Side-alternativer

Artikler

Minister Alexander Stubb: Nordens plats i täten kräver fortgående arbete
Alexander Stubb
Finland har i 2011 varit ordförandeland i Nordiska ministerrådet. Som minister med ansvar för det nordiska samarbetet är det på sin plats att efter ordförandeskapet sammanfatta vad Norden och det nordiska betyder för Finland. Jag ska ställa mig själv tre frågor och skissa upp några tankar som innehåller en antydan om mina svar. Hoppas detta också kan fungera som öppning till en fortsatt diskussion.
Ministeri Alexander Stubb: Pohjolan kärkipaikka vaatii jatkuvaa työtä
Alexander Stubb
Suomi on toiminut vuonna 2011 Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaana. Pohjoismaisen yhteistyöministerin ominaisuudessa on minusta näin vuoden päätteeksi paikallaan tiivistää, mitä pohjoismaisuus ja Pohjola meille merkitsevät. Esitän itselleni kolme kysymystä, joihin hahmottelen myös vastauksen alkioita keskustelun avaamiseksi.
Uppgivenhet och några bra förslag
Eva Franchell
02.12.2011
Veckorna innan klimatmötet i Durban rasar den svenska debatten om – äldrevård. Riskkapitalbolaget Carema har vanvårdat gamla och senila människor. Bolaget har tjänat stora pengar på de svenska skattebetalarna medan Caremas egen vinst har förts över till skatteparadiset Jersey. En rad reportage i tv, radio och samtliga svenska dagstidningar har dominerat debatten och skakat om regeringen. Kanske är den tidstypisk.
Danmark skal – igen! - være grønt foregangsland
Thomas Larsen
02.12.2011
Den nye danske regering med socialdemokraten Helle Thorning-Schmidt i spidsen kan gå over i historien som en grøn regering. Et nyt energiudspil rummer tårnhøje ambitioner. Erhvervslivet er forsigtigt positivt – men frygter for konkurrenceevnen.
Storindustri, konsumisme og bilisme i et land med overflod av ren energi
Egill Helgason
02.12.2011
Den islandske regjeringa godkjente i fjor en handlingsplan for klimaspørsmål. Kursen man der staker ut, er at man skal redusere nettoutslippet av drivhusgasser med opp mot 30 prosent fram mot 2020 sammenlignet med 2005-nivå. Målet i 2007 var å redusere utslippene med 50–70 prosent før 2050. Dette er i tråd med EUs politikk.
Klimaoppgjør på vent
Aslak Bonde
02.12.2011
Til vinteren, eller våren – da vil Stortinget ta de upopulære avgjørelsene som skal gi formidable kutt i de norske klimagassutslippene innen 2020. Eller kanskje blir det enda en utsettelse? 14 års erfaring med oppfølging av Kyoto-avtalen tilsier at politikerne også denne gangen vil skyve de vanskelige avgjørelsene foran seg. Det er mye lettere å redde regnskog i Brasil og Indonesia enn å tvinge nordmenn til å kjøre mindre bil.
Klimatdebatten inte längre på modet
Markku Heikkilä
24.11.2011
Finlands klimatpolitik har till stor del handlat om en anpassning till Europeiska unionens allmänna klimatlinje. Detsamma gäller mötet i Durban. Finlands stöd till EU:s mål om 30-procentiga utsläppsminskningar är villkorlig på så sätt att alla viktiga industrialiserade länder uppriktigt måste lova att minska sina utsläpp. Den rena teknologins roll betonas. Trots detta är den största förändringen som skett inom klimatdebatten att hela ämnet förs in på något slags sidospår, i bakgrunden inom politiken men bort från synfältet.
Den politiske oppløsningens tid
Egill Helgason
27.10.2011
Det har vært mye politisk uro på Island etter finanskollapsen i oktober 2008. Etter at bankene gikk konkurs var det masseprotester i Reykjavik i dagevis. De nådde sitt høydepunkt i januar 2009 i den såkalte kasserollerevolusjonen. Da ble det tent ild i sentrum, kastet steiner på Alltinget og politiet brukte tåregass mot den sinte folkemengden.
Er det naivt å være åpen?
Aslak Bonde
27.10.2011
Da Jens Stoltenberg forpliktet oss alle til å møte terror med mer åpenhet og demokrati, la han i samme setning til at vi aldri skulle være naive. I månedene som er gått etter 22. juli, er det blitt tydeligere hvor vanskelig det er å veie disse løftene mot hverandre. Det er også blitt overraskende vanskelig å vurdere om det norske samfunnet er blitt mer splittet eller om det er blitt mer samlet etter terrorhandlingene, og om det er blitt lagt grunnlag for mer eller mindre ekstremisme.
Svenska polisen visar osäkerhet
Eva Franchell
27.10.2011
För att hänga med i den svenska debatten om terrorism och politisk extremism måste man förstå begreppet rondellhund. Det kan verka lättsinnigt i ett så här allvarligt sammanhang, men faktum är att säkerhetspolisens senaste tillslag hade sin utgångspunkt i just en sådan hund.
Nye trusler
Thomas Larsen
27.10.2011
Yderligtgående islamister er fortsat den største terrortrussel mod Danmark. Men efter tragedien i Norge er der kommet øget fokus på politisk radikalisme – både til højre og venstre.
Något har förändrats i Finland
Markku Heikkilä
26.09.2011
Det senaste politiska mordet på ministernivå i Finland skedde år 1922. I dag är den den organiserade extremhögern en helt marginell grupp i landet. Extremvänstern har man inte hört något från på länge. Man har inte sett några stora politiska demonstrationer för något eller emot något på ett bra tag. Inga misstankar om terrorism riktad mot Finland har framkommit. Under hösten har emellertid debattens vågor om politiska extremrörelser svallat höga i landet och en ny aggressivitet har uppstått i debattklimatet.
September 2011: Optræk til regeringsskifte i Danmark?
Thomas Larsen
13.09.2011
Socialdemokraternes leder Helle Thorning-Schmidt er favorit til at vinde valget i Danmark torsdag den 15. september. Hun får en hård udfordring. Hun står i spidsen for et parti, der er på vej mod et skuffende resultat, og hun skal lede en usammenhængende koalition.
Norden må sikre en bredere og mer solidarisk landbruksstøtte
Ann-Kristine Johansson
Nordisk råds miljøutvalg har nettopp sendt en uttalelse til EU-kommisjonen som et innspill i reformen av EUs landbruksstøtte. Vi legger vekt på å styrke matvaresikkerheten og sikre matvareforsyningen, og ønsker en landbrukspolitikk som fremmer produksjonen i hele Norden.
Sopimuksen tulkinta
Jan-Erik Enestam
Pohjoismaisen 14.7.1994 hyväksytyn sosiaalipalvelusopimuksen 7 artiklassa lukee: ”Pohjoismaan kansalaista ei saa lähettää kotiin sillä perusteella, että hän on sosiaalipalvelujen tai toimeentulotuen tarpeessa, jos hänen perhesuhteensa, siteensä asuinmaahan tai muut olosuhteet puoltavat hänen jäämistään sinne eikä missään tapauksessa, jos hän viimeisen kolmen vuoden ajan on laillisesti asunut maassa”.
Finlands järnvägar förfaller
Markku Heikkilä
25.08.2011
Man har varit tvungen att minska hastigheten för tågen i Finland, eftersom järnvägarna är i allt sämre skick. Det finns stora behov av investeringar i trafiken i landet, men det är svårt att hitta finansiering. Statens trängda ekonomi har hindrat alla omfattande nya projekt fastän avstånden är långa i Finland och behoven av transporter stora. Trots det visionerar man om tunnel till Tallinn och järnväg till Ishavet.
Transport policies in the Nordic region: Open or closed networks?
Helena Spongenberg
24.08.2011
The Nordic Ministerial Council for transport policies ceased to exist a few years ago although crossborder traffic is growing more than ever in the Nordic Region. Experience have also shown that grand crossborder transport projects can bind the Nordic countries closer together. Despite this increase and experience, it is still the national traffic projects that are prioritised when Nordic governments decide on transport policies. Analys Norden takes a look at what drives transport policies in the Nordic countries.
Bilnasjonen
Egill Helgason
24.08.2011
Islendingene er en bilnasjon, storforbrukere av biler. Her er det flere biler per innbygger enn noe annet sted i Europa, ca 665 biler per 1000 innbyggere, man må dra til USA for å finne et tilsvarende antall biler. Bilparken er også en av de mest energikrevende i verden i forhold til innbyggertall. Islendingene eier store biler, og islendinger bruker privatbiler til de aller fleste gjøremål. Bilen er ikke bare et transportmiddel, islendingens yttertøy og hans mest nyttige tjener, men også et statussymbol og en del av identiteten.
Nasjonsbyggingen fortsetter
Aslak Bonde
24.08.2011
Politikere er velgerstyrt. Det er hovedforklaringen på at de mange vyer om nye veier og toglinjer til Sverige og resten av Europa forblir på tegnebrettet. Det er på norske veier og tog velgere flest befinner seg, og de vil at politikerne først bruker penger på å gjøre det norske transportnettet bedre. Kanskje er det likevel en endring på gang. Utredningene av høyhastighetstog er konkrete, og det toget kan komme til å starte i København.
Åland på ett hav av sprit
Nina Fellman
24.08.2011
Åland består av 6 500 öar i havet. Detta faktum både skyddar och begränsar landskapet, beroende på vilket perspektiv man väljer. Hur man än ser på det är transporterna till och från öriket själva livsnerven för att upprätthålla ett ekonomiskt livskraftigt samhälle som är så litet och så perifert som Åland.