Tehdyt toimenpiteet

Nordic Master -ohjelma

Nordic Master -ohjelman avulla opiskelijat voivat suorittaa englanninkielisen maisterintutkinnon ja saada tietoa ja kokemuksia jopa kolmesta Pohjoismaasta. Tällaisen osaamisen kartuttamiseen maat eivät yksinään pystyisi.

Posering
Valokuvaaja
Karin Beate Nøsterud/norden.org

Nordic Master -ohjelman keskeisiä osatekijöitä ovat liikkuvuus ja laatu. Kyseessä on kovatasoinen maisteriohjelma, joka luo yhteispohjoismaisen koulutusalueen ja edistää samalla tiedon vapaata liikkuvuutta maiden välillä.

Yhteispohjoismainen maisteriohjelma antaa opiskelijoille mahdollisuuden asua ja opiskella vähintään kahdessa Pohjoismaassa ohjelman kaksivuotisen keston aikana.


Mahdollisuuksien kirjo

Nordic Master -maisteriohjelmille on yhteistä se, että ne ovat englanninkielisiä ja laajuudeltaan 120 opintopistettä. Muuten ohjelmat ovat hyvin erilaisia, koska tähän mennessä toteutetut 25 ohjelmaa ovat ulottuneet meriteollisuus- ja insinööriopinnoista aina lasinpuhaltamiseen ja kulttuurijohtamiseen.


Tyytyväisiä opiskelijoita

Kyselytutkimukset ja haastattelut osoittavat, että opiskelijat ovat hyvin tyytyväisiä Nordic Master -ohjelmaan. Jopa 93 % vuoden 2012 opiskelijatutkimukseen vastanneista sanoi aikovansa suositella ohjelmaa muillekin. Erityisesti opiskelijat arvostavat ohjelmaan sisältyvää liikkuvuutta, ja jopa 70 % vastaajista ilmoitti sen vaikuttaneen merkittävästi pohjoismaisen maisterintutkinnon valitsemiseen.

Ohjelmat ovat houkutelleet sekä pohjoismaisia että kansainvälisiä opiskelijoita. Tällä hetkellä noin 40 % opiskelijoista tulee Pohjoismaista, 20 % Euroopasta ja 40 % Euroopan ulkopuolelta. 


Uuden maisteriohjelman perustaminen

Vähintään kolme pohjoismaista yliopistoa ja korkeakoulua voi yhdessä hakea Pohjoismaiden ministerineuvostolta enintään 1,5 miljoonan Tanskan kruunun rahoitusta pohjoismaisen maisteriohjelman aloittamiseen. Kussakin ohjelmassa tulee olla yksi koordinoiva yliopisto ja vähintään kaksi muuta kumppaniyliopistoa.

Nordic Master -ohjelmaa hallinnoi Opetushallitus.

Nordic Master -ohjelman 2017 hakukierros on avattu, ja hakemus tulee jättää viimeistään 29.9.2017.

Lisätietoja ohjelmasta: nordicmaster.org


Ota yhteyttä.

Kai Koivumäki
Puhelin: +45 21 71 71 24
Sähköposti: