Tehdyt toimenpiteet
Sisältöä ei ole saatavilla valitsemallasi kielellä, joten se näytetään kielellä tanska.

Mogens Jensen (Vastauspuheenvuoro)

Päivämäärä
03.11.2010
Asialistan kohta
9. Pohjoismaat ja lähialueet
Puhuja
Mogens Jensen

Jamen jeg vil også gerne takke for den brede tilslutning til forslaget. Der er jo ingen tvivl: Selvfølgelig skal alle lande og selvstyreområder, der er med i det nordiske samarbejde, med i projektet. Det er vi fuldstændig enige om. Grunden til, at man ikke har været repræsenteret i arbejdsgruppen, er, at det sådan set nærmest har været et frivilligt arbejde, som er blevet udført af en række personer for meget begrænsede ressourcer, for at belyse ideen, for at vise, at det var realistisk at gennemføre. Men det er klart, at i en forhåbentlig positiv dialog med ministerrådet skal vi have alle lande med og alle public service-institutioner, og vi skal selvfølgelig også undersøge yderligere omkring finansiering.

Jeg synes, det er vigtigt at understrege, som det er fastslået i rapporten, at kanalen selvfølgelig skal sendes på internettet. Det vil være helt naturligt og mærkeligt andet. Og selvfølgelig skal det også være sådan, at det almindelige Nordvisionsarbejde mellem public service-institutionerne skal fortsættes. Så jeg siger tak for et positivt tilsagn. Vi tager selvfølgelig fremkomne bemærkninger med i det videre arbejde, og jeg håber på en bred tilslutning her på sessionen.