Bifreið í Svíþjóð

Hér fyrir neðan er listi yfir það sem gera skal þegar bifreið er flutt til Svíþjóðar frá öðru norrænu ríki auk upplýsinga um sænskar umferðareglur.

Reglur um innflutning á bifreiðum

Meginreglan er sú að bifreið á að vera skráð í búsetulandi eiganda. Ef eigandi bifreiðarinnar býr í Svíþjóð á hún því að vera skráð þar.

Þegar flutt er með bifreið til Svíþjóðar má að hámarki nota bifreiðina í viku eftir að komið er til landsins. Þessa viku verður bifreiðin að vera tryggð. Þegar bifreið er flutt til Svíþjóðar er hægt að sækja um og fá tímabundna skráningu í lengra tímabil í tengslum við umsókn um upprunaskoðun innflutts ökutækis.. Ef sótt er um tímabundna skráningu til lengri tíma þarf að vera með sænska bifreiðatryggingu, svonefnda Trafikförsäkringsbevis för tillfällig registrering.

Ríkisborgari annars norræns ríkis sem býr tímabundið í Svíþjóð, má að hámarki aka á erlendum númeraplötum þar í eitt ár.

Ferðamenn í Svíþjóð ættu að hafa samband við eigið tryggingafélag til að fá frekari upplýsingar.

Öll ökutæki sem flutt eru til Svíþjóðar og nýtt þar, verður að upprunaskoða áður en þau eru skráð. Sótt er um upprunaskoðun á bifreiðum hjá bifreiðaeftirlitinu, Transportstyrelsen. Þegar upprunaskoðun hefur verið framkvæmd og samþykkt, skal hafa samband við bifreiðaskoðunina til að fá skráningarskoðun.

Frekari upplýsingar um innflutning bifreiða til Svíþjóðar og hvaða gögn sem þarf að leggja fram til að fá skráningu eru á vef bifreiðaeftirlitsins.

Bifreiðaeftirlitið hefur gefið út gátlista þar sem farið er yfir allt ferlið við innflutning á ökutæki. Þar eru útskýringar á því hvað gera skal og í hvaða röð, frá því að komið er með bifreið að sænsku landamærunum og þar til nýta má bifreiðina. Þar eru upplýsingar um tolla,skatta, tryggingar, upprunaskoðun, skráningarskoðun og skráningarnúmer.

Tollur og skattur

Bifreiðar frá Danmörku og Finnlandi

Innflutningur bifreiða frá Danmörku og Finnlandi er ekki tollskyldur, þar sem öll ríkin eiga aðild að ESB. En hafa skal samband við skattayfirvöld (Skatteverket), til að fá frekari upplýsingar um skatta og virðisaukaskatt.

Bifreiðar frá Íslandi og Noregi

Athugið að ef bifreið er flutt til Svíþjóðar frá Íslandi eða Noregi er hún tollskyld. Hafa skal samband við tollayfirvöld (Tullverket).

Ef bifreið er flutt með frá Íslandi eða Noregi þegar flutt er til Svíþjóðar, er hægt að sækja um undanþágu frá tollum. Undanþágan fer meðal annars eftir því hvort viðkomandi er innflytjandi, hvort hann er að flytja tilbaka til Svíþjóðar og hve lengi hann hefur átt bifreiðina. Nánari upplýsingar eru í bæklingi tollayfirvalda.

Bifreiðatryggingar

Öll ökutæki eiga að vera tryggð. Frekari upplýsingar um bifreiðatryggingar, hvenær tryggja skal og hvað gerist ef bifreið er ótryggð fást á vef bifreiðaeftirlitsins (Transportstyrelsen).

Umferðarreglur

Upplýsingar um sænskar umferðarreglur eru á vef bifreiðaeftirlitsins.

Á vefsíðu vegamálayfirvalda eru upplýsingar um hámarkshraða í Svíþjóð.

Ekki er leyfilegt að aka bifreið í Svíþjóð með meira en 0,2 prómill í blóði .

Nota skal vetrardekk á bifreiðar á tímabilinu 1. desember til 31. mars. Þetta á einnig við um bifreiðar sem skráðar eru í öðru ríki. Á vefsíðu lögreglunnar eru frekari upplýsingar um notkun bifreiðadekkja í Svíþjóð.

Hér eru upplýsingar veggjöld fyrir bifreiðar í Stokkhólmi og Gautaborg.

Sænsk bifreið í öðru norrænu ríki

Reglur ríkis sem flutt er til segja til um hve lengi má aka bifreið sem skráð er í Svíþjóð í viðkomandi landi.

Danmörk

Reglur um skráningu bifreiða í Danmörku eru mismunandi og fara eftir því hvort viðkomandi ferðast yfir sundið til vinnu, býr tímabundið í Danmörku eða hefur fasta búsetu í landinu.

Hér má lesa um reglur sem gilda um innflutning á bifreið til Danmerkur. Það eru skýrt takmörk fyrir því hve mikið og með hvaða skilyrðum má nota sænska bifreið í Danmörku, þegar eigandinn er með lögheimili í Danmörku. Hafa þarf sérstakt samþykki danskra skattayfirvalda (Skat) til að mega nota bifreiðina í Danmörku.

Á eyðublaði skattayfirvalda (blanket 21059) er hægt að sækja um leyfi til að aka bifreið frá landamærum að dönsku lögheimili. Þeir sem aka sænskskráðri bifreið í Danmörku án þessa leyfis geta átt von á sekt.

Hafa skal samband við skattayfirvöld og biðja um skráningardeild ökutækja (Centralregisteret for motorkøretøjer) til að fá frekari upplýsingar um reglur um notkun ökutækja sem skráð eru erlendis í Danmörku.

Finnland

Hér eru upplýsingar um hvernig flytja á bifreið til Finnlands og á vef finnska sendiráðsins eru upplýsingar um akstur bifreiðar sem skráð er erlendis í Finnlandi.

Ísland

Á vefsíðunni Halló Norðurlönd eru upplýsingar um innflutning á bifreiðum til Íslands.

Noregur

Halló Norðurlönd

Gagnlegar upplýsingar (6)

Halló Norðurlönd, upplýsingaþjónusta Norrænu ráðherranefndarinnar, aðstoðar þá sem hyggjast flytja til annars norræns lands til að stunda vinnu eða nám.


Vinna sem hjúkrunarfræðingur í Noregi

Á þessari síðu eru upplýsingar fyrir hjúkrunarfræðinga sem vilja starfa sem slíkir í Noregi.

Að sækja um starf í Noregi

Hér má finna upplýsingar um það að sækja um starf í Noregi og hvar finna má auglýsingar um lausar ...

Þjóðskrá í Danmörku

Eftirfarandi eru upplýsingar um hvenær einstaklingur á rétt á að skrá sig í þjóðskrá í Danmörku.

Aðgangur að háskólamenntun í Danmörku

Að neðan eru upplýsingar um aðgang að háskólamenntun í Danmörku.

Almannatryggingar þeirra sem flytja til ...

Hér eru upplýsingar um reglur sem gilda um almannatryggingar, þegar flutt er til eða frá Svíþjóð.

Barnagæsla í Svíþjóð

Í Svíþjóð er fjöldi ólíkra möguleika á barnagæslu fyrir börn á aldrinum 1 til 5 ára. Foreldrar ...

Hafa samband

Hafa samband við Halló Norðurlönd

Hægt er að nota rafrænt eyðublað Halló Norðurlanda til að senda spurningar um að flutning, vinnu eða nám á Norðurlöndum.