Tehdyt toimenpiteet

Passiasiat, kansalaisuus ja väestökirjanpito

Pohjoismainen passintarkastussopimus
Suomen, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välillä heinäkuun 12 päivänä 1957 tehty sopimus passintarkastuksen poistamisesta Pohjoismaiden välisillä rajoilla. Islanti on liittynyt sopimukseen 24 päivänä syyskuuta 1965, ja sitä on muutettu 27 päivänä heinäkuuta 1979 tehdyllä sopimuksella sekä 2 päivänä huhtikuuta 1973 ja 18 päivänä syyskuuta 2000 tehdyillä lisäsopimuksilla.
Passintarkastuksen poistaminen Pohjoismaiden välisillä rajoilla
Pöytäkirja Suomen, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kansalaisten vapauttamisesta velvollisuudesta omata passi sekä oleskelulupa muussa Pohjoismaassa kuin kotimaassa oleskellessaan. Pöytäkirja allekirjoitettiin Suomen, Norjan, Ruotsin ja Tanskan osalta 22 päivänä toukokuuta 1954, ja se tuli voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1954. Islanti liittyi noottien vaihdolla 3 päivänä marraskuuta 1955, ja muutos tuli voimaan 1 päivänä joulukuuta 1955. Pöytäkirja koskee myös Färsaaria 1 päivänä tammikuuta 1966 lähtien.
Sopimus Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä eräiden kansalaisuutta koskevien määräysten voimaansaattamisesta
Sopimus Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä eräiden kansalaisuutta koskevien määräysten voimaansaattamisesta
Pohjoismaiset sopimukset passin tarpeesta sisärajoilla
Koska monet Pohjoismaat ovat hiljattain aloittaneet väliaikaiset rajatarkastukset, kokosimme pienen tietoiskun pohjoismaisista passisopimuksista.

Ota yhteyttä.

Claes Håkansson
Puhelin: +45 33 96 02 90
Sähköposti: