Vuosina 2013–2015 toteutettavassa Kestävä pohjoismainen hyvinvointi -ohjelmassa luodaan sekä konkreettista yhteistyötä että pohjoismaisia foorumeja vuoropuhelulle ja tiedonvaihdolle.

Kestävä pohjoismainen hyvinvointi -ohjelma toteutetaan konkreettisin panostuksin ja toimenpitein, jotka keskittyvät kolmeen painopistealueeseen:

Twitter - #nordicwelfare