Side-alternativer

Artikler

Black is beautiful
The Nordic Council of Ministers financed an information campaign against the use of bleaching soaps containing mercury.
Mercury – the Arctic Perspective
AMAP, the Arctic Monitoring and Assessment Programme, has produced two assessments involving mercury, and the third assessment is due for submission in 2011.
Nordic countries are greening their economy more than ever
Helena Spongenberg
15.04.2011
While ‘green economy’ is quickly becoming the catchphrase of governments across the world, the Nordic countries are taking their green economy further than ever.
April 2011: Populismen tog över valet i Finland
Markku Heikkilä
14.04.2011
Det är riksdagsval i Finland söndagen den 17 april. Valresultatet väntas bli klart vid midnatt. Det är i stort sett allt man i förväg med säkerhet kan säga om detta val. Frammarschen av det populistiska sannfinländska partiet i takt med krisen i euroländerna har rört till det ordentligt i landets traditionella politiska mönster.
Bæredygtigt skred i den rigtige retning på Færøerne
Ingolf S. Olsen
07.04.2011
Det er bydende nødvendigt, at den færøske fiskerflåde biver reduceret, hvis man ønsker, at fiskerierhveret i fremtiden skal være biologisk, økonomisk og socialt bæredygtigt. Hidtil har passivitet i selve erhvervet og politisk berøringsangst hindret en sådan reduktion.
Alt norskt er grønt
Aslak Bonde
07.04.2011
Debatten om grønn vekst og bærekraft er preget av begrepsmangfold, uklar statistikk og skiftende perspektiver. Av og til virker det som om alt som er IT-basert eller går på skinner er grønt, og at klima- og miljøskadelig virksomhet i Norge egentlig er bærekraftig, fordi den samme virsomheten hadde vært enda mer miljøskadelig i andre land. Litt vel selvgodt kanskje, men det kan jo være riktig.
Svensk strid om grön tillväxt
Eva Franchell
07.04.2011
Socialdemokraternas nya partiledare Håkan Juholt höll ett bejublat linjetal på partikongressen häromveckan. Han är kul, han har mustasch och i talarstolen bjöd han på en närmast frustande framtidsoptimism.
Forbruksglad nasjon i sårbar natur
Egill Helgason
07.04.2011
Omtrent en fjerdedel av Island var trolig dekket av skog ved landnåm. På kort tid klarte landnåmsmennene å ødelegge skogen. Island er kjent for sin uberørte natur, vidder, ødemark og sandørkener; mye av dette har faktisk blitt til gjennom ødeleggelse av vegetasjonen og erosjon. Islendinger må begynne å tenke på hvordan man omgås naturen.
Ren teknologi och nya kunskaper om naturresurser
Markku Heikkilä
07.04.2011
I Finland ser man i och med tillnyktringen från Nokia-yran med nya ögon på de resurser som ingen globaliseringsvåg kan ta ifrån landet. Finland ska i fortsättningen trygga sin välfärd med hjälp av ren teknologi – bioenergi från skogarna, kunskaper om vatten och mineraler. I dessa söker man en kombination för att kunna förverkliga en hållbar ekonomi och en grön tillväxt.
Dansk satsning på grøn vækst
Thomas Larsen
07.04.2011
De nordiske lande har i årevis satset på, at vækst og bæredygtighed ikke er hinandens modsætninger. I Danmark lægger to nye afgørende rapporter op til total uafhængighed af fossile brændsler og øget satsning på grøn vækst.
Nordic energy – more different than similar
18.02.2011
As European Union leaders agreed this month to complete the bloc's internal energy market in 2014 in order to cut dependency on foreign oil and gas, the Nordic countries are facing important political decisions on how to plan for the future of their national energy supplies.
Skal vi fortsat arbejde nordisk?
Karen Ellemann, Palle Christiansen, Jacob Vestergaard
I en globaliseret verden, et EU med 27 lande og et NATO med 28 lande revitaliseres det nordiske samarbejde. Det nordiske har levet en henslumrende tilværelse, men det er slut. Vi skal samarbejde yderligere til gavn for borgerne og regionen skal sætte fodspor i verden. Wetterberg har foreslået en Nordisk Forbundsstat. Så langt vil vi ikke gå, men samarbejdet kan bestemt styrkes!
Nordens nordligaste kärnkraftverk
Markku Heikkilä
11.02.2011
Simo är en lugn liten kommun vid Bottenvikens kust knappt 10 mil norr om Uleåborg. Pyhäjoki är en annan sömnig liten ort som ligger lika långt från Uleåborg, fast söderut. På båda dessa orter väntar invånarna på att sommaren ska komma, de flesta av dem hoppfullt, men ett mindre antal med förskräckelse. En av dem – Simo eller Pyhäjoki – kommer att göras till den nya huvudskådeplatsen för en finsk energipolitik som till stor del stödjer sig på kärnkraft. Snart kommer man att välja på vilken ort man ska bygga Nordens nordligaste kärnkraftverk.
På vej mod en grøn fremtid
Thomas Larsen
11.02.2011
På tværs af partiskel er danske politikere enige om, at der skal satses massivt for at frigøre landet fra forurenende kul, gas og olie. Men transformationen til en grøn energiforsyning bliver en gigantisk udfordring.
Den langvarige striden om energiressursene
Egill Helgason
11.02.2011
Energien er nøkkelen til Islands velferd. Det virker som om alle er enige om det. Man har en framtidsvisjon om Island som energinasjon. Der er det også slutt på enigheten. Det er få temaer som har ført til like bitter strid på Island som energi. Den nådde sitt høydepunkt i årene 2003-2007 da debatten raste om det enorme kraftverket på Kárahnjúkar som produserer elektrisitet for det gigantiske aluminiumsverket i Reyðarfjörður.
Norge vil bli Europas batteri
Aslak Bonde
11.02.2011
Regjeringen har ambisjoner om å få flere nye kraftlinjer til kontinentet og Storbritannia slik at Norge kan bli Europas batteri. Når vinden i Danmark og på Doggerbank er god, skal vi importere strøm. Når det er vindstille, skal vi slippe vann ut av våre magasiner og sende strømmen ut av landet. Spørsmålet er om det norske folk synes ideen er like god som Regjeringen. Velgerne liker ikke nye kraftlinjer og sterkt varierende strømpriser.
EU looking north to diversify its energy sources
Valentina Pop - EU Observer
11.02.2011
As tensions are flaring up in EU's southern neighbourhood and the dealings with eastern petro-states are politically embarassing, the 27-strong bloc is looking for inspiration in the Scandinavian energy market and considering a north-south gas corridor.
Protester mot höga elpriser
Eva Franchell
11.02.2011
Det var elräkningen i januari som knäckte svenskarna. För många hushåll har elkostnaderna mer än fördubblats och de höga priserna har utlöst en våg av protester. Hundratusentals har skrivit på protestlistor och de svenska medierna rapporterar om människor som drabbats av kostnader på flera tusen kronor mer i månaden.
Nordiskt samarbete för att främja de globala klimatförhandlingarna
Caroline Dickson
Kampen mot klimatförändringarna enar de nordiska länderna. Klimatfrågan måste lösas globalt och Norden står bakom FN:s Klimatkonvention och Kyotoprotokollet som plattform för detta arbete. Det nordiska samarbetet i klimatförhandlingarna sker genom den nordiska ad hoc gruppen för globala klimatförhandlingar, NOAK.
Mercury – Nordic countries show the way to a global agreement
Mercury is one of the most toxic chemicals in the world, with effects that harm both health and the environment. Mercury is also a global problem because it spreads with the wind – mercury emitted from a coal-fired power station in one part of the world can pollute the Arctic environment, thousands of kilometres away, a few months later.