Tehdyt toimenpiteet
Sisältöä ei ole saatavilla valitsemallasi kielellä, joten se näytetään kielellä ruotsi.

Nordiskt initiativ för utökade åtgärder för att minska effekterna av klimatförändringar

Utlåtande från de nordiska miljöministrarna

Hyväksytty

Päivämäärä: 02.11.2010

Paikka: Reykjavik, Island

Ympäristöasiain ministerineuvosto (MR-M)


  • De nordiska regeringarna vill ligga i framkant när det gäller effektiva åtgärder för att minska effekterna av klimatförändringar. Även om deras sammanlagda utsläpp är små har man gjort små, effektiva insatser för att gå i bräschen när det gäller att driva på utvecklingen och effektiva metoder såsom flexibla mekanismer.
  • NEFCO har varit ett av de viktigaste verktygen för konkreta åtgärder när det gäller att minska effekterna av klimatförändringar, samtidigt som Nordiska ministerrådet fungerar som en gemensam plattform för att underlätta framsteg i internationella klimatförhandlingar när det gäller att förbättra de befintliga mekanismerna och utveckla nya marknadsmekanismer i utvecklingsländerna.
  • För att snabba på den nuvarande processen och i enlighet med handlingsplanen från Bali och Köpenhamnsöverenskommelsen lanserar de nordiska länderna ett gemensamt initiativ för att bana vägen för en kostnadseffektiv och effektiv implementering av utökade lämpliga nationella åtgärder för att minska effekterna av klimatförändringar.
  • Första steget är en genomförbarhetsstudie av ett ambitiöst och utökat handlingsprogram för att minska effekterna av klimatförändringar i samarbete med ett representativt utvecklingsland. Vårt initiativ kommer att presenteras på COP16 i Cancún och det är vår ambition att ett pilotprogram ska startas nästa år. Avsikten är att komma med praktisk handling i ett tidigt skede och genom att föregå med gott exempel bidra till att föra klimatförhandlingarna framåt.
  • Stödet till initiativet kan vara en del av det så kallade "fast start finance" från de nordiska länderna.
  • Det är de nordiska miljöministrarnas förhoppning att detta initiativ och resultaten av det kommer att utgöra ett värdefullt bidrag till lärande genom handling-processen och fungera som en uppmuntran till andra att vidta liknande åtgärder.

Ota yhteyttä.

Anna Maria Hill Mikkelsen
Puhelin: +45 33 96 02 81
Sähköposti:

Satu Reijonen
Puhelin: +45 33 96 02 00
Sähköposti: