Side-alternativer

Artikler

Grønland vil tale de oprindelige folks sag på Rio+20
Kuupik Kleist
Det er de færreste steder i verden, at oprindelige folk selv kan bestemme over deres liv. Det er derfor vigtigt, at de aftaler, som verdens lande bliver enige om på Rio+20, respekterer FN Erklæringen om oprindelige folks rettigheder.
Greenland’s vision of the Nordic Co-operation on Sustainability
Palle Christiansen
The Nordic Strategy for Sustainable Development is the first regional strategy of its kind in the world. It helps to give Greenland a clearer voice in both the Nordic Region and around of the world.
Rio+20, June 18
Pam Pearson
Here in Rio, in the physical heat as well as the heat of last-minute negotiations, it is hard to imagine the areas of ice and snow that make up the “cryosphere.” Yet when it comes to the challenge of sustainable development, few communities face greater challenges than the peoples living in alpine and polar areas such as the Himalayas, the Arctic, and Andes.
Sustainably sustainable - the Nordic Way
Alexander Stubb
The Nordic model – Nordic capitalism that I prefer to call it – has proved that high living standards and well-being can be combined with clever and responsible environmental and resource policies. I am proud of this, but still, a lot more needs to be done.
The Arctic passes climate threshold
Peter Bjerregaard
Arctic CO2 levels have hit a milestone. Reaching concentrations not seen in the last 800,000 years, 400 ppm (parts per million) is now being measured all across the Arctic.
Economic growth - version 2.0
Connie Hedegaard
When I was born, we were 3 billion people on this planet. A child born today is one of seven billion, and more will come during its life time.
Who will bell the consumption cat?
Ninad Bondre
Once upon a time, on a faraway planet, a group of highly sophisticated beings were faced with a crisis. They had made great progress indeed, but it had come at a cost: profound changes to the planet’s natural cycles. Now their atmosphere was warming, their oceans acidifying and their food security was severely threatened. An emergency meeting was called to discuss possible solutions.
Kunskap om kemikalier i varor kan spara resurser
Norden har varit aktiv internationellt för att förbättra informationen om och hanteringen av kemikalier i varor, inte minst inom ramen för den globala kemikaliestrategin SAICM (Strategic Approach to International Chemicals Management) och projektet ”Chemicals in Products” som leds av FN:s miljöprogram UNEP.
Grönt öl
Världens bryggerier producerar nästan 150 miljarder liter öl varje år, och öl är den tredje vanligaste drycken efter vatten och te. Om man dessutom räknar med övriga drycker, exempelvis mineralvatten och läsk, så inser man att grönare åtgärder inom bryggeribranschen kan ha en stor effekt på miljön.
Resurseffektiv hantering av livsmedel
I dag slängs hälften av all livsmedelsproduktion i världen. Livsmedel som slängs ger inte mat till någon och detta kräver en omedelbar förändring. Inom EU har ämnet politisk prioritet och det har föreslagits att 2014 eller 2015 ska bli ’Food Waste Year’. . I de nordiska länderna finns det politisk fokus på livsmedelsspill i produktionskedjan såväl som hos konsumenterna. Nordiska ministerrådet har satt fokus på ekodesign i produktion och distribution av livsmedel via en webbplats med information och idéer till detaljhandelssektorn.
Natur och kulturarv – resurser för hållbar tillväxt
Fjällvandringar, ridning och uthyrning av rum på bondgårdar. Natur och kulturarv, exempelvis landskap med rikt djurliv, historiska miljöer och friluftsmöjligheter, spelar en stor roll för människans livskvalitet och välbefinnande samtidigt som det kan främja företagande, turism och innovationer.
Nordiskt kunnande inom miljömärkning
Svanen, som skapades av Nordiska ministerrådet år 1989, har starkt bidragit till en mer hållbar produktion och konsumtion och är bekant för fler än nio av tio nordbor. Svanmärket granskar varors och tjänsters miljöpåverkan under hela livscykeln från råvara till avfall. Det ställs hårda klimat- och miljökrav men även krav på funktion och kvalitet.
Grön offentlig upphandling kan förändra!
Offentliga inköp, exempelvis olika transporttjänster, är en viktig inkomstkälla för den privata sektorn. I EU står offentlig upphandling för omkring 16 procent av BNP. Staten och kommunerna har därmed goda möjligheter att styra den privata sektorn mot att producera mer hållbara tjänster och produkter.
Hållbar avfallshantering och grönare cement med nordiska pengar
Som ett bidrag till klimatkampen har de nordiska länderna beslutat att finansiera ett nytt program för utsläppsreduktion, Nordic Partnership Initiative on Up-scaled Mitigation Action, NPI. Programmet ska hjälpa Peru och Vietnam att minska sina utsläpp inom de kraftigt förorenande sektorerna avfallshantering och cementtillverkning.
Miljöskadliga subventioner ska fasas ut
Miljöskadliga subventioner tär på ländernas budgeter och orsakar stora miljömässiga kostnader. Trots detta visar beräkningar att subventioner för exempelvis konsumtion av fossila bränslen rentav ökar. År 2009 uppgick de till 300 miljarder dollar men året därpå till hela 409 miljarder.
Norden kan inte agera ensam i klimatfrågan – en global syn behövs
Koldioxidprissättning betraktas allmänt som ett mycket effektivt verktyg för att minska koldioxidutsläppen. Genom att sätta ett pris på koldioxid ger man användarna och producenterna av fossila bränslen incitament för att minska förbrukningen och utveckla produkter och processer som orsakar låga koldioxidutsläpp.
Greening the economy – the Nordic way
De nordiska statsministrarna har beslutat att det nordiska samarbetet ska kraftsamla och fokusera på grön tillväxt de kommande åren. Det kommer att innebära nya satsningar exempelvis inom utbildning och forskning, energieffektivisering, grön offentlig upphandling, avfallshantering och integrering av miljö- och klimataspekter i biståndsarbetet.
From one ditch to the other
Einar Riisvik
Food security will be a major challenge for the world in the next decade. Some estimates for the world population challenge the world food supply with 2.5 billion new consumers in the next 40 years. My argument is that it is not enough to produce more food, it is essential that we have the right food.
Why do we punish the things we want, and reward the things we do not?
Adrian TAN
In a few weeks time world leaders will gather together for the Rio+20 Conference to discuss how to build a green economy in the context of sustainable development and poverty eradication. With the current economic crisis, this theme is a highly pertinent issue for both developed and developing countries.
Bærekraftig forretning er god forretning
Connie Hedegaard
Et nytt tankesett baner seg vei i de store bedriftene. Uansett om de kaller det grønn vekst, ansvarlig kapitalisme eller samfunnsansvar, så forsøker stadig flere selskaper over hele verden å finne nye og mer bærekraftige metoder for å skape den veksten vi trenger i Europa – og i resten av verden. De har innsett at det ikke lenger er mulig å fortsette som før, skriver EU-kommissær Connie Hedegaard.