Åländsk hembygdsrätt

Den åländska hembygdsrätten utgör en förutsättning för att rösta och vara valbar i lagtingsval, att äga och besitta mark på Åland samt rätt att utöva näring på Åland. Undantag från kravet på hembygdsrätt kan beviljas av Ålands landskapsregering efter ansökan.

Þetta innihald er ekki til á því tungumáli sem þú hefur valið, því sýnum við innihaldið á sænsku.

Åländsk hembygdsrätt

Med stöd i självstyrelselagen för Åland (3.1.1975/3 §2) är det fastställt att ”Personer som inte har åländsk hembygdsrätt samt bolag, andelslag, föreningar, andra sammanslutningar, anstalter, stiftelser eller samfund får inte utan tillstånd av landskapsregeringen med äganderätt förvärva eller med stöd av legoavtal eller något annat avtal besitta fast egendom i landskapet." Undantag på kravet på hembygdsrätt kan beviljas av Ålands landskapsregering efter ansökan. Mera information om åländsk hembygdsrätt finns på Ålands landskapsregerings sidor.

Fast egendom för personer som innehar hembygdsrätt

Förvärv av fastighet kan fritt göras av den som innehar hembygdsrätt.

Fast egendom för personer utan hembygdsrätt

Den som inte innehar hembygdsrätt, krävs tillstånd av landskapsregeringen. Detsamma gäller för juridiska personer, bolag, vilka alltid skall ha tillstånd.

Bostad/ägobostad. Bostad på tomt inom planerat område, t.ex. i Mariehamn. Person som är fast bosatt på Åland kan få dispens för att äga sådan bostad. Kommunen skall ge utlåtande till landskapsregeringen som beviljar dispens.
Markområde. Inköp av mark kräver alltid landskapsregeringens tillstånd.
Sommarbostad. Inköp kräver alltid landskapsregeringens tillstånd.

Ansökningsblanketten för hembygdsrätt samt information om åländsk hembygdsrätt, jordförvärv, näringsrätt och annat liknande hittar du på Ålands landskapsregerings hemsida Åländsk hembygdsrätt.

OBS! Den som ärver fast egendom på Åland har arvsrätt enligt Finlands arvslagstiftning.

Halló Norðurlönd

Gagnlegar upplýsingar (6)

Halló Norðurlönd, upplýsingaþjónusta Norrænu ráðherranefndarinnar, aðstoðar þá sem hyggjast flytja til annars norræns lands til að stunda vinnu eða nám.


Vinna sem hjúkrunarfræðingur í Noregi

Á þessari síðu eru upplýsingar fyrir hjúkrunarfræðinga sem vilja starfa sem slíkir í Noregi.

Að sækja um starf í Noregi

Hér má finna upplýsingar um það að sækja um starf í Noregi og hvar finna má auglýsingar um lausar ...

Þjóðskrá í Danmörku

Eftirfarandi eru upplýsingar um hvenær einstaklingur á rétt á og er skyldugur til að skrá sig í ...

Aðgangur að háskólamenntun í Danmörku

Hér er að finna upplýsingar um aðgang að háskólamenntun í Danmörku.

Almannatryggingar þegar flutt er til eða ...

Hér er að finna upplýsingar um reglur varðandi almannatryggingar þegar flutt er til eða frá Svíþjóð.

Barnagæsla í Svíþjóð

Hér er að finna upplýsingar um gæslu barna á aldrinum eins til fimm ára í Svíþjóð.

Hafa samband

Hafa samband við Halló Norðurlönd

Hægt er að nota rafrænt eyðublað Halló Norðurlanda til að senda spurningar um að flutning, vinnu eða nám á Norðurlöndum.