Document Actions
Þetta innihald er ekki til á því tungumáli sem þú hefur valið, því sýnum við innihaldið á sænsku.

Ålands delegation reste hem från Oslo

De åländska deltagarna i Nordiska rådets session i Oslo reste hem redan på onsdagen, en dag före mötet avslutas. Orsaken är att det åländska lagtinget byts ut under den pågående sessionen.

31.10.2007

Åland har flera gånger framfört önskemål om att flytta sessionen vid månadsskiftet oktober-november. Åländska politiker som är med i Oslo var med i Nordiska rådet till mitt på dagen på onsdagen, men efter det tog deras mandat slut. Det nya lagtinget väljs på torsdag, och ingen parlamentariker har därmed fortsatt mandat att sitta i rådet.

Det innebar i praktiken att lagtingsledamoten Raija-Liisa Eklöw och de åländska tjänstemännen reste hem på onsdag. Det innebär exempelvis att Eklöw inte deltar i debatten om de självstyrande områdenas ställning på torsdag. Avgående lagtingsledamoten Ragnar Erlandsson stannade kvar eftersom han fått en formell inbjudan att delta som gäst.