Side-alternativer

Artikler

Sopimuksen tulkinta
Jan-Erik Enestam
Pohjoismaisen 14.7.1994 hyväksytyn sosiaalipalvelusopimuksen 7 artiklassa lukee: ”Pohjoismaan kansalaista ei saa lähettää kotiin sillä perusteella, että hän on sosiaalipalvelujen tai toimeentulotuen tarpeessa, jos hänen perhesuhteensa, siteensä asuinmaahan tai muut olosuhteet puoltavat hänen jäämistään sinne eikä missään tapauksessa, jos hän viimeisen kolmen vuoden ajan on laillisesti asunut maassa”.
Finlands järnvägar förfaller
Markku Heikkilä
25.08.2011
Man har varit tvungen att minska hastigheten för tågen i Finland, eftersom järnvägarna är i allt sämre skick. Det finns stora behov av investeringar i trafiken i landet, men det är svårt att hitta finansiering. Statens trängda ekonomi har hindrat alla omfattande nya projekt fastän avstånden är långa i Finland och behoven av transporter stora. Trots det visionerar man om tunnel till Tallinn och järnväg till Ishavet.
Bilnasjonen
Egill Helgason
24.08.2011
Islendingene er en bilnasjon, storforbrukere av biler. Her er det flere biler per innbygger enn noe annet sted i Europa, ca 665 biler per 1000 innbyggere, man må dra til USA for å finne et tilsvarende antall biler. Bilparken er også en av de mest energikrevende i verden i forhold til innbyggertall. Islendingene eier store biler, og islendinger bruker privatbiler til de aller fleste gjøremål. Bilen er ikke bare et transportmiddel, islendingens yttertøy og hans mest nyttige tjener, men også et statussymbol og en del av identiteten.
Åland på ett hav av sprit
Nina Fellman
24.08.2011
Åland består av 6 500 öar i havet. Detta faktum både skyddar och begränsar landskapet, beroende på vilket perspektiv man väljer. Hur man än ser på det är transporterna till och från öriket själva livsnerven för att upprätthålla ett ekonomiskt livskraftigt samhälle som är så litet och så perifert som Åland.
Nasjonsbyggingen fortsetter
Aslak Bonde
24.08.2011
Politikere er velgerstyrt. Det er hovedforklaringen på at de mange vyer om nye veier og toglinjer til Sverige og resten av Europa forblir på tegnebrettet. Det er på norske veier og tog velgere flest befinner seg, og de vil at politikerne først bruker penger på å gjøre det norske transportnettet bedre. Kanskje er det likevel en endring på gang. Utredningene av høyhastighetstog er konkrete, og det toget kan komme til å starte i København.
Sænkes grænsebommene om Danmark?
Thomas Larsen
24.08.2011
Med planerne om styrket grænsekontrol har Danmark trukket overskrifter i den internationale presse, udløst EU-kommissionens vrede og modtaget skarp kritik fra Tyskland. Ironisk nok var kontrollen tænkt som en vindersag.
Svenskt tågkaos på kors och tvärs
Eva Franchell
24.08.2011
Sverige ligger mitt i Norden. Den svensk som vill resa till ett utomnordiskt land måste alltid passera genom eller förbi sina nordiska grannar. Samma sak gäller för alla de varor som skickas från Sverige till resten av världen. Svensk export till Ryssland går över Finland medan småländska möbler tar vägen över Danmark.
Nordic countries eyeing 'core' EU transport network
Valentina Pop - EU Observer
24.08.2011
Scandinavian cross-border bridges and highways are given as an example for successful project management in an area where the EU is currently trying to cut waste, politicking and huge delays in execution by focusing on a 'core' network of transport routes.
August 2011: Et forandret Norge
Aslak Bonde
16.08.2011
”Om en mann kan forårsake så mye ondt, tenk hvor mye kjærlighet vi kan skape sammen”. Sitatet fra et ungt Arbeiderpartimedlem gikk verden rundt i dagene etter massedrapene og terroren den 22. juli, og det satte tonen for det norske samfunnets reaksjon. Varmen og fellesskapsfølelsen var slik de gamle husker den fra fredsvåren i 1945. Men høsten kommer fort i Norge – med valgkamp, selvransakelse og mange vanskelige avveiinger.
Nordic countries get an international voice in the Arctic
Helena Spongenberg
23.06.2011
Global warming has changed the Arctic and the region is now facing a very different future that many nations and companies want to be a part of. The Arctic countries are set to make big short term earnings, but at what cost? Analys Norden takes a look at the Nordic countries’ role in the Arctic debate and how they see the risks and opportunities in the Arctic.
Den arktiska frågan står och stampar efter valet, precis som allt annat
Markku Heikkilä
09.06.2011
För två år sedan fick Finlands utrikesminister Alexander Stubb ett arktiskt uppvaknande vid Arktiska rådets utrikesministermöte i Tromsö. Efter det inledde Finland en stark utrikespolitisk invasion mot norr. Men när de övriga ländernas arktiska utrikesministrar samlades i Nuuk nu i maj stannade Stubb hemma. Efter valet i april har all politik i Finland varit som förlamad, inklusive den arktiska politiken.
Til verden – via arktis
Aslak Bonde
09.06.2011
Er det én ting norske utenrikspolitikere er opptatt av, så er det å få tilgang til de store aktørene i verdenspolitikken. Tidligere ble fredsmegling brukt som et redskap for å gjøre seg interessant blant annet i USA og EU – nå blir jobbingen med Arktis mer og mer verdifull. Svalbard er blitt Norges mest internasjonaliserte lokalsamfunn, og når Arktisk Råd får sekretariat i Tromsø flytter storpolitikken enda litt nærmere.
Grønland er en nøgleaktør i Arktis
Steen Ulrik Johannessen
09.06.2011
Den globale opvarmning har gjort Arktis til et økonomisk og politisk særdeles hedt område, hvor den smeltende is gør ressourcerne mere tilgængelige. Grønland har allerede taget hul på mulighederne og er begyndt at udnytte dem, men det sker ikke uden massiv kritik fra miljøorganisationer.
Trængsel i ishavet
Thomas Larsen
09.06.2011
Med deltagelse af blandt andre USA’s udenrigsminister Hillary Clinton blev maj måneds topmøde i Arktisk Råd en manifestation af, at spillet om Arktis er blevet international storpolitik. Danmark er med – via Rigsfællesskabet med Grønland – og ruster sig til kampen om forekomsterne af olie og gas højt mod nord.
Nordpolen, Island og EU
Egill Helgason
09.06.2011
Debatten om nordområdene går livlig på Island. Den handler om mulighetene som kan oppstå, farer man står overfor og Islands plass i verden, men nordområdene blir også brukt i dagens politiske konflikter, ofte på en noe forvirrende måte.
En region under isen
Eva Franchell
09.06.2011
I Sverige finns ett begrepp som innebär att man inte mår riktigt bra: Man är ”under isen”. Begreppet beskriver väl situationen i Arktis våren 2011. Som nytt ordförandeland i Arktiska rådet får Sverige ägna sig åt ren krishantering.
The eyes of the EU remain fixed on Arctic skies, despite setbacks
Andrew Willis - EU Observer
09.06.2011
EU officials are maintaining the pressure for a coherent Arctic policy, with the negative effects of climate change and the region's abundant natural resources continuing to attract international attention. But Europe's drive for influence in the north has suffered a number of recent setbacks, with the bloc still searching for a way to make its voice heard.
Rio+20: A Momentum for Resource Economics
Peter Bjerregaard
Growth. Even before the concept is defined, we know what’s on the agenda. It’s not about plant growth, hair growth or growth in quality of life, it’s about economic growth. And the kind that is measured in GDP. However, Rio+20 might mark a paradigm shift in the way we measure growth and wealth.
COme2gether
Jeg var ungdomspolitisk koordinator for Løgumkloster Højskole i forbindelse med de danske højskolers internationale klimakonference, COme2gether, sidste år. Der holdt jeg et kort oplæg om rejsen.
Vatnajökull som katalysator for klimaarbejde
Det er næsten to år siden, at Nordisk Ministerråds studietur til naturparken Vatnajökull på Island fandt sted. Selve turen varede kun omkring 10 dage, og jeg husker følelsen af, hvordan dagene styrtede af sted. Jeg har været ude på længere rejser, både før og efter turen, men jeg vil vove den påstand, at ingen af dem har efterladt så dybt et indtryk som turen til Island