Veikindi á námstíma í Finnlandi

Upplýsingar um rétt námsfólks í Finnlandi til heilsugæslu og um sjúkradagpeninga fyrir þiggjendur finnsks námsstyrks meðan á veikindum stendur. Einnig er sagt frá fyrirkomulagi framfærslu á veikindatíma í tilfelli námsfólks sem þiggur námsstyrk frá öðru landi.

Heilsugæsla og hjúkrun fyrir námsfólk í Finnlandi

Nemendur við finnskar menntastofnanir eiga rétt á þjónustu heilsugæslu sem ætluð er námsfólki, í boði þess sveitarfélags sem nám er stundað í eða annars aðila með umboði sveitarfélagsins, óháð búsetusveitarfélagi. Undir heilsugæslu námsfólks heyra almenn heilsugæsla, hjúkrun og tannlækningar. Áhersla er lögð á fyrirbyggjandi starfsemi.

Þjónusta hjúkrunarfræðings, sálfræðings og félagsráðgjafa er yfirleitt án endurgjalds. Fyrir læknisþjónustu er yfirleitt innheimt gjald, sem getur ýmist verið innheimt árlega eða fyrir hvern læknistíma. Læknisþjónusta er ókeypis fyrir yngri en 18 ára.

Heilsugæslustöðvar sveitarfélaganna hafa umsjón með heilsugæslu fyrir nemendur grunnskóla, framhaldsskóla og iðnháskóla.

Ríkisstofnunin Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) eða Heilsugæsla stúdenta hefur umsjón með heilsugæslu nemenda við háskóla, æðri rannsóknarstofnanir og listaháskóla. Doktorsnemar eiga ekki rétt á þjónustu stúdentaheilsugæslunnar.

Þurfi háskólanemi nauðsynlega á læknisþjónustu að halda, sem ekki fellur undir heilsugæslu stúdenta, getur viðkomandi leitað til opinbera heilbrigðiskerfisins. Nauðsynleg læknisþjónusta er veitt gegn sama gjaldi og íbúar sveitarfélagsins greiða, ef viðkomandi framvísar gildum skilríkjum (s.s. ökuskírteini eða vegabréfi) eða evrópsku sjúkratryggingakorti og greinir frá heimilisfangi sínu í búsetulandinu. Ef búsetusveitarfélag er í Finnlandi fær viðkomandi alla nauðsynlega þjónustu innan opinbera heilbrigðiskerfisins. Nánari upplýsingar á síðunni Sairastaminen ja terveydenhuolto Suomessa (Veikindi og heilbrigðisþjónusta í Finnlandi).

Einstaklingar sem eru sjúkratryggðir í öðru norrænu landi þurfa að greiða fyrir þjónustu einkarekinna heilbrigðisstofnana úr eigin vasa. Hægt er að sækja um endurgreiðslu eftir á, annað hvort í heimalandinu eða hjá finnsku almannatryggingastofnuninni (Kela).

Sjúkradagpeningar

Námsfólk á finnskum námsstyrk

Námsfólki með fasta búsetu í Finnlandi er tryggð framfærsla meðan á langvarandi veikindum stendur með sjúkradagpeningum á grundvelli búsetu. Sjúkradagpeningar á grundvelli búsetu eru greiddir nemendum í fullu námi á aldrinum 16-67 ára, veikist viðkomandi á námstíma og geti ekki haldið námi sínu áfram sökum veikindanna. Á meðan nemandi þiggur sjúkradagpeninga leyfist honum þó að stunda áfram nám í litlum mæli.

Ólíkt því sem tíðkast á hinum Norðurlöndunum heyra sjúkratryggingar námsfólks í Finnlandi undir reglugerðir á sviði almannatrygginga, ekki reglugerðir um menntamál. Sem stendur felst eina framfærsluöryggi námsmanns sem þiggur námsstyrk frá Finnlandi, en stundar nám í öðru Norðurlandi, í tekjutengdum sjúkradagpeningum sem veittir eru í samræmi við atvinnusögu í viðkomandi landi. Nánari upplýsingar veita finnska almannatryggingastofnunin (Kela) og almannatryggingastofnun þess lands þar sem nám er stundað.

Ekki borgar sig að sækja um sjúkradagpeninga nema veikindi vari að lágmarki tvo mánuði. Vari veikindi skemur en það skal nemandi áfram vera innan námsstyrkjakerfisins.

Ákveði Kela að greiða sjúkradagpeninga stöðvast námsstyrkur sjálfkrafa á meðan. Nemandi þarf því ekki að óska eftir að greiðsla námsstyrks verði stöðvuð áður en sótt er um sjúkradagpeninga.

Upphæð sjúkradagpeninga sem greiddir eru námsfólki ákvarðast ýmist af atvinnutekjum eða upphæð námsstyrks. Auk sjúkradagpeninga er hægt að fá almennan húsnæðisstyrk meðan á veikindum stendur. Hægt er að sækja rafrænt um sjúkradagpeninga og almennan húsnæðisstyrk á vefsvæði Kela.

Námsfólk sem heyrir undir námsstyrkjakerfi annars norræns lands

Námsfólk í Finnlandi sem á rétt á námstengdum framfærslustyrk frá öðru Norðurlandaríki fær yfirleitt styrk þaðan meðan á veikindum stendur.

Halló Norðurlönd

Gagnlegar upplýsingar (6)

Halló Norðurlönd, upplýsingaþjónusta Norrænu ráðherranefndarinnar, aðstoðar þá sem hyggjast flytja til annars norræns lands til að stunda vinnu eða nám.


Vinna sem hjúkrunarfræðingur í Noregi

Á þessari síðu eru upplýsingar fyrir hjúkrunarfræðinga sem vilja starfa sem slíkir í Noregi.

Að sækja um starf í Noregi

Hér má finna upplýsingar um það að sækja um starf í Noregi og hvar finna má auglýsingar um lausar ...

Þjóðskrá í Danmörku

Eftirfarandi eru upplýsingar um hvenær einstaklingur á rétt á og er skyldugur til að skrá sig í ...

Aðgangur að háskólamenntun í Danmörku

Hér er að finna upplýsingar um aðgang að háskólamenntun í Danmörku.

Almannatryggingar þegar flutt er til eða ...

Hér er að finna upplýsingar um reglur varðandi almannatryggingar þegar flutt er til eða frá Svíþjóð.

Barnagæsla í Svíþjóð

Hér er að finna upplýsingar um gæslu barna á aldrinum eins til fimm ára í Svíþjóð.

Hafa samband

Hafa samband við Halló Norðurlönd

Hægt er að nota rafrænt eyðublað Halló Norðurlanda til að senda spurningar um að flutning, vinnu eða nám á Norðurlöndum.