Side-alternativer

Artikler

Social trust and radical individualism - The paradox at the heart of Nordic capitalism
23.02.2012
Der er desværre ingen artikel fra Sverige i dette nummer af Analys Norden. Til gengæld bringer vi en artikel fra publikationen "The Nordic Way" udgivet af tænketanken Global Utmaning i Stockholm med støtte fra Nordisk Ministerråd ifm World Economic Forum i Davos, februar 2011. Link til artiklen nedenfor.
Danmark hjem til Norden
Thomas Larsen
23.02.2012
Der skal være mere og ikke mindre nordisk samarbejde, lyder det fra den nye danske minister for nordisk samarbejde, Manu Sareen. Han håber, at Norden får større gennemslagskraft i Europa.
Problemene for Den nordiske velferdsregjeringen
Egill Helgason
23.02.2012
Det er egentlig treffende at den nordiske modellen skulle være tema for denne siste utgaven av Analys Norden. Det er få ting vi nordboere like ofte får spørsmål om som disse nordlige samfunnene våre, som for mange framstår som strålende forbilder innen velferd, likestilling, frihet og menneskerettigheter.
En sterk modell
Aslak Bonde
23.02.2012
Få ting er mindre omstridt i Norge enn den norske, eller nordiske, samarbeidsmodellen. Alle partier og alle organiserte interesser er i prinsippet enige i at det er bra for landet at vi har mye tillit, små forskjeller, mye samarbeid og en utstrakt kompromisskultur. Konfliktene i det norske samfunnet dreier seg i stor grad om hvordan man best tar vare på samarbeidsmodellen, og da ser man mye mer mot EU enn mot Norden.
Norden, trots allt
Markku Heikkilä
16.02.2012
Principerna för lagstiftningen, modellen för välfärdssamhället, jämställdhet, små klasskillnader – man hittar de gemensamma och utmärkande egenskaperna hos de nordiska länderna i allt det som är viktigt i Finland. Trots detta pratar man förvånansvärt lite om nordiskhet och den nordiska modellen. Som en hyllning till det allra sista numret av Analys Norden beger jag mig på jakt efter Finland som nordisk stat. Resan börjar så långt bort från huvudstäderna som möjligt, så nära vardagen som möjligt.
Tidsskriftet Analys Norden nedlægges
09.02.2012
Nordisk Ministerråds og Nordisk Råds on-line tidsskrift for politisk analyse, Analys Norden, bliver nedlagt i sin nuværende form. Sidste nummer kommer 23. februar og handler om den nordiske model.
Februari 2012: EU har redan vunnit valet i Finland
Markku Heikkilä
02.02.2012
Det finns två kandidater kvar som kan bli Finlands nästa president, men inte två alternativ. Samlingspartiets Sauli Niinistö och De grönas Pekka Haavisto har samma politiska linje i många centrala frågor och i synnerhet när det gäller Finlands EU-politik ligger de mycket nära varandra. Då de EU-kritiska kandidaterna blev utslagna i första omgången står valet nu snarare mellan de återstående kandidaternas personliga egenskaper än deras politiska inriktning.
Svanen flyger högt
Svanen är Nordens officiella miljömärkning. Syftet är att ha en frivillig gemensam nordisk miljömärkning, som medverkar till att minska den börda som den dagliga konsumtionen lägger på miljön. Svanemärket granskar varors och tjänsters miljöpåverkan under hela livscykeln från råvara till avfall. Det ställs hårda klimat- och miljökrav men även krav på funktion och kvalitet. Svanen är en välkänd symbol för miljö i Norden och väcker även intresse internationellt.
Nordisk tilsynssamarbeid på kjemikalier
Felles nordisk tilsyn på kjemikalier, som ble startet i 2000, gir effekt for både myndigheter og næring. Erfaringene etter ti års samarbeid er at dette har gitt hvert land bedre resultater enn hva de kunne oppnådd alene. Når Norden taler med én stemme høres det godt i kjemikaliearbeidet i EU og EØS. I dette nummer av NordMiljø presentes tilsynssamarbeidet med eksempler på hvilken nytte det har gitt så langt.
Minister Alexander Stubb: Nordens plats i täten kräver fortgående arbete
Alexander Stubb
Finland har i 2011 varit ordförandeland i Nordiska ministerrådet. Som minister med ansvar för det nordiska samarbetet är det på sin plats att efter ordförandeskapet sammanfatta vad Norden och det nordiska betyder för Finland. Jag ska ställa mig själv tre frågor och skissa upp några tankar som innehåller en antydan om mina svar. Hoppas detta också kan fungera som öppning till en fortsatt diskussion.
Ministeri Alexander Stubb: Pohjolan kärkipaikka vaatii jatkuvaa työtä
Alexander Stubb
Suomi on toiminut vuonna 2011 Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaana. Pohjoismaisen yhteistyöministerin ominaisuudessa on minusta näin vuoden päätteeksi paikallaan tiivistää, mitä pohjoismaisuus ja Pohjola meille merkitsevät. Esitän itselleni kolme kysymystä, joihin hahmottelen myös vastauksen alkioita keskustelun avaamiseksi.
Uppgivenhet och några bra förslag
Eva Franchell
02.12.2011
Veckorna innan klimatmötet i Durban rasar den svenska debatten om – äldrevård. Riskkapitalbolaget Carema har vanvårdat gamla och senila människor. Bolaget har tjänat stora pengar på de svenska skattebetalarna medan Caremas egen vinst har förts över till skatteparadiset Jersey. En rad reportage i tv, radio och samtliga svenska dagstidningar har dominerat debatten och skakat om regeringen. Kanske är den tidstypisk.
Danmark skal – igen! - være grønt foregangsland
Thomas Larsen
02.12.2011
Den nye danske regering med socialdemokraten Helle Thorning-Schmidt i spidsen kan gå over i historien som en grøn regering. Et nyt energiudspil rummer tårnhøje ambitioner. Erhvervslivet er forsigtigt positivt – men frygter for konkurrenceevnen.
Storindustri, konsumisme og bilisme i et land med overflod av ren energi
Egill Helgason
02.12.2011
Den islandske regjeringa godkjente i fjor en handlingsplan for klimaspørsmål. Kursen man der staker ut, er at man skal redusere nettoutslippet av drivhusgasser med opp mot 30 prosent fram mot 2020 sammenlignet med 2005-nivå. Målet i 2007 var å redusere utslippene med 50–70 prosent før 2050. Dette er i tråd med EUs politikk.
Klimaoppgjør på vent
Aslak Bonde
02.12.2011
Til vinteren, eller våren – da vil Stortinget ta de upopulære avgjørelsene som skal gi formidable kutt i de norske klimagassutslippene innen 2020. Eller kanskje blir det enda en utsettelse? 14 års erfaring med oppfølging av Kyoto-avtalen tilsier at politikerne også denne gangen vil skyve de vanskelige avgjørelsene foran seg. Det er mye lettere å redde regnskog i Brasil og Indonesia enn å tvinge nordmenn til å kjøre mindre bil.
Klimatdebatten inte längre på modet
Markku Heikkilä
24.11.2011
Finlands klimatpolitik har till stor del handlat om en anpassning till Europeiska unionens allmänna klimatlinje. Detsamma gäller mötet i Durban. Finlands stöd till EU:s mål om 30-procentiga utsläppsminskningar är villkorlig på så sätt att alla viktiga industrialiserade länder uppriktigt måste lova att minska sina utsläpp. Den rena teknologins roll betonas. Trots detta är den största förändringen som skett inom klimatdebatten att hela ämnet förs in på något slags sidospår, i bakgrunden inom politiken men bort från synfältet.
Den politiske oppløsningens tid
Egill Helgason
27.10.2011
Det har vært mye politisk uro på Island etter finanskollapsen i oktober 2008. Etter at bankene gikk konkurs var det masseprotester i Reykjavik i dagevis. De nådde sitt høydepunkt i januar 2009 i den såkalte kasserollerevolusjonen. Da ble det tent ild i sentrum, kastet steiner på Alltinget og politiet brukte tåregass mot den sinte folkemengden.
Er det naivt å være åpen?
Aslak Bonde
27.10.2011
Da Jens Stoltenberg forpliktet oss alle til å møte terror med mer åpenhet og demokrati, la han i samme setning til at vi aldri skulle være naive. I månedene som er gått etter 22. juli, er det blitt tydeligere hvor vanskelig det er å veie disse løftene mot hverandre. Det er også blitt overraskende vanskelig å vurdere om det norske samfunnet er blitt mer splittet eller om det er blitt mer samlet etter terrorhandlingene, og om det er blitt lagt grunnlag for mer eller mindre ekstremisme.
Svenska polisen visar osäkerhet
Eva Franchell
27.10.2011
För att hänga med i den svenska debatten om terrorism och politisk extremism måste man förstå begreppet rondellhund. Det kan verka lättsinnigt i ett så här allvarligt sammanhang, men faktum är att säkerhetspolisens senaste tillslag hade sin utgångspunkt i just en sådan hund.
Nye trusler
Thomas Larsen
27.10.2011
Yderligtgående islamister er fortsat den største terrortrussel mod Danmark. Men efter tragedien i Norge er der kommet øget fokus på politisk radikalisme – både til højre og venstre.