Nám á háskólastigi í Finnlandi

Upplýsingar um bóknám og iðnnám á háskólastigi í Finnlandi og um Norræna samninginn um aðgang að æðri menntun.

Í Finnlandi er hægt að stunda nám á háskólastigi í bóklegum greinum og iðngreinum. Kennt er á finnsku, sænsku og ensku.

Sótt er um háskólanám á vefsvæðinu Opintopolku, en þar eru einnig upplýsingar um námsframboð á öðrum skólastigum. Nánari upplýsingar um umsóknarferli eru hér.

Iðnnám á háskólastigi

Finnskir iðnháskólar veita menntun í iðngreinum og fleiri greinum. Menntaskóla- eða iðnskólapróf veitir réttindi til náms við iðnháskóla. Sótt er um skólavist að vori eða hausti gegnum sameiginlegt umsóknakerfi (á finnsku eða sænsku) og yfirleitt fara fram inntökupróf. Námsframboðið er fjölbreyttara þegar sótt er um að vori. Iðnnám á háskólastigi er nemendum að kostnaðarlausu.

Í flestum finnskum iðnháskólum er kennt á finnsku, en í sumum skólum fer þó öll kennsla fer fram á sænsku. Einnig bjóða margir skólar námsleiðir á ensku. Upplýsingar um námsleiðir á ensku eru á vefsvæðunum Study in Finland og Studyinfo. Skólar gera mismunandi kröfur um tungumálakunnáttu og er umsækjendum ráðlagt að kynna sér stefnu þess skóla sem sækja á um.

Það tekur þrjú og hálft til fjögur og hálft ár að ljúka grunnnámi við iðnháskóla, að meðtöldu starfsnámi í eina önn. Til að fá inngöngu í framhaldsnám við iðnháskóla þarf nemandi að hafa lokið grunnnámi sem veitir réttindi til að stunda nám við viðkomandi deild og auk þess starfað á sínu sviði í að minnsta kosti þrjú ár. Það tekur eitt til eitt og hálft ár að ljúka framhaldsnámi við iðnháskóla, miðað við fullt nám.

Upplýsingar um tengiliði skólanna og fleira eru á vefsvæðinu Opintopolku (á finnsku og sænsku).

Háskólanám

Hægt er að sækja um nám á finnsku og sænsku gegnum sameiginlegt umsóknakerfi finnsku háskólanna. Margar námsleiðir á meistarastigi, einkum þær enskumælandi, eru þó ekki inni í sameiginlega kerfinu heldur þarf að sækja um þær gegnum viðkomandi skóla. Tilteknar enskumælandi námsleiðir á meistarastigi er unnt að sækja um á vefsvæðinu University Admissions Finland.

Viðmiðunartími til að ljúka grunnnámi í háskóla er þrjú ár en tvö ár til að ljúka meistaranámi. Taka skal að hámarki sjö ár samanlagt að ljúka grunn- og meistaranámi. Venjan er að nemendur ljúki fyrst grunnnámi og öðlist þannig réttindi til að stunda meistaranám við sömu deild. Að meistaranámi loknu er hægt að sækja um frekara framhaldsnám.

Háskólar eru ýmist ein- eða tvítyngdir (á finnsku og/eða sænsku). Eins er töluvert um kennslu og rannsóknir á ensku. Upplýsingar um námsleiðir á ensku eru á vefsvæðunum Study in Finland og Studyinfo.

Háskólanám í Finnlandi er nemendum að kostnaðarlausu, en þeim er þó skylt að tilheyra nemendafélagi og greiða meðlimagjald til félagsins.

Tengiliðaupplýsingar og aðrar upplýsingar um finnsku háskólana eru á vefsvæðinu Opintopolku.

Norræni samningurinn um æðri menntun

Norræni samningurinn um aðgang að æðri menntun tryggir öllum norrænum ríkisborgurum umsóknarrétt til náms við opinberar háskólastofnanir í öðrum norrænum löndum á sömu eða sambærilegum forsendum og heimamönnum.

Samkvæmt samningnum geta finnskir háskólar viðurkennt nám, sem lokið hefur verið í öðru norrænu landi, sem hluta af finnskri háskólagráðu. Sá skóli sem sótt er um sér þá um mat á fyrra námi umsækjanda. Það borgar sig að kanna með fyrirvara hvaða fylgiskjala er krafist til að háskóli í Finnlandi geti viðurkennt menntun frá öðru norrænu landi.

Halló Norðurlönd

Gagnlegar upplýsingar (6)

Halló Norðurlönd, upplýsingaþjónusta Norrænu ráðherranefndarinnar, aðstoðar þá sem hyggjast flytja til annars norræns lands til að stunda vinnu eða nám.


Vinna sem hjúkrunarfræðingur í Noregi

Á þessari síðu eru upplýsingar fyrir hjúkrunarfræðinga sem vilja starfa sem slíkir í Noregi.

Að sækja um starf í Noregi

Hér má finna upplýsingar um það að sækja um starf í Noregi og hvar finna má auglýsingar um lausar ...

Þjóðskrá í Danmörku

Eftirfarandi eru upplýsingar um hvenær einstaklingur á rétt á að skrá sig í þjóðskrá í Danmörku.

Aðgangur að háskólamenntun í Danmörku

Að neðan eru upplýsingar um aðgang að háskólamenntun í Danmörku.

Almannatryggingar þeirra sem flytja til ...

Hér eru upplýsingar um reglur sem gilda um almannatryggingar, þegar flutt er til eða frá Svíþjóð.

Barnagæsla í Svíþjóð

Í Svíþjóð er fjöldi ólíkra möguleika á barnagæslu fyrir börn á aldrinum 1 til 5 ára. Foreldrar ...

Hafa samband

Hafa samband við Halló Norðurlönd

Hægt er að nota rafrænt eyðublað Halló Norðurlanda til að senda spurningar um að flutning, vinnu eða nám á Norðurlöndum.