Tehdyt toimenpiteet

Pohjoismaiden historia

Pohjoismaiden historia viikinkiajalta nykypäivään
Pohjoismaat – eurooppalainen alue viikinkiajasta nykypäivään
Kristinuskoon siirtyminen yhdisti Pohjolan 1000-luvulla muuhun Eurooppaan. Tuolloin syntyivät myös Ruotsin, Norjan ja Tanskan kuningaskunnat, jotka kattoivat yhdessä koko nykypäivän Pohjoismaiksi kutsutun alueen.
Keskiaika: kolmesta valtakunnasta yhdeksi unioniksi (n. 1050–1500)
Kaupankäynti sitoi Pohjolan yhä tiiviimmin muuhun Eurooppaan, ja yhteiskunta alkoi saada mannereurooppalaisia piirteitä. Löyhä Kalmarin unioni yhdisti myöhäiskeskiajalla poliittisesti koko Pohjolan.
Varhaismoderni aika: kaksi pohjoista valtakuntaa (n. 1500–1800)
Kalmarin unioni hajosi, ja kaksi uutta valtakuntaa, Tanska-Norja ja Ruotsi, pyrkivät kaikin keinoin tuhoamaan toisensa jatkuvissa sodissa ja nousemaan Pohjolan suurvallaksi. Pitkällä aikavälillä ne joutuivat kuitenkin molemmat tyytymään eurooppalaisen pikkuvaltion rooliin.
Teollistuminen, demokratisoituminen ja nationalismi (n. 1810 - 1920)
Väestönkasvu ja teollistuminen muuttivat Eurooppaa ja Pohjoismaita 1800-luvulla. Uudet yhteiskuntaryhmät ohjasivat poliittista järjestelmää demokratian suuntaan. Suurpolitiikka ja nationalismi loivat edellytykset Suomen, Norjan ja Islannin itsenäistymiselle.
Viisi hyvinvointivaltiota globaalissa maailmassa (n. vuodesta 1920 nykypäivään)
Valtion turvaamasta hyvinvoinnista tuli politiikan johtotähti pitkälle teollistuneissa Pohjoismaissa 1900-luvulla. Maailmansotien ja kylmän sodan aikakaudella viisi pientä valtiota joutuivat turvautumaan melkoiseen tasapainotteluun, mutta ne ovat kuitenkin säilyttäneet itsenäisyytensä ja kehittäneet rauhanomaisia demokratioitaan. Nyt maat ovat jälleen uusien haasteiden edessä yhä globaalimmassa maailmassa.
Pohjoismaiden historiasta kertovaa kirjallisuutta
Haluatko tietää lisää Pohjoismaiden historiasta? Tähän luetteloon on koottu Pohjoismaita ja niiden historiaa käsittelevää kirjallisuutta.

Ota yhteyttä.

Marita Hoydal
Puhelin: 0045 29692915
Sähköposti: