Flytja til Álandseyja

Álandseyjar eru sænskumælandi sjálfstjórnarsvæði sem tilheyrir Finnlandi. Lagasetning á Álandseyjum er að mestu leiti sjálfstæð og einnig alþjóðleg vernd á sænskri tungu og menningu. Í þessum kafla er sjónum beint að þeim reglum sem gilda um flutning til Álandseyja.
Bostad på Åland
I detta avsnitt presenteras de speciella regler och andra åländska särdrag som gäller boende och flyttning.
Folkbokföring på Åland
I detta avsnitt hittar du information om folkbokföring, personnummer, flyttanmälan och hemkommun när du flyttar till Åland. I Finland och på Åland kallas folkbokföringsregistret befolkningsdatasystemet.
Åländsk hembygdsrätt
Den åländska hembygdsrätten utgör en förutsättning för att rösta och vara valbar i lagtingsval, att äga och besitta mark på Åland samt rätt att utöva näring på Åland. Undantag från kravet på hembygdsrätt kan beviljas av Ålands landskapsregering efter ansökan.
Fordon till Åland
Kommer du till Åland med ett fordon på semesterresa, för en tillfällig vistelse eller för att bosätta dig permanent i landet? Svaret på dessa frågor har betydelse för om du måste besiktiga, registrera och betala skatt för fordonet på Åland. I avsnittet Fordon behandlas införsel av personbilar, skåpbilar och motorcyklar till Åland. I texten hittar du svar på frågor om när och hur fordonet ska besiktigas och registreras om man ska föra in det till Åland i samband med flytt. I avsnittet tar man även upp beskattning vid införsel av bil.
Tullregler på Åland
I det här avsnittet hittar du information om vilka tullregler som gäller för flyttgods för den som flyttar till Åland och vad du måste ta hänsyn till när du för in alkohol, tobak och läkemedel till Åland från ett annat nordiskt land. Reglerna varierar beroende på om du för in varor från ett land inom EU eller utanför EU:s gränser. I avsnittet redogörs även för vilka varor som är belagda med importrestriktioner och vilka särskilda bestämmelser. Till sist kontaktinformation till de åländska tullkontoren.
Resa till Åland
Det är lätt att dagligen resa till och från Åland. Det finns två sätt att ta sig till Åland på, antingen med färjor eller med flyg. Med färjor kan du resa från Sverige, Finland samt Estland och med flyg från Sverige och Finland. På denna sida finns information om giltiga resehandlingar vid resa.
Införsel av djur till Åland
I detta avsnitt hittar du information om hur du går till väga om du planerar att föra in djur till Åland när du flyttar hit samt om införsel av husdjur för tillfälliga vistelser som exempelvis sommarboende på Åland.
Flytta från Åland
Här hittar du information om du skall flytta från Åland till ett annat land.
Information för personer med funktionsnedsättning
Här hittar du information för dig med funktionsnedsättning som ämnar flytta till Åland.

Hafa samband

Hafa samband við Halló Norðurlönd

Hægt er að nota rafrænt eyðublað Halló Norðurlanda til að senda spurningar um að flutning, vinnu eða nám á Norðurlöndum.

Meira um Álandseyjar

Flutningar til eða frá Álandseyjum

Búseta og dvöl á Álandseyjum

Börn og fjölskylda á Álandseyjum

Vinna á Álandseyjum

Nám á Álandseyjum