Document Actions
Þetta innihald er ekki til á því tungumáli sem þú hefur valið, því sýnum við innihaldið á dönsku.

Manu Sareen og Christine Antorini: Vi skal styrke drengenes læselyst

Gode læseevner er ikke bare vigtige i skolen, de er helt grundlæggende for at de unge skal kunne gøre sig gældende på arbejdsmarkedet. Derfor skal de unges, og især drengenes, dalende læselyst tages alvorligt, og der skal gøres noget ved problemet, siger de danske ministre Manu Sareen og Christine Antorini.

28.03.2012

Voksne, mandlige læsere kan ifølge nordiske forskere agere rollemodeller og dermed styrke drengenes læselyst.

Ljósmyndari
Johannes Jansson/norden.org

Læselysten blandt eleverne i de nordiske lande er blevet mindre, især blandt drengene. Ifølge forskere, som på opdrag af Nordisk Ministerråd har videreanalyseret de nordiske PISA-resultater, burde der lægges større vægt på at fremme elevernes læselyst og at tilbyde litteratur i undervisningen som tiltaler både drenge og piger. En af konklusionerne er desuden at det er vigtigt at mandlige læsere fungerer som rollemodeller.

Manu Sareen, minister for ligestilling, kirke og nordisk samarbejde, er ikke overrasket over at læselysten daler.

– Der findes for lidt litteratur med drenge i hovedrollen, hvorfor det er helt bevidst, at jeg selv har valgt en dreng som hovedperson i mine bøger. Jeg hæfter mig også ved vigtigheden af forældrenes engagement i læsetræningen. Alle elever, uafhængigt af etnisk baggrund, hvis forældre regelmæssigt læste for dem da de gik i første klasse, klarede sig bedre i PISA-læsetesten som 15-årige, siger Manu Sareen som selv er børnebogsforfatter.

For at råde bod på manglerne i de faktiske læsefærdigheder efterspørger de nordiske PISA-forskere læsetræning på alle niveauer i grundskolen.

– Gode læsekundskaber er ikke bare vigtige i skolen, men er også et afgørende for, at unge skal kunne klare sig på arbejdsmarkedet. Der må derfor sættes ind overfor unges faldende læselyst – især i forholde til drenge, siger Sareen.

Skolereform skal tage hensyn til læsetræningen

Ifølge børne- og undervisningsminister Christine Antorini er læsning et centralt indsatsområde i den folkeskolereform som den danske regering agter at gennemføre.

– Vi har brug for et fagligt løft af alle elever – ikke mindst drengene og børn fra uddannelsesfremmede hjem. Derfor bør der sættes mere fokus på området, siger Antorini og nævner drengelitteraturprisen, som blev uddelt for første gang i 2011, som et forbilledligt eksempel.

– Prisen skal sætte fokus på ny litteratur målrettet drengenes interesser, og skal styrke drenges læselyst og få dem til at opfatte læsning som en sjov aktivitet og ikke en sur pligt, siger Antorini.

– I forbindelse med den kommende reform skal vi også se på hvordan vi bedst kan måle elevernes færdigheder inden for læsning og matematik, siger børne- og undervisningsministeren.

"Northern Lights on PISA 2009 – Focus on reading" er den fjerde nordiske forskningsrapport med henblik på at søge forklaringer og give forslag til løsninger i et nordisk perspektiv. Analysen behandler den europæiske PISA-rapport fra 2009 som fokuserer på læseevner. Norske og islandske elever klarer sig bedre end i undersøgelsen fra 2006, mens Sverige er gået tilbage og nærmer sig de dårligste resultater sammen med Danmark.

Tengiliðir

Heidi Orava
Sími +45 21 71 71 48
Netfang heor@norden.org