Toimeentulo työttömyyden aikana Suomessa

Työttömyysturva Suomessa
Seuraavassa artikkelissa kerrotaan ulkomailta Suomeen muuttavan oikeudesta suomalaiseen työttömyysturvaan.
Tuet työttömälle työnhakijalle Suomessa
Tällä sivulla kerromme Suomessa työttömälle työnhakijalle myönnettävistä tuista sekä työttömäksi ilmoittautumisesta.
Rajatyöntekijän työttömyysvakuutus
Rajatyöntekijöitä eli toisessa maassa asuvia ja toisessa työskenteleviä koskevat osaksi erityissäännöt työttömyyspäivärahan hakemisen suhteen, jota käsitellään seuraavassa kappaleessa.
Työnhaku ulkomailla
Tällä sivulla kerrotaan millä ehdoin voit saada suomalaisen työttömyyspäivärahan mukaasi kun lähdet työnhakuun toiseen Pohjoismaahan.
Toimeentulotuki Suomessa
Tällä sivulla kerrotaan Suomen toimeentulotuesta, toimeentulotuen myöntämisestä Suomessa asuville ulkomaalaisille sekä siitä, missä tilanteissa pelkän toimeentulotuen varassa ulkomailla elävät voivat muuttaa Suomeen.

Yhteydenotto

Ota yhteyttä Haloo Pohjolaan

Jos sinulla on kysyttävää muuttamisesta, työskentelystä tai opiskelusta Pohjoismaissa, voit käyttää Haloo Pohjolan yhteydenottolomaketta.

Lisää Suomesta

Muutto Suomeen tai Suomesta

Asuminen ja oleskelu Suomessa

Lapset ja perhe Suomessa

Työskentely Suomessa

Koulutus Suomessa