Document Actions
Þetta innihald er ekki til á því tungumáli sem þú hefur valið, því sýnum við innihaldið á sænsku.

Skatteflykt, flyktingkrisen och försvarsdebatt på Nordens dag i Almedalen

(09:00-19:00)

Vad händer med det nordiska samarbetet efter flyktingkrisen? Hör arbetsmarknads- och integrationsminister Ylva Johansson i möte med nordiska kollegor. Vad sker efter Panamaläckan? Betyder avslöjandena slutet på undanhållandet av skattemiljarder? Hur ser försvarsminister Peter Hultqvist på Rysslands ökade militära närvaro kring Östersjön? Och vad kan vi lära av tysk integrationspolitik? Det är ett par av de frågor som lyfts på Nordens dag i Almedalen.

Vad händer med det nordiska samarbetet efter flyktingkrisen? Hör arbetsmarknads- och integrationsminister Ylva Johansson i möte med nordiska kollegor. Vad sker efter Panamaläckan? Betyder avslöjandena slutet på undanhållandet av skattemiljarder? Hur ser försvarsminister Peter Hultqvist på Rysslands ökade militära närvaro kring Östersjön? Och vad kan vi lära av tysk integrationspolitik? Det är ett par av de frågor som lyfts på Nordens dag i Almedalen.

Sammanlagt elva evenemang – alla med nordiska förtecken presenteras i Tavernatältet på Strandvägen 4, måndagen den 4 juli. Förutom flyktingfrågan, skatter och försvar får vi bland annat höra om vad vi kan lära oss av grannländerna när det gäller kampen mot våldsbejakande extremism, om hur civilsamhället och myndigheter bäst hjälper unga som mår dåligt, och vilka åtgärder som måste till för att nyanlända ska få jobb

Här är hela programmet (ändringar och kompletteringar kan ske):

09:00 - 9:45 Kan turismen rädda världen?

Hur kan besöksnäringen växa utan att bidra till mer miljöproblem och ökade klimatutsläpp? Världen står inför tuffa utmaningar och det är bråttom att nå målen i Agenda 2030, världens gemensamma plan för miljömässig, social och ekonomisk utveckling.

Medverkande: Inger Mattsson, hållbarhetschef Scandic, Maud Olofsson, ordförande Visita, Sylvia Nylin, vd Svenska Möten, Thomas Brühl, vd Visit Sweden och Ragnar Unge vd Miljömärkning Sverige. Moderator: Elsa Levinson, Miljömärkning Sverige.


10:00 - 10:45 Kan offentlig sektor och civilsamhället tillsammans hjälpa unga som mår dåligt?
Den växande psykiska ohälsan bland unga är en av våra största folkhälsoutmaningar. I Danmark samarbetar den offentliga sektorn och civilsamhället i "hybrida verksamheter". Dessa erbjuder stöd till unga som har problem med sin psykiska hälsa eller sin sociala situation. Skulle det fungera i Sverige?

Medverkande: Dagfinn Høybråten, generalsekreterare Nordiska ministerrådet, Lidija Kolouh-Söderlund, projektledare Nordens Välfärdscenter, Lena Nyberg, generaldirektör Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Kerstin Evelius, samordnare för statens insatser inom psykisk ohälsa, Nina Jürs, centerchef Headspace Danmark och Ann Sofie Blixt, verksamhetschef Tilia. Moderator: Tove Kjellander, barnrättskonsult Vinkelrätt.


11:00 - 11:45 Nordic energy cooperation – what’s the next step?
The International Energy Agency have shown that the Nordic economies are 25 years ahead of the rest of the world when it comes to energy production and CO2 emissions. Will the Nordic Energy cooperation continue to contribute to the Nordic industries efforts to commit to the 2-degree goal?

Medverkande: Catharina Nystedt-Ringborg, Vice President Global Utmaning, Staffan Laestadius, professor Industrial Dynamics KTH, Dagfinn Høybråten, Secretary General Nordic Council of Ministers, Carl-Michael Raihle ordförande i SKGS och affärsområdeschef Ovako och Hans Jörgen Koch, Ceo Nordic Energy research. Moderator: Johan Hassel, Global Utmaning.


12:00 - 12:45 Integrering av nyanlända i Sverige och Tyskland – Labour market integration in Sweden and Germany
Vilka åtgärder är bäst lämpade för att öka den varaktiga sysselsättningen bland nyanlända utrikes födda? Hur kan vägen från krishantering till integration på arbetsmarknaderna i Tyskland, Sverige och övriga Norden se ut?

Medverkande: Statssekreterare Thorben Albrecht, tyska arbetsmarknadsdepartementet, Erik Nilsson, statssekreterare arbetsmarknadsdepartementet, Poul Nielson, Nordiska ministerrådet, Edward Hamilton, arbetsmarknadsexpert Svenskt Näringsliv och Åsa Odin Ekman, utredare integration TCO. Moderator: Lisa Pelling, statsvetare och migrationsexpert.

Lättare lunch serveras vid 12:45.


13:00 - 13:45 En gemensam utmaning – integration av EU:s arbetsmarknad – hur passar Norden in?
Vilka utmaningar finns rörande integrationen av arbetsmarknaderna i EU? Vad är beröringspunkterna? Var går skiljelinjer? Ledande arbetsmarknadsexperter i samtal om EU-samarbetet och integration av flyktingar.

Medverkande: Dr. Wolfgang Müller, Bundesagentur für Arbeit, Poul Nielson, Nordiska ministerrådet och Clas Olsson, bitr. generaldirektör Arbetsförmedlingen. Moderator: Lisa Pelling, statsvetare och migrationsexpert.


14:00 - 14:45 Efter Panamadokumenten – kan pengar inte gömmas undan längre?
Panamadokumenten har avslöjat tusentals företag och enskilda som misstänks gömma undan pengar. De nordiska länderna har tecknat avtal så att ingen ska kunna gömma sig bakom banksekretess. Kommer avslöjandet och avtalen att stoppa pengar som göms av skattesmitare, terrorister och andra ljusskygga.

Medverkande: Dagfinn Høybråten, generalsekreterare Nordiska ministerrådet, Torsten Fensby, internationell förhandlare/skattejurist Nordiska ministerrådet och Fredrik Laurin, grävande journalist Uppdrag granskning. Moderator: Louise Hertzberg, Norden i Fokus.


15:00 - 15:45 När Medelhavet kom till Norden – vad händer med det nordiska samarbetet efter flyktingkrisen?
Flyktingfrågan splittrar de nordiska länderna, både för att det är svårt att se gemensamma värderingar och för att den leder till problem i samarbetet på grund av fysiska gränskontroller. Hur får vi till ett verkningsfullt samarbete trots skillnaderna?

Medverkande: Ylva Johansson, arbetsmarknads- och etableringsminister, Nina Fellman, Ålands samarbetsminister, Ove Ullerup, ambassadör Danmarks ambassad Sverige, Anne Berner, Finlands samarbetsminister och Kai Eide, ambassadör, Norges ambassad Sverige. Moderator: Lisa Pelling, statsvetare migrationsexpert.


16:00 - 16:45 Tillsammans mot våldsbejakande extremism – vad kan Norden göra?
I kampen mot radikalisering och våldsbejakande extremism spelar kommunerna en avgörande roll. Om samarbetet Nordic Safe Cities där nordiska städer tillsammans kan hitta vägar att förhindra att människor vänder samhället ryggen.

Medverkande: Niels Wanning, projektledare Nordic Safe Cities, Nordiska ministerrådet, Karin Creutz, forskare, Helsingfors universitet, Anna Hedin Ekström, kommittésekreterare Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism, Josefin Bergström, utvecklare Borlänge kommun och Lovisa Fhager Havdelin, verksamhetschef Teskedsorden. Moderator: Bodil Tingsby, tidigare kommunikationschef Nordiska ministerrådet.


17:00 - 17:30 Vilken region är starkast i Norden?
Vilken region är starkast i Norden? Vilka klättrar snabbast? Hur mäter sig din region mot andra? Vad skapar tillväxtpotential? Hur har befolkningen förändrats över tid – i städer och på landsbygden? Vilken betydelse har invandring i sammanhanget? Nordregios kartverktyg har svaren.

Medverkande: Johanna Feuk, Nordregio och Pipsa Salolammi, Nordregio.


17:30 - 18:45 Försvardebatt: Norden och Ryssland
Rysslands agerade i vårt närområde har lett till ökad militär närvaro kring Östersjön och intensifierat det nordiska samarbetet på säkerhetsområdet. För en ökad rysk militär aktivitet de nordiska länderna närmare varandra?

Medverkande: Peter Hultqvist, försvarsminister, René Nyberg, ambassadör Finska Natoutredningen, Carl Haglund, fd försvarsminister, partiledare svenska folkpartiet Finland/Nordiska rådet, Hans Wallmark, ordf. Nordiska rådets svenska delegation (M) och Helena Lindberg, generaldirektör Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Moderator: Bodil Tingsby, tidigare kommunikationschef Nordiska ministerrådet.

Välkommen på nordiskt mingel! Vi bjuder på mat och dryck med start kl.17:30. Anmäl dig till nif@nordicwelfare.org 


Performance: Var med och gör nordisk glass!
Mjölkbonden Veronica Berg från Sollebrunn berättar och visar hur man gör ekologisk glass från lokala råvaror. Samtidigt passar vi på att slå ett slag för konceptet Ny nordisk mat som har blivit en stor internationell framgång. Redan från starten var en av de bärande idéerna att engagera så många människor som möjligt, från jordbrukare, politiker, hemkunskapslärare, till statliga myndigheter och forskare.


Nordens dag arrangeras i samarbete med Nordiska ministerrådet, Nordiska rådet, Nordens Välfärdscenter, miljömärkning Svanen, Friedrich-Ebert-Stiftung, Nordregio, Hanaholmen, Kulturfonden för Sverige och Finland, Tyska ambassaden och Global Utmaning.

Twitter - ¤nrpol

Tengiliður

Louise Hertzberg
Sími: +46 (0) 733 27 69 90