Document Actions
Þetta innihald er ekki til á því tungumáli sem þú hefur valið, því sýnum við innihaldið á norsku.

Aslak Bonde

Artikler af Aslak Bonde

En sterk modell
Aslak Bonde
23/02 2012
Få ting er mindre omstridt i Norge enn den norske, eller nordiske, samarbeidsmodellen. Alle partier og alle organiserte interesser er i prinsippet enige i at det er bra for landet at vi har mye tillit, små forskjeller, mye samarbeid og en utstrakt kompromisskultur. Konfliktene i det norske samfunnet dreier seg i stor grad om hvordan man best tar vare på samarbeidsmodellen, og da ser man mye mer mot EU enn mot Norden.
Klimaoppgjør på vent
Aslak Bonde
02/12 2011
Til vinteren, eller våren – da vil Stortinget ta de upopulære avgjørelsene som skal gi formidable kutt i de norske klimagassutslippene innen 2020. Eller kanskje blir det enda en utsettelse? 14 års erfaring med oppfølging av Kyoto-avtalen tilsier at politikerne også denne gangen vil skyve de vanskelige avgjørelsene foran seg. Det er mye lettere å redde regnskog i Brasil og Indonesia enn å tvinge nordmenn til å kjøre mindre bil.
Er barnalegt að vera opinn?
Aslak Bonde
27/10 2011
Þegar Jens Stoltenberg skuldbatt okkur öll til að mæta hryðjuverkum með því hafa samfélag okkar enn opnara og lýðræðislegra lagði hann í sömu setningu áherslu á að við mættum aldrei vera barnaleg. Frá því að hryðjuverkin voru framin hinn 22. júlí hefur komið í ljós hversu erfitt er að vega þessi heit hvert á móti öðru. Það hefur jafnframt komið á óvart hversu erfitt er að meta það hvort norskt samfélag er orðið sundraðra eða hvort einingin er orðin meiri eftir að hryðjuverkin voru framin og hvort lagður hefur verið grunnur að því að öfgaöfl fái byr undir báða vængi eða hvort dregið hafi úr áhrifum þeirra.
Byggðastefnan heldur áfram
Aslak Bonde
24/08 2011
Stjórnmálamenn láta stjórnast af kjósendum. Það er meginástaða þess að framtíðarsýn margra þeirra tengist nýjum vegum en járnbrautarspor til Svíþjóðar og annarra hluta Evrópu eru áfram á teikniborðinu. Flesta kjósendur er að finna á norskum vegum og í norskum járnbrautum og þeir vilja að stjórnmálamenn noti fjármuni til að bæta fyrst norskt samgöngunet. Hugsanlega er þó breyting í vændum. Könnun á háhraðalest hefur verið gerð og ef af henni verður gæti lestin hafið ferðina í Kaupmannahöfn.
Noregur er breyttur
Aslak Bonde
16/08 2011
„Ef einn maður getur valdið slíkum hörmungum, hugsið ykkur hve mikinn kærleik við getum skapað saman“. Þessi orð ungs flokksmanns í Verkamannaflokknum flugu um heiminn fyrstu dagana eftir fjöldamorðin og hryðjuverkið hinn 22. júlí og þau gáfu viðbrögðum í Noregi tóninn. Hlýjan og samheldnin líktust því sem elstu menn muna frá friðarvorinu 1945. En það haustar fljótt í Noregi – kosningabarátta framundan, sjálfsskoðun og mörg erfið mál að fást við.
Til umheimsins - í gegnum Norðurskautið
Aslak Bonde
09/06 2011
Fátt er mikilvægara stjórnmálamönnum í Noregi sem láta sig utanríkismál varða en að fá aðgang að stóru leikendunum í heimspólitíkinni. Áður fyrr var sáttasemjarahlutverkið notað til þess að vekja áhuga m.a. Bandaríkjanna og ESB á Noregi - nú verður starfið í tengslum við Norðurskautið sífellt dýrmætara. Svalbarði er orðið eitt alþjóðlegasta samfélagið í Noregi og þegar Norðurskautsráðið opnar skrifstofu í Tromsø færist stórpólitíkin enn nær.
Allt norskt er umhverfisvænt
Aslak Bonde
07/04 2011
Umræðan um grænan vöxt og sjálfbærni einkennist af skorti á hugtökum, óvissri tölfræði og breytilegum sjónarmiðum. Á stundum lítur út fyrir að allt sem byggist á upplýsingatækni eða keyrir á teinum sé umhverfisvænt og að starfsemi í Noregi sem í raun er skaðleg loftslagi og umhverfi sé sjálfbær þar sem sama starfsemi væri mun skaðlegri umhverfinu ef hún færi fram í öðrum löndum. Svolítið sjálfumglatt kannski en það gæti leynst í þessu sannleikskorn.
Noregur vill verða rafgeymir Evrópu
Aslak Bonde
11/02 2011
Það er keppikefli ríkisstjórnar Noregs að fjölga raflínum til meginlands Evrópu og Bretlands þannig að Noregur geti orðið rafgeymir Evrópu. Þegar sæmilegur vindur er í Danmörku og á Doggerbank úti fyrir ströndum Bretlands eigum við að flytja inn raforku. Þegar það er logn eigum við að hleypa vatni úr miðlunarlónum okkar og flytja raforku úr landi. Spurningin er hvort norsku þjóðinni þyki hugmyndin eins góð og ríkisstjórninni. Kjósendur eru ekki hrifnir af nýjum raflínum og mjög breytilegu raforkuverði.
Noregur er og verður atlantískur
Aslak Bonde
06/12 2010
Nokkur atvik nú á haustmánuðum hefðu átt að auka á vantrúna á Bandaríkin í Noregi - það gæti haft í för með sér nýja hugsun varðandi utanríkis- og varnarmál. En í stjórnmálalífinu eru engin merki breytinga. Varðandi stefnuna í öryggismálum er það enn svo að tengsl Noregs við Norðurlönd og önnur lönd heimsins verða aldrei nánari en það sem Bandaríkin telja ábatasamt. Að minnsta kosti á meðan ESB er hikandi og NATO einblínir á heimaslóðir að nýju.
Barátta gegn atvinnuleysi háð í leikskóla
Aslak Bonde
07/10 2010
Mikill meirihluti norskra stjórnmálamanna og sérfræðinga telur að í baráttunni gegn atvinnuleysi meðal ungs fólks sé nauðsynlegt að beina sjónum að skólakerfinu.
Jafnaðarmenn vilja stjórna
Aslak Bonde
19/08 2010
Í 30 ár hefur því verið spáð með jöfnu millibili að blómaskeiði Verkamannaflokksins sé lokið en aldrei hefur spádómurinn ræst. Þrátt fyrir að nú í sumar hafi litið út fyrir að Hægriflokkurinn tæki stöðu Verkamannaflokksins sem stærsti flokkur landsins samkvæmt skoðanakönnunum þá telur varla nokkur maður að um sé að ræða varanlegt ástand. Verkamannaflokkurinn er ennþá eini flokkurinn sem er treyst til að stýra landinu einn.
Frá hægralýðskrumi til þjóðernislýðskrums
Aslak Bonde
03/06 2010
Skoðanakannanir benda til hægribylgju í Noregi, en það er hinn tiltölulega hófsami Hægriflokkur sem hefur styrkt sig. Róttæki hægriflokkurinn Framfaraflokkurinn berst við að halda fylgi sínu meðal allra þeirra sem kusu hann í fyrra en aldrei hafa fleiri stutt hann en þá. Það er hugsanlega vegna þess að Verkamannnaflokknum hefur tekist að koma strangari stefnu í málefnum flóttamanna í gegnum rauð-grænu ríkisstjórnina og af því að sífellt fleiri á vinstrivæng stjórnmálanna mæla fyrir minna umburðalyndri stefnu í málefnum innflytjenda.
Öryggið uppmálað eins og bankinn
Aslak Bonde
14/04 2010
Eftir að hafa verið nær dauða en lífi í nokkrar vikur haustið 2008 hefur gengið ótrúlega vel hjá norskum bönkum undanfarið. Tap á útlánum er aðeins örlítið meira en við eigum að venjast í venjulegu árferði, hagnaður er mikill og tilraun stjórnvalda til að setja reglur um bónusa og markaðssetningu hafa ekki verið mjög íþyngjandi. En tekjumöguleikar næstu ára eru hugsanlega minni en áður – atvinnulífið veigrar sér við að taka lán og á húsnæðismarkaði er mikil óvissa um framtíðarhorfur.
Kína er á allra vörum
Aslak Bonde
04/02 2010
Kaupmannahafnarfundurinn sýndi að minnsta kosti fram á einn hlut: Það er ekkert sem Noregur getur gert einn og sér sem hefur mikil áhrif á loftslagið. ESB er ekki stór áhrifavaldur heldur. Nú er það þróunin í Kína, Indlandi, Brasilíu og Suður-Afríku sem skiptir máli – auk þess sem enn hafa margir trú á Barack Obama.
Stórveldi þegar að mannúðarmálum kemur?
Aslak Bonde
17/12 2009
Noregur tekur þátt í friðarumleitunum um allan heim, veitir rausnanlegan stuðning við lýðræðis- og mannréttindaverkefni og lætur meira fé af hendi rakna til þróunaraðstoðar miðað við höfðatölu en nokkurt annað land. Sagt er að við séum mannúðarstórveldi. Eða væri kannski réttara að segja að hið opinbera hafi tekið yfir starf sem mörg norsku kristniboðsfélögin sinntu á síðustu öld? Notaðir eru olíupeningar til að flytja út manngæsku eins og góðir Norðmenn skilgreina hana.
Ævarandi fátækt
Aslak Bonde
26/11 2009
Rauð-græna ríkisstjórnin lofaði árið 2005 að afnema fátækt. Í haust var loforðið endurskoðað – nú ætlar ríkisstjórnin „bara" að berjast gegn fátæktinni. Og það getur meira að segja orðið þrautin þyngri. Hefjist efnahagsleg uppsveifla að nýju er ástæða til að ætla að fleiri falli aftur undir fátæktarmörk Evrópusambandsins – þ.e. ef ríkisstjórninni tekst ekki að taka sig á við að fá langtum fleira fólk út á vinnumarkaðinn.
Aukin velferð og lægri skattar – er það raunhæft?
Aslak Bonde
21/10 2009
Kosningabaráttan sem fór fram í haust sýndi enn og aftur fram á þær innbyggðu andstæður sem eru í stjórnmálum. Flokkarnir keppast við að lofa sífellt aukinni og betri velferðarþjónustu en keppast við það á sama tíma að lofa sem mestri lækkun skatta, eða að minnsta kosti að hækka þá ekki. Olíuauðurinn gerir norskum stjórnmálamönnum það mögulegt upp að vissu marki að samræma mótsagnirnar en til langs tíma komast þeir ekki hjá því að velja á milli lægri skatta og aukinnar velferðar.
Tapte miljøpartiene valget?
Aslak Bonde
23/09 2009
Høstens stortingsvalg forbauser ekspertene. Nær historie og erfaringene fra andre land skulle tilsi at regjeringspartiene tapte oppslutning, men de fikk fornyet tillit. Arbeiderpartiet kan være på vei mot gamle høyder.
Umræður frekar en vopnaglamur
Aslak Bonde
26/08 2009
Það jaðrar við að norskir stjórnmálamenn ræði meira um norðurskautssvæðið en Evrópusambandið (ESB). Það er einkum vegna þess að tengsl Noregs við ESB eru pólitískt hitamál en jafnframt vegna þess að allir stjórnmálaflokkar skilgreina nú norðursvæðin sem ,,þau svæði Noregs sem mikilvægast er að veðja á“ í framtíðinni.
Mun ákvörðun Íslands toga í Noreg?
Aslak Bonde
24/06 2009
Það eru alltaf einhver önnur lönd sem fá Norðmenn til að ræða aðild að Evrópusambandinu (ESB). Á sjöunda áratug síðustu aldar voru það Bretar, í byrjun tíunda áratugarins voru það Svíar. Ekki er hægt að útiloka að það verði Íslendingar sem komi af stað þriðju ESB-umræðunni í Noregi. En það er langur vegur milli þess að hefja umræðuna og til þess að Norðmenn samþykki ESB-aðild í þjóðaratkvæðagreiðslu. Fátt bendir til þess að Noregur muni fylgja Íslandi inn í ESB.

Leit í Analys Norden