Nýlega útgefið efni

The Nordic Bioeconomy Initiative, NordBio
Final report
2017
Hallo Norden Årsrapport 2016
2017
Reducing maritime emissions
Policy recommendations for the future of Nordic green marine transport
2017
Addressing social sustainability through everyday life
Experience from a pilot study in four Nordic city-regions
2017
Bra lösningar fungerar för alla
- om universell design och välfärdsteknologi
2017
Velferðartækni
Verkfæri
2017