Tehdyt toimenpiteet

Ministerineuvostot

Pohjoismaiden ministerineuvosto perustettiin vuonna 1971. Nimestään huolimatta se koostuu useista ministerineuvostoista.
Työelämäalan ministerineuvosto (MR-A)
Pohjoismaiden hallitusten työllisyys-, työmarkkina-, työympäristö- ja työoikeusyhteistyötä johtavat Pohjoismaiden työministerit, jotka muodostavat työelämäalan ministerineuvoston (MR-A).
Kestävän kasvun ministerineuvosto (MR-TILLVÄXT)
Pohjoismaiden elinkeino-, energia- ja aluepoliittisen yhteistyön tehtävänä on varmistaa alueen hyvän talouskasvun jatkuminen. Yhteistyötä johtavat Pohjoismaiden elinkeino-, energia- ja alueministerit.
Maa- ja metsätalous-, kalastus-, vesiviljely- ja elintarvikeasiain ministerineuvosto (MR-FJLS)
MR-FJLS on seuraavan neljän politiikan alan yhteinen ministerineuvosto: maa- ja metsätalous, kalastus ja vesiviljely sekä elintarvikkeet. MR-FJLS:n päätehtäviin kuuluu luonnonvarojen ja geenivarojen kestävän käytön edistäminen.
Tasa-arvoasiain ministerineuvosto (MR-JÄM)
Pohjoismaiden hallitusten tasa-arvoyhteistyötä johtavat Pohjoismaiden tasa-arvoministerit, jotka muodostavat tasa-arvoasiain ministerineuvoston (MR-JÄM). Pohjoismaiden yhteinen kulttuuri ja historia sekä yhteiset demokratian perinteet ovat mahdollistaneet läheisen ja rakentavan yhteistyön tasa-arvoalalla.
Kulttuuriministerineuvosto (MR-K)
Pohjoismaiden sekä Ahvenanmaan, Färsaarten ja Grönlannin kulttuuriministereillä on päävastuu Pohjoismaiden ministerineuvostossa tehtävästä pohjoismaisesta kulttuuriyhteistyöstä. Tavoitteena on muun muassa kulttuuri-ilmaisun monimuotoisuuden edistäminen sekä taiteilijoiden ja heidän teostensa liikkuvuuden lisääminen.
Oikeusyhteistyön ministerineuvosto (MR-LAG)
Pohjoismaiden hallitusten oikeusyhteistyötä johtavat oikeusministerit, jotka muodostavat oikeusyhteistyön ministerineuvoston (MR-LAG). Oikeusyhteistyö auttaa Pohjoismaita edistämään pohjoismaisen lainsäädännön yhteisiä perusperiaatteita.
Ympäristö- ja ilmastoasiain ministerineuvosto (MR-MK)
Pohjoismaiden hallitusten ympäristöyhteistyötä johtaa ympäristö- ja ilmastoasiain ministerineuvosto (MR-MK). Ympäristöyhteistyön tavoitteena on muun muassa Pohjoismaiden ympäristön laadun ja elämänlaadun turvaaminen ja parantaminen sekä vaikuttaminen alueelliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.
Sosiaali- ja terveyspolitiikan ministerineuvosto (MR-S)
Pohjoismaiden hallitusten sosiaali- ja terveysyhteistyötä johtavat Pohjoismaiden sosiaali- ja terveysministerit, jotka muodostavat sosiaali- ja terveyspolitiikan ministerineuvoston (MR-S). Sosiaali- ja terveysalan pohjoismainen yhteistyö pohjautuu yhteisiin arvoihin, jotka muodostavat pohjoismaisen hyvinvointimallin perustan.
Koulutus- ja tutkimusministerineuvosto (MR-U)
Koulutus- ja tutkimusalan pohjoismaista hallitusyhteistyötä johtavat Pohjoismaiden koulutus- ja tutkimusministerit, jotka muodostavat MR-U:n. Ministerineuvosto pyrkii osaltaan varmistamaan sen, että Pohjola on maailman johtava tieto- ja osaamisalue.
Talous- ja rahapolitiikan ministerineuvosto (MR-FINANS)
Pohjoismaiden hallitusten talous- ja rahapoliittista yhteistyötä johtavat Pohjoismaiden valtiovarainministerit, jotka muodostavat talous- ja rahapolitiikan ministerineuvoston (MR-FINANS). Ministerineuvoston vuotuisessa kokouksessa keskustellaan talous- ja rahapolitiikan osa-alueista, joilla pohjoismainen yhteistyö voi tuottaa enemmän lisäarvoa kuin pelkkä kansallinen työskentely.
Digitalisaatioministerineuvosto 2017–2020 (MR-DIGITAL)
Pohjoismaiset yhteistyöministerit (MR-SAM) päättivät 22. kesäkuuta 2017 perustaa väliaikaisen digitalisaatioministerineuvoston (MR-DIGITAL) vuosiksi 2017–2020. MR-DIGITALissa on yksi ministeri kustakin maasta sekä Ahvenanmaalta, Färsaarilta ja Grönlannista. MR-DIGITALiin on nimetty seuraavat ministerit: