Tehdyt toimenpiteet

Päiväjärjestys

Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2013 teemaistunnon päiväjärjestysluonnos

11.04.2013

11:00 - 11:15

1. Istunnon avaaminen

 • Osallistujaluettelon hyväksyminen
 • Päiväjärjestyksen hyväksyminen
 • Istunnon kulkua koskevat säännöt (Asiakirja 2a/2013)
11:15 - 14:00

2. Teemakeskustelu Pohjoismaiden ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta sekä yhteiskunnan turvallisuudesta

 • Pohjoismaiden hallitusten edustajat raportoivat Pohjoismaiden ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta sekä yhteiskunnan turvallisuudesta.
 • Puheenjohtajiston ehdotus Pohjoismaiden puolustuspoliittisesta yhteisöstä, A 1584/presidiet
 • Jäsenehdotus verkkouhkien ja tietoverkkohyökkäysten torjumiseksi tehtävän pohjoismaisen yhteistyön vahvistamisesta, A 1581/presidiet
 • Valiokuntaehdotus koskien Pohjoismaiden turvallisuuspolitiikkaa pitkän aikavälin ympäristö- ja ilmastonäkökulmasta, A 1585/miljö
 • Julkilausuma koskien ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa sekä yhteiskunnan turvallisuutta, Asiakirja 3
14:00 - 15:45

3. Yleiset asiat

 • Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaanselonteko koskien vuoden 2013 ohjelmaa
 • Ministerineuvoston ilmoitukset suosituksista:
 • Jäsenehdotus kestäviä julkisia hankintoja koskevasta pohjoismaisesta yhteistyöstä, A 1578/miljö
 • 14:00 - 15:45

  4. Kyselytunti

  Ministerineuvoston kanssa käytävä keskustelu pohjautuen etukäteen toimitettuihin kysymyksiin

  15:45 - 16:00

  5. Istunnon päättäminen