Document Actions

Námsstyrkur í Finnlandi

Upplýsingar um möguleika fyrir ríkisborgara annarra Norðurlanda til að fjármagna nám í Finnlandi. Hér er einnig fjallað um máltíðastyrk, sem tryggir nemendum í Finnlandi máltíðir á hagstæðu verði í sérstökum mötuneytum. Einnig upplýsingar um námsstyrk finnska ríkisins, almenn úthlutunarskilyrði og skilyrði þess að hann sé veittur áfram þótt nemandi flytji til annars lands.

Ekonomi

Ekonomi

Ljósmyndari
Magnus Fröderberg/norden.org

Veiting námsstyrks til ríkisborgara annarra landa

Ríkisborgarar annarra Norðurlanda sem koma til náms í Finnlandi fá yfirleitt áframhaldandi námsstyrk frá eigin heimalandi.

Ríkisborgarar annarra landa geta fengið námsstyrk, hafi þeir fasta búsetu í Finnlandi og dvelji þar af öðrum orsökum en til náms (til dæmis vegna atvinnu, fjölskyldutengsla eða séu að flytja aftur heim eftir veru erlendis). Hafi viðkomandi hlotið inngöngu í finnska menntastofnun áður en hann er skráður til búsetu í Finnlandi og hafi enga ástæðu til að dvelja í landinu aðra en námið, getur hann ekki fengið námsstyrk frá finnska ríkinu.

Frekari upplýsingar má finna á heimasíðu Almannatryggingastofnunar Finnlands.

Máltíðastyrkur

Allt námsfólk í Finnlandi á rétt á máltíðastyrk. Styrkurinn er ætlaður til að halda verðlagi í mötuneytum stúdenta hagstæðu. Til að fá afslátt í mötuneytunum þarf að sýna stúdentakort eða máltíðastyrkjakort Almannatryggingastofnunar.

Nemendur í Finnlandi eiga rétt á máltíðastyrknum þótt þeir þiggi námsstyrki frá öðrum löndum.

Nánari upplýsingar og lista yfir mötuneyti námsmanna má nálgast á heimasíðuAlmannatryggingastofnunar Finnlands.

Námsstyrkur í Finnlandi

Námsstyrkur í Finnlandi er veittur nemendum 17 ára og eldri sem stunda fullt nám að loknu grunnskólanámi. Í námsstyrk felst

  • framfærslustyrkur
  • húsnæðisstyrkur
  • námslán með ríkisábyrgð.

Ákvarðanir um úthlutun námsstyrks eru teknar af Almannatryggingastofnun Finnlands.

Skilyrði fyrir veitingu námsstyrks

Almenn skilyrði fyrir veitingu námsstyrks eru:

  • að finnsk menntastofnun hafi veitt nemendanum inngöngu
  • að fullt nám sé stundað
  • að námsframvinda sé fullnægjandi og
  • að nemandi þurfi á fjárhagsaðstoð að halda.

Styrkhæfir mánuðir námsársins eru allajafna frá og með september til og með maí. Sækja þarf sérstaklega um námsstyrk vegna sumarnáms. Veiting og upphæð húsnæðisstyrks veltur aftur á móti á húsnæðisaðstæðum og því hvernig húsnæðið er fjármagnað.

Tekjutakmörk námsfólks

Viss tekjutakmörk gilda um námsstyrkinn; aðeins er leyfilegt að hafa tekjur upp að vissu marki auk styrksins. Þetta þurfa þeir nemendur að hafa í huga sem vinna samhliða námi sínu. Fari tekjur yfirfarið yfir tilsett takmörk þarf að endurgreiða hluta námsstyrksins.

Frekari upplýsingar má finna á heimasíðu Almannatryggingastofnunar Finnlands.

Námsstyrkur til annarra landa

Að vissum skilyrðum uppfylltum getur nemandi fengið finnskan námsstyrk greiddan vegna náms, eða hluta þess, sem stundað er við menntastofnun erlendis. Nám eða starfsnám sem stundað er erlendis þarf þá að tengjast því námi sem viðkomandi hefur stundað í Finnlandi, eða að samsvara styrkhæfu námi í Finnlandi.

Meginreglan er að aðeins finnskir ríkisborgarar fái námsstyrk vegna náms sem að öllu leyti er stundað í öðru landi en Finnlandi. Í vissum tilvikum eru þó gerðar undantekningar á þessu fyrir ríkisborgara annarra landa.

Frekari upplýsingar má finna á heimasíðu Almannatryggingastofnunar Finnlands.

Vantar þig nánari upplýsingar?

Spurningar um flutning, vinnu og nám á Norðurlöndunum má senda með því að fylla út rafrænt eyðublað. Spurningum er svarað af starfsfólki upplýsingaþjónustunnar Halló Norðurlönd.

Menntun á Norðurlöndum

Nám í Danmörku

Nám í Finnlandi

Nám í Færeyjum

Nám á Íslandi

Nám í Noregi

Nám í Svíþjóð

Nám á Álandseyjum

Meira um Finnland

Flutningar til eða frá Finnlandi

Búseta og dvöl í Finnlandi

Börn og fjölskylda í Finnlandi

Vinna í Finnlandi

Nám í Finnlandi