Document Actions

Ríkisborgararéttur í Svíþjóð

Hér eru upplýsingar um reglur sem gilda fyrir þá sem vilja verða sænskir ríkisborgarar og um sænskar reglur um tvöfalt ríkisfang.

Hjá Útlendingastofnun fást upplýsingar um hvaðsænskur ríkisborgararéttur felur í sér ásamt upplýsingum um kosti og galla við tvöfalt ríkisfang.

Ríkisfang við fæðingu

Ríkisfang barns við fæðingu ákvarðast af ríkisfangi foreldra. Hægt er að lesa lög um sænskan ríkisborgararétt á vefsetri sænska þingsins (Riksdag).

Á vefsetri Notsium eru eldri lög um sænskan ríkisborgararétt.

Eftirfarandi upplýsingar lýsa gildandi reglum.

Ef foreldrar eru giftir

Barn verður sjálfkrafa sænskur ríkisborgari við fæðingu ef foreldrar eru giftir og annað hvort faðir eða móðir eru með sænskt ríkisfang.

Ef foreldrar eru ekki giftir

Ef foreldrar barns eru ekki giftir þegar barn fæðist, verður barnið sjálfkrafa sænskur ríkisborgari hafi móðirin sænskt ríkisfang.

Ef móðirin er útlendingur og hitt foreldrið sænskt, verður barnið sjálfkrafa sænskur ríkisborgari ef barnið er fætt í Svíþjóð.

Fæðist barnið erlendis og foreldrar ganga í hjónaband eftir fæðingu, verður barnið sænskur ríkisborgari frá og með þeim tíma sem foreldrar ganga í hjónaband.

Svona er séð til þess að barn fái ríkisborgararétt í öðru norrænu ríki

Ef barnið á að vera ríkisborgari í öðru norrænu ríki skal hafa samband við sendiráð viðkomandi lands í Svíþjóð og veitir það nánari upplýsingar og gefur út vegabréf þess lands fyrir barnið. Hafa skal meðferðis fæðingarvottorð og hjónavígsluvottorð eða önnur gögn um foreldrana ef foreldrar eru ekki giftir.

Nánari upplýsingar um reglur um ríkisborgararétt í einstökum norrænum ríkjum Danmörk, Finnland, Ísland og Noregur.

Nánari upplýsingar um reglur um ríkisborgararrétt við fæðingu á vefsíðu Útlendingaeftirlitsins.

Tvöfalt ríkisfang

Svíþjóð leyfir tvöfalt ríkisfang eins og Finnland og Ísland. Í Danmörku og Noregi eru strangari reglur um tvöfalt ríkisfang.

Einstaklingur sem er sænskur ríkisborgari og fær ríkisborgararétt í Finnlandi eða á Íslandi, getur því haldið sænska ríkisborgararéttinum. Fái hann hins vegar ríkisborgararétt í Danmörku eða Noregi missir hann sænska ríkisborgararéttinn þar sem þessi ríki leyfa ekki tvöfalt ríkisfang.

Öll norrænu ríkin leyfa hins vegar tímabundið að barn fái tvöfalt ríkisfang við fæðingu. Norrænu ríkin hafa þó þá reglu að barnið missir sjálfkrafa ríkisborgararéttinn hafi það ekki búið í landinu fyrir 22 ára aldur. Nánari upplýsingar um þetta fyrir Danmörku, Finnland, Ísland, Noreg og Svíþjóð.

Norrænn ríkisborgari sem sækir um sænskt ríkisfang

Ef einstaklingur er ríkisborgari í Danmörku, Finnlandi, Noregi eða á Íslandi getur hann sótt um að verða sænskur ríkisborgari hjá Lénsstjórninni.

Sem ríkisborgari í norrænu ríki getur einstaklingur orðið sænskur ríkisborgari á tvo mismunandi vegu: með yfirlýsingu (tilkynningu) eða með veitingu ríkisborgararéttar (umsókn).

Ríkisborgari með yfirlýsingu

Norrænir ríkisborgarar, geta undir vissum kringumstæðum orðið sænskir ríkisborgarar með því að gefa yfirlýsingu til ríkisins.

Til þess að fá sænskt ríkisfang með yfirlýsingu verður einstaklingur að:

  • vera orðinn 18 ára
  • vera búsettur í Svíþjóð og hafa verið það í fimm ár
  • ekki hafa veið dæmdur í fangelsi eða til annarar refsivistar undanfarin fimm ár
  • ekki hafa orðið danskur, finnskur, íslenskur eða norskur ríkisborgari með umsókn (veitingu ríkisborgararéttar).

Nánari upplýsingar eru á vefsetri Útlendingarstofnunar þar sem einnig er umsóknareyðublað og upplýsingar um kostnað.

Veiting ríkisborgararréttar

Ef einstaklingur uppfyllir ekki skilyrðin um að gefa yfirlýsingu um sænskan ríkisborgararétt, getur hann sem norræn ríkisborgari sótt um sænskan ríkisborgararétt. Uppfylla þarf eftirfarandi skilyrði:

  • að geta styrkt sjálfsímyndina
  • að vera orðinn 18 ára
  • að hafa verið búsettur í Svíþjóð í tvö ár
  • að hafa hagað sér vel í Svíþjóð.

Nánari upplýsingar eru á vefsetri Útlendingarstofnunar þar sem einnig er umsóknareyðublað og upplýsingar um kostnað. Þar eru einnig upplýsingar um hvernig sótt er um sænskan ríkisborgararétt á Netinu.

Þeir sem sækja um sænskt ríkisfang og eru ekki norrænir ríkisborgarar

Ef einstaklingur er ríkisborgari í landi utan Norðurlanda getur hann sótt um að verða sænskur ríkisborgari hjá Útlendingastofnun. Upplýsingar um skilyrði fyrir því að verða sænskur ríkisborgari eru á vefsíðum Útlendingastofnunar.

Annað

Herskylda hefur verið afnumin í Svíþjóð. Það þýðir að þeir sem ganga í herinn gera það af fúsum og frjálsum vilja. Einstaklingur fær því ekki herkvaðningu vegna þess að hann er sænskur ríkisborgari.

Sænskum ríkisborgararétti fylgir hins vegar réttur til að kjósa í þingkosningum og kosningum til Evrópuþingsins. Nánari upplýsingar um kosningarétt á vefsíðum Halló Norðurlanda.

Sænskur ríkisborgararéttur veitir einnig rétt til menntunarstyrkja samkvæmt gildandi reglum. Nánari upplýsingar þar að lútandi eru á vefsíðuCentrala Studienämnden.

Vantar þig nánari upplýsingar?

Spurningar um flutning, vinnu og nám á Norðurlöndunum má senda með því að fylla út rafrænt eyðublað. Spurningum er svarað af starfsfólki upplýsingaþjónustunnar Halló Norðurlönd.

Búseta og dvöl á Norðurlöndum

Búseta og dvöl í Danmörku

Búseta og dvöl í Finnlandi

Búseta og dvöl í Færeyjum

Búseta og dvöl á íslandi

Búseta og dvöl í Noregi

Búseta og dvöl í Svíþjóð

Búseta og dvöl á Álandseyjum

Meira um Svíþjóð

Flutningar til eða frá Svíþjóð

Búseta og dvöl í Svíþjóð

Börn og fjölskylda í Svíþjóð

Vinna í Svíþjóð

Nám í Svíþjóð