Tehdyt toimenpiteet

Mitä sopimuksia sivustossa on?

Sopimussivut on suunnattu kansalaisille, poliitikoille, päättäjille, virkamiehille, toimittajille ja muille käyttäjille, jotka haluavat lisätietoja pohjoismaisista sopimuksista.

Valokuvaaja
Foto: Magnus Fröderberg/norden.org

Näillä sivuilla on Pohjoismaiden välisiä valtiosopimuksia, jotka on usein laadittu Pohjoismaiden ministerineuvoston alakohtaisissa ministerineuvostoissa.

Sopimussivut sisältävät myös esimerkiksi julkilausumia, jotka viitoittavat tietä tulevalle pohjoismaiselle yhteistyölle. Sopimukset ovat pääosin monenvälisiä.

Sivuilla on myös valtiosopimuksia tai linkkejä muissa sivustoissa oleviin valtiosopimuksiin, jotka auttavat ymmärtämään pohjoismaisen yhteistyön puitteita. Mukana on muun muassa EY- ja EU-sopimuksia, Eta-sopimus ja Schengenin sopimus.

Tämän lisäksi sivuilla on linkkejä Pohjoismaiden valtiosopimusoikeuden yksiköihin, jotta aiheesta kiinnostuneet voisivat syventyä eri maiden ja pohjoismaisen yhteistyön kannalta tärkeisiin kansainvälisoikeudellisiin seikkoihin.

Sopimussivujen tavoitteena tiedon välittäminen

Sivuston sopimussivujen tavoitteena on ainoastaan tiedon välittäminen.

Sopimussivut on suunnattu kansalaisille, poliitikoille, päättäjille, virkamiehille, toimittajille ja muille käyttäjille, jotka haluavat lisätietoja pohjoismaisista sopimuksista.

Sivuilla on lähinnä yleissopimuksia, sopimuksia ja päätöksiä, mutta mukana on myös julkilausumia ja asiakirjoja, jotka pohjustavat tulevaa pohjoismaista yhteistyötä ja viitoittavat sille tietä.

Eri Pohjoismaiden solmimista sopimuksista saa tietoa Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Islannin ulkoasiainministeriöiden valtiosopimusoikeuden yksiköistä.

YK:n arkisto United Nations Treaty Collections on niin ikään käyttökelpoinen tietolähde kansainvälisistä – myös pohjoismaisista – sopimuksista kiinnostuneille.

Ota yhteyttä.

Marita Hoydal
Puhelin: 0045 29692915
Sähköposti: