Document Actions
Þetta innihald er ekki til á því tungumáli sem þú hefur valið, því sýnum við innihaldið á sænsku.

Åländsk hembygdsrätt

Den åländska hembygdsrätten utgör en förutsättning för att rösta och vara valbar i lagtingsval, att äga och besitta mark på Åland samt rätt att utöva näring på Åland. Undantag från kravet på hembygdsrätt kan beviljas av Ålands landskapsregering efter ansökan.

Ljósmyndari
Eivind Sætre/norden.org

Åländsk hembygdsrätt

Med stöd i självstyrelselagen för Åland (3.1.1975/3 §2) är det fastställt att ”Personer som inte har åländsk hembygdsrätt samt bolag, andelslag, föreningar, andra sammanslutningar, anstalter, stiftelser eller samfund får inte utan tillstånd av landskapsregeringen med äganderätt förvärva eller med stöd av legoavtal eller något annat avtal besitta fast egendom i landskapet." Undantag på kravet på hembygdsrätt kan beviljas av Ålands landskapsregering efter ansökan.

Mera information om åländsk hembygdsrätt finns på Ålands landskapsregerings sidor.

Fast egendom för personer som innehar hembygdsrätt

Förvärv av fastighet kan fritt göras av den som innehar hembygdsrätt.

Fast egendom för personer utan hembygdsrätt

Den som inte innehar hembygdsrätt, krävs tillstånd av landskapsregeringen. Detsamma gäller för juridiska personer, bolag, vilka alltid skall ha tillstånd.

Bostad/ägobostad. Bostad på tomt inom planerat område, t.ex. i Mariehamn. Person som är fast bosatt på Åland kan få dispens för att äga sådan bostad. Kommunen skall ge utlåtande till landskapsregeringen som beviljar dispens.
Markområde. Inköp av mark kräver alltid landskapsregeringens tillstånd.
Sommarbostad. Inköp kräver alltid landskapsregeringens tillstånd.

Ansökningsblanketten för hembygdsrätt samt information om åländsk hembygdsrätt, jordförvärv, näringsrätt och annat liknande hittar du på Ålands landskapsregerings hemsida administrativa enheten.

OBS! Den som ärver fast egendom på Åland har arvsrätt enligt Finlands arvslagstiftning.

Viltu spyrja Halló Norðurlönd?

Spurningar um flutning, vinnu og nám á Norðurlöndunum má senda með því að fylla út rafrænt eyðublað. Spurningum er svarað af starfsfólki upplýsingaþjónustunnar Halló Norðurlönd.

Flutningar á Norðurlöndum

Flutningar til eða frá Danmörku

Flutningar til eða frá Finnlandi

Flutningar til eða frá Færeyjum

Flutningar til eða frá Íslandi

Flutningar til eða frá Noregi

Flutningar til eða frá Svíþjóð

Flutningar til eða frá Álandseyjum

Meira um Álandseyjar

Flutningar til eða frá Álandseyjum

Búseta og dvöl á Álandseyjum

Börn og fjölskylda á Álandseyjum

Vinna á Álandseyjum

Nám á Álandseyjum