Muutto Tanskasta ulkomaille

Tässä artikkelissa kerrotaan, mitä sinun on syytä ottaa huomioon, jos suunnittelet muuttoa Tanskasta toiseen Pohjoismaahan.

Ilmoita muutosta väestörekisteriin

Jos aiot muuttaa ulkomaille, sinun on ennen maasta poistumistasi ilmoitettava muutosta asuinkuntasi väestörekisteriin. Kaikki ulkomaille muuttavat on merkittävä maasta muuttaneiksi väestötietojärjestelmään.

Muutosta on ilmoitettava väestörekisteriin viimeistään viiden päivän kuluttua muutosta. Mikäli et ilmoita muutosta, sinulle voidaan määrätä sakkoa.

Alle kuusi kuukautta kestävä oleskelu ulkomailla

Jos oleskelet ulkomailla korkeintaan kuusi kuukautta, voit pyytää, että asuinpaikaksesi merkitään väestörekisterissä edelleen Tanska.

Edellytyksenä on yleensä, että Tanskassa sijaitseva asuntosi on yksinomaan sinun käytössäsi koko ulkomailla oleskelun ajan. Näin ei ole, mikäli olet lainannut tai vuokrannut asuntosi jollekulle toiselle tai ottanut poissaolosi ajaksi alivuokralaisen.

Jos asuntosi ei ole täysin sinun käytössäsi, kunta voi kuitenkin arvioida tapauskohtaisesti, voidaanko sinun katsoa edelleen asuvan kunnassa ja voiko asuinmaanasi väestörekisterissä olla siten edelleen Tanska.

Oleskelu Tanskassa viikonloppuisin ja lomilla

Jos asut työskentelyn vuoksi ulkomailla pitempään kuin kuusi kuukautta mutta vietät valtaosan viikonlopuista, vapaapäivistä ja lomista Tanskan-asunnossasi, sinulla on oikeus kuulua Tanskan väestörekisteriin.

Sama sääntö koskee myös avio- tai avopuolisoasi ja lapsiasi, jos he ovat muuttaneet mukanasi ulkomaille.

Muutto toiseen Pohjoismaahan

Jos muutat Tanskasta joko Suomeen, Ruotsiin, Norjaan, Islantiin tai Färsaarille, sinun on ennen maasta poistumistasi ilmoitettava muutosta asuinkuntasi väestörekisteriin.

Lisäksi sinun on ilmoitettava muutosta uuden asuinmaasi väestörekisteriviranomaisille. Muuttoilmoitus on tehtävä kyseisessä maassa voimassa olevien aikarajojen puitteissa.

Sinun on esitettävä viranomaisille henkilöllisyyden ja kansalaisuuden osoittava asiakirja (passi) ja ilmoitettava heille tanskalainen henkilötunnuksesi ja osoitteesi.

Entisen asuinkuntasi väestörekisteriviranomaiset voivat rekisteröidä maastamuuttosi vasta, kun he ovat saaneet uuden asuinkuntasi väestörekisteriviranomaisilta tiedon siitä, että sinut on kirjattu kyseisen kunnan väestörekisteriin.

Kun muutat Pohjoismaasta toiseen, sinuun sovelletaan Pohjoismaiden välistä väestön rekisteröintiä koskevaa sopimusta, jonka mukaan kukin henkilö voi olla merkittynä vain yhden Pohjoismaan väestörekisteriin kerrallaan.

Ilmoita muutosta postiin

Sinun on ilmoitettava muutostasi Tanskan postiin. Mikäli sinulla on NemID-tunnus, voit tehdä muuttoilmoituksen postin sähköisessä ePosthuset-asiointipalvelussa. Jos sinulla ei ole NemID-tunnusta tai et jostain muusta syystä voi käyttää ePosthuset-palvelua, voit ottaa yhteyttä PostNordin asiakaspalveluun osoitteessa flyt@postnord.com

Tanskan verohallinto

Sinun on ilmoitettava ulkomaille muutosta Tanskan veroviranomaiselle (SKAT). Tarkempaa tietoa aiheesta saa veroviranomaisen sivustosta.

Sosiaaliturva ja sairausvakuutus

Jos muutat ulkomaille töihin eikä sinulla ole enää osoitetta Tanskassa, sinut poistetaan Tanskan väestörekisteristä.

Tällöin et myöskään kuulu enää Tanskan sosiaaliturvan piiriin ja joudut palauttamaan keltaisen sairaanhoitokorttisi kuntaan. Et kuulu Tanskan sosiaaliturvan piiriin myöskään esimerkiksi lomaillessasi Tanskassa.

Tanska on tehnyt sosiaaliturvaa koskevan sopimuksen muiden Pohjoismaiden, Eta-maiden ja monien muiden maiden kanssa.

Pohjoismaisesta NordSoc-sosiaaliturvaportaalista saat tietoa Pohjoismaiden sosiaaliturvasta. Portaalissa kerrotaan toiseen Pohjoismaahan muuttaville ja toisessa Pohjoismaassa työskenteleville tai opiskeleville, minkä maan sosiaaliturvaan henkilö kussakin tilanteessa yleensä kuuluu. Lisäksi siellä annetaan tietoa erilaisista etuuksista, joihin muuttaja voi olla oikeutettu.

Työttömyyskassa ja työttömyyspäiväraha

Jos muutat Tanskasta johonkin toiseen Pohjoismaahan, voit siirtää työttömyyspäivärahaoikeutesi muuttomaahan.

Jos olet ollut tanskalaisen työttömyyskassan jäsen, voit siirtää Tanskassa ansaitsemasi vakuutus- ja työskentelykaudet toisen Pohjoismaan työttömyysturvajärjestelmään.

Tanskalaisen työttömyyskassan jäsenyyskaudet otetaan näin ollen huomioon laskettaessa, mistä lähtien sinulla on oikeus saada työttömyyspäivärahaa toisessa Pohjoismaassa.

Jos haluat siirtää vakuutus- ja työskentelykaudet toiseen Eta-maahan, sinun on dokumentoitava ne tanskalaisen työttömyyskassan myöntämällä PD U1 -todistuksella. Todistusta haetaan työttömyyskassasta lomakkeella EØS 4.

Auto

Jos muutat ulkomaille ja viet auton mukanasi, voit useimmiten saada takaisin osan tanskalaisesta rekisteröintimaksusta. Katso lisätietoja Tanskan veroviranomaisen sivustosta.

Lisätietoja

Lisätietoja ulkomaille muuttamisesta saat asuinkuntasi väestörekisteriviranomaiselta.

  • Lisätietoja Ruotsiin muuttamisesta antaa Juutinrauman alueella toimiva tanskalais-ruotsalainen tietopalvelu ØresundDirekt.
  • Lisätietoja Norjassa työskentelemisestä saa osoitteesta jobsinorge.dk.
  • Lisätietoja työnhausta ja opiskelusta EU:ssa antaa Eures.

Haloo Pohjola

Suositellut sivut (6)

Oletko muuttamassa töihin tai opiskelemaan toiseen Pohjoismaahan? Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu Haloo Pohjola auttaa matkaan!


Työnhaku Ruotsissa

Tässä artikkelissa annetaan työnhakuvinkkejä ja kerrotaan työntekijän oikeuksista Ruotsin ...

Työnhaku Norjassa

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten voit hakea töitä Norjasta ja mistä löydät työpaikkailmoituksia.

Eläke Ruotsissa

Tässä osiossa kerrotaan eläkkeen karttumisesta Ruotsissa sekä siitä, miten toisessa Pohjoismaassa ...

Sairaanhoitajana toimiminen Norjassa

Tutustu tähän artikkeliin, jos olet sairaanhoitaja ja haluat lähteä töihin Norjaan.

Hakeminen korkea-asteen koulutukseen ...

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten voit hakea korkea-asteen koulutukseen Tanskaan.

Tavaroiden ja palveluiden ostaminen ...

Tällä sivulla on käytännön neuvoja tavaroiden ja palveluiden ostamiseen Islannissa.

Yhteydenotto

Ota yhteyttä Haloo Pohjolaan

Jos sinulla on kysyttävää muuttamisesta, työskentelystä tai opiskelusta Pohjoismaissa, voit käyttää Haloo Pohjolan yhteydenottolomaketta.