Big Picture Blue Yellow
Nyheter http://www.norden.org/no/aktuelt/nyheter Fortsatt nordisk støtte til medieutvikling for de russiskspråklige i Baltikum Størstedelen av den russiskspråklige befolkningen i Estland, Latvia og Litauen er helt avhengige av nyheter og aktualiteter fra de statlig... http://www.norden.org/no/aktuelt/nyheter/fortsatt-nordisk-stoette-til-medieutvikling-for-de-russiskspraaklige-i-baltikum http://www.norden.org/no/aktuelt/bilder/steder/oevrige/raadhuset-i-paernu-estland
Nyheter http://www.norden.org/no/aktuelt/nyheter Hur mäts kostnaden för flyktingintegration? Också under tider av högkonjunktur är det svårt för personer med icke-västerländsk bakgrund att integreras på den nordiska arbetsmarknaden.... http://www.norden.org/no/aktuelt/nyheter/hur-maets-kostnaden-foer-flyktingintegration http://www.norden.org/no/aktuelt/bilder/steder/danmark/indbyggere-paa-noerrebro
Det nordiske samarbeidet om likestilling http://www.norden.org/no/tema/det-nordiska-samarbetet-om-jaemstaelldhet Viktiga framsteg vid CSW – men Norden siktade högre FN:s medlemsstater ska arbeta för att få bort löneskillnaderna mellan kvinnor män och för att omfördela det obetalda hushållsarbetet.... http://www.norden.org/no/tema/det-nordiska-samarbetet-om-jaemstaelldhet/viktiga-framsteg-vid-csw-2013-men-norden-siktade-hoegre http://www.norden.org/no/aktuelt/bilder/tema/likestilling/nordisk-event-ved-csw61
Nyheter http://www.norden.org/no/aktuelt/nyheter 12 nominerte til Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris 2017 Et av disse 12 verkene får Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris når den deles ut i Helsingfors 1. november 2017. http://www.norden.org/no/aktuelt/nyheter/12-nominerte-til-nordisk-raads-barne-og-ungdomslitteraturpris-2017 http://www.norden.org/no/aktuelt/bilder/nordisk-raads-priser/barne-ungdomslitteraturprisen/barne-og-ungdomslitteraturprisen-2017/stor-banner-med-de-nominerade-till-nordiska-raadets-barn-och-ungdomslitteraturpris-2017
Nyheter http://www.norden.org/no/aktuelt/nyheter Livlig nordisk debatt om USA og Norden Det er ekstra viktig å framheve nordiske verdier i den urolige tida vi lever i nå. Det var budskapet i flere innlegg da Nordisk råd debatterte... http://www.norden.org/no/aktuelt/nyheter/livlig-nordisk-debatt-om-usa-og-norden http://www.norden.org/no/aktuelt/bilder/arrangement/nordisk-raads-sesjon/temasesjonen-2017/temasession-2017

Department


Title

Test text

    /

    More news