Tehdyt toimenpiteet

Artikkelit

Kohti vihreää tulevaisuutta
Thomas Larsen
11.02.2011
Tanskalaispoliitikot ovat puoluekannastaan riippumatta yksimielisiä siitä, että maan on pyrittävä määrätietoisesti eroon saastuttavasta hiili-, kaasu- ja öljyriippuvuudestaan. Siirtyminen kestävään energiahuoltoon on kuitenkin valtava haaste.
Nordic countries are greening their economy more than ever
Helena Spongenberg
15.04.2011
While ‘green economy’ is quickly becoming the catchphrase of governments across the world, the Nordic countries are taking their green economy further than ever.
Ohjelma: Yrityksille suunnattu julkinen neuvonta Pohjoismaissa
Keskustelutilaisuus Norjan suurkäräjillä (Komitehuset, Høringssal 1) Oslossa maanantaina 28. lokakuuta 2013 klo 15.00–16.25.
Alue avun tarpeessa
Eva Franchell
09.06.2011
Jos asiat eivät ole aivan kohdallaan, niiden voidaan sanoa olevan jäässä. Sanonta kuvaa osuvasti myös Arktiksen tilannetta keväällä 2011. Arktisen neuvoston uusi puheenjohtajamaa Ruotsi joutuukin keskittymään kaudellaan puhtaaseen kriisinhallintaan.
Grönlanti on arktisen alueen avaintekijä
Steen Ulrik Johannessen
09.06.2011
Ilmaston lämpeneminen on tehnyt arktisesta alueesta taloudellisesti ja poliittisesti polttavan alueen, jonka luonnonvarojen hyödyntämistä helpottaa jäiden sulaminen. Grönlanti on tarttunut tilaisuuteen ja ryhtynyt jo hyödyntämään mahdollisuuksiaan, mikä on saanut rankkaa kritiikkiä ympäristöjärjestöiltä.
Arktisuus juuttui vaaleihin, kuten kaikki muukin
Markku Heikkilä
09.06.2011
Kaksi vuotta sitten Suomen ulkoministeri Alexander Stubb sai arktisen herätyksen Arktisen neuvoston ulkoministerikokouksessa Tromssassa. Sen jälkeen Suomi aloitti vahvan ulkopoliittisen invaasion kohti pohjoista. Mutta kun muiden maiden arktiset ulkoministerit nyt toukokuussa olivat koolla Nuukissa, Stubb pysyi kotona. Huhtikuun vaalien jälkeen Suomen kaikki politiikka on ollut halvaantunutta, arktinen politiikka mukaan lukien.
Pohjoisnapa, Islanti ja EU
Egill Helgason
09.06.2011
Pohjoisista alueista käydään vilkasta keskustelua Islannissa. Käsittelyssä ovat uudet mahdollisuudet, tulevat vaarat sekä Islannin paikka maailmassa, mutta pohjoisia alueita käytetään myös päivänpolitiikan konflikteissa, usein hämmentävällä tavalla.
Arktiksen kautta maailmalle
Aslak Bonde
09.06.2011
Norjan ulkopoliitikkojen mielessä on yksi asia ylitse muiden: miten päästä lähelle maailmanpolitiikan isoja toimijoita. USA:n ja EU:n kiinnostusta heräteltiin aikaisemmin muun muassa rauhanvälityksellä, mutta nyt samaa tehtävää hoitaa yhä selkeämmin arktinen alue. Huippuvuorista on tullut Norjan kansainvälisin paikallisyhteisö, ja Arktisen neuvoston sihteeristön siirtyessä Tromssaan, suurpolitiikka on taas hiukan lähempänä.
Tungosta Jäämerellä
Thomas Larsen
09.06.2011
Arktisen neuvoston toukokuinen huippukokous ja muun muassa USA:n ulkoministerin Hillary Clintonin mukanaolo osoitti, että kilpailu arktisesta alueesta on muuttunut kansainväliseksi suurpolitiikaksi. Grönlanti kuuluu Tanskalle, joten Tanska on mukana neuvostossa ja varustautuu kilpailemaan pohjoisten alueiden öljystä ja kaasusta.
Yhteiskunnan kannalta hyödyllinen pankkitoiminta – utopiaa vai todellisuutta?
Pohjoismaiden neuvoston luonto- ja ympäristöpalkinto myönnetään kolmelle pankille kaksi vuotta rahoitusmarkkinoiden romahtamisen jälkeen. Norjalainen Cultura Bank, ruotsalainen Ekobanken ja tanskalainen Merkur Andelskasse saavat luonto- ja ympäristöpalkinnon kestävän pankkitoimintansa johdosta. Palkinto luovutetaan 3. marraskuuta lähes symboliseen tapaan Islannissa, joka on maksanut muita maita kovemman hinnan pankkijärjestelmän kestävyyden puutteesta. Palkinnon saajien mielestä on aika palata takaisin pankkitoiminnan perustehtäviin: on luotava lisäarvoa yhteiskunnalle eikä pelkästään joillekin harvoille osakkeenomistajille ja siten minimoitava uuden kriisin riski.
Pieni askel kestävämpään suuntaan
Ingolf S. Olsen
07.04.2011
Färsaarten on aivan välttämätöntä supistaa kalastuslaivastoaan, mikäli kalastuksen halutaan kehittyvän biologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävään suuntaan. Alan edustajien passiivisuus ja poliitikkojen arkuus kajota aiheeseen ovat tähän asti estäneet tällaisen supistamispäätöksen.
Kuluttajakansa haavoittuvan luonnon keskellä
Egill Helgason
07.04.2011
Noin neljäsosa Islannista oli todennäköisesti metsän peitossa maan asuttamisen aikaan. Ensimmäiset asukkaat onnistuivat lyhyessä ajassa tuhoamaan metsät. Islanti tunnetaan koskemattomasta luonnostaan: autiomaista, erämaista ja hiekka-aavikoista – suuri osa maisemasta on muovautunut nimenomaan kasvillisuuden tuhoutumisen ja eroosion kautta. Islantilaisten täytyy alkaa miettiä, miten luonnon kanssa eletään sovussa.
Kaikki norjalainen on vihreää
Aslak Bonde
07.04.2011
Vihreästä kasvusta ja kestävyydestä käytyä keskustelua leimaavat käsitteiden sekamelska, tilastojen epämääräisyys ja näkökulmien vaihtelu. Joskus tuntuu siltä kuin kaikki tietotekniikkaan perustuva tai raiteilla kulkeva olisi vihreää, ja että ilmastoa ja ympäristöä kuormittava toiminta on oikeastaan kestävää Norjassa, koska sama toiminta olisi ollut vielä haitallisempaa jossakin toisessa maassa. Omahyväistä ehkä, mutta kenties silti totta.
Puhdasta teknologiaa ja uutta luonnonvaraosaamista
Markku Heikkilä
07.04.2011
Suomessa katsotaan Nokia-huuman hiipuessa nyt uusin silmin niitä resursseja, joita mikään globalisaation aalto ei voi viedä maasta pois. Suomi aikoo hakea jatkossa hyvinvointiaan puhtaasta teknologiasta, metsiin liittyvästä bioenergiasta, vesiosaamisesta ja mineraaleista. Niistä etsitään yhdistelmää, joka toteuttaisi kestävää taloutta ja vihreää kasvua.
Tanska panostaa vihreään kasvuun
Thomas Larsen
07.04.2011
Pohjoismaiden tavoitteena on jo vuosia ollut se, etteivät kasvu ja kestävyys olisi toistensa vastakohtia. Tanskassa on ilmestynyt hiljattain kaksi ratkaisevan tärkeää raporttia, joissa valmistellaan maan jopa täydellistä riippumattomuutta fossiilisista polttoaineista sekä lisäpanostusta vihreään kasvuun.
Ruotsissa kiistellään vihreästä kasvusta
Eva Franchell
07.04.2011
Sosiaalidemokraattien uusi puoluejohtaja Håkan Juholt piti ylistetyn linjapuheen puolueen maaliskuisessa puoluekokouksessa. Hän on mukava, hän on viiksekäs ja hänen puheensa tulvi lähes pakahduttavaa tulevaisuudenuskoa.
The Nordic building sector has great potential to become more energy-efficient
The Nordic countries have great opportunities to develop and commercialise sustainable energy solutions such as biomass-, water-, wind-, and geotechnology, and not the least techniques for energy efficiency. Here the Nordic countries have to expand their co-operation, create better condi¬tions for entrepreneurs and become better at spreading their knowledge around the world.
Vihreä kasvu – ulospääsy kriisistä
Helgi Hjörvar, Henrik Dam Kristensen, Dagfinn Høybråten, Paavo Arhinmäki, Karin Åström
Pohjoismaiden pääministerit puhuvat huomenna Pohjoismaiden neuvoston istunnossa Reykjavikissa aiheesta Vihreä kasvu – ulospääsy kriisistä? Aihe koskettaa meitä kaikkia, sillä vihreän kasvun avulla voimme päästä eroon fossiilisista polttoaineista ja luoda uusia vihreän talouden työpaikkoja. Pohjoismailla on nykyään vahva asema uusiutuvan energian ja ympäristötekniikan saralla, ja niitä pidetään alan edelläkävijöinä. Miten varmistamme, että maat säilyttävät asemansa myös tulevaisuudessa?
Lokal Agenda 21 - Et kim fra 1996 som har vokset sig stort
Lokal Agenda 21 (LA21) blomstrer på Island og Færøerne. Planen blev formuleret ved FN’s konference i Rio de Janeiro i 1992, men blev først indledt i de vestnordiske samfund i 1996, da Nordisk Ministerråds Småsamfundsgruppe igangsatte et projekt om ”Miljøet i kommunerne”.
Pohjoismaiden ja Baltian maiden eläintautivalmiusyhteistyöryhmä (NBVCG)
Maria Været Veggeland
Pohjoismaiden ja Baltian maiden eläintautivalmiusyhteistyöryhmä (NBVCG) on pohjoismaisen mikrobiologian, eläinten terveyden ja eläinten hyvinvoinnin työryhmän (NMDD) jatkuva hanke, joka alkoi vuonna 2006. Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on parantaa Pohjoismaiden ja Baltian maiden eläinlääkintäviranomaisten välistä yhteistyötä, viestintää sekä tiedon ja kokemusten vaihtoa, joka liittyy valmiussuunnitteluun sekä eläintautikriiseihin. Toissijaisena tavoitteena on lisätä alueen ammattilaisten ja sidosryhmien välistä tietämystä eläinten terveysuhista ja elämillä esiintyvistä sairauksista sekä kartuttaa ja levittää tietoa alueellisista ja kansainvälisistä torjuntatoimenpiteistä.

Ota yhteyttä.

Kristian Henriksen
Puhelin: +45 33 96 02 00
Sähköposti:

Kiinnostavatko talous-, elinkeino- ja työelämään liittyvät pohjoismaiset uutiset?

Tilaa pohjoismaisia uutisia!