Document Actions
Þetta innihald er ekki til á því tungumáli sem þú hefur valið, því sýnum við innihaldið á ensku.

Silvia Modig: Demokratins framtid finns på webben

Den arabiska våren var ett praktexempel på hur sociala medier kan användas i demokratifrämjande syften. Men med internets hjälp kan demokratin fördjupas också i Norden, säger Nordiska rådets vice president Silvia Modig.

23/04 2012
Ljósmyndari
Johannes Jansson/norden.org

– Alla producerar information, men vi borde övergå från att passivt ta emot information till att förmedla kunskap, säger Silvia Modig, som på torsdagen talade om internet och demokratiutveckling i Stockholm vid det fjärde forumet för unga ryska och nordiska politiker.

Modig konstaterar att mobila webblösningar i dag garanterar alla samma rätt till kunskap, och att en vanlig medborgare kan åstadkomma kunskapsdelning på en nivå som tidigare krävde en utbildad bibliotekarie. Hon påminner dock om att den äldsta generationen också måste garanteras annat än webbaserade lösningar.

– Biblioteken har en stark roll i utvecklingen av internetdemokrati. I Helsingfors har vi fått det första biblioteket som helt saknar böcker. Vi hoppas också kunna bygga ett centrumbibliotek, ett flagskepp som kan spinna vidare på trenderna och fungera som en gemensam plattform för våra medborgare säger Modig.

Silvia Modig ser en utmaning i hanteringen av politisk smutskastning och annat hatprat på webben. Hon anser ändå att mesta möjliga öppenhet är lösningen framom förbud och skärpta regler.

– En person som gjort sig skyldig till hatprat och sedan censureras tar lätt på sig offerrollen och använder det i sin retorik.

Internet har öppnat unga ryssars ögon för politik

Enligt Aleksey Makarov, medlem av den lagstiftande församlingen i S:t Petersburg som talade inför de unga politikerna på torsdagen, har internet ökat intresset för politik bland unga i Ryssland. Erfarenheterna från den senaste valkampanjen var ändå inte odelat positiva – slagkraftiga sloganer tenderade enligt Makarov att överrösta de egentliga, mer mångfasetterade politiska budskapen.

– Internet är ett bekvämt sätt att utbyta åsikter och sprida politiska budskap, men unga människors politiska åsikter färgas tyvärr ofta av myter som cirkulerar i den virtuella världen. När politiska budskap inte formuleras tillräckligt tydligt kan de manipuleras, och då blir unga ett lätt byte, sade Makarov.

Makarovs argument om ungdomars bristande förmåga att sålla bland budskapen fick mothugg i salen. En frågeställare reagerade särskilt på att samma argument använts när S:t Petersburg infört restriktioner mot så kallat propagandamaterial om homosexuella, och ansåg det vara förkastligt att unga utnyttjas som ursäkt för att undertrycka yttrandefriheten.

Nordiska rådet genomför i vår flera aktiviteter tillsammans med ryska parlamentariker. Senaste vecka besökte två medlemmar av Statsduman och 17 från regionala parlament i Nordvästryssland Island. Arktisk politik och energi var i fokus. Energi blir också ett av temaområdena vid ett rundabordsseminarium i Helsingfors den 14–15 maj, då politiker från Nordiska rådet och Ryssland möts.

Tengiliðir

Heidi Orava
Sími +45 21 71 71 48
Netfang heor@norden.org