen Norjassa

Tästä artikkelista selviää, miten sairaanhoitaja voi saada töitä Norjasta.

Hakeminen korkea-asteen koulutukseen ...

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten voit hakea korkea-asteen koulutukseen Tanskaan.

Tavaroiden ja palveluiden ostaminen ...

Tällä sivulla on käytännön neuvoja tavaroiden ja palveluiden ostamiseen Islannissa.

Yhteydenotto

Ota yhteyttä Haloo Pohjolaan

Jos sinulla on kysyttävää muuttamisesta, työskentelystä tai opiskelusta Pohjoismaissa, voit käyttää Haloo Pohjolan yhteydenottolomaketta.