Side-alternativer

Kalender

Møter, konferanser, temadager og sesjoner innenfor det nordiske samarbeidet.

Februar, 2017

Hvilke er Nordens beste bøker?

Land
Sverige
Dato
23.02.2017
Type
Seminar

Tredje møte i det nordiske bioøkonomipanelet i Oslo

Land
Norge
Dato
24.02.2017
Type
Arbeidsgruppemøte

Uusikuu – finsk tango

Dato
25.02.2017
Type
Annet

Nordisk toppmøte om psykisk helse

Land
Norge
Dato
27.02.2017
Type
Konferanse

Nordisk konferanse om ungdom, arbeid, utdanning og psykisk helse

Land
Norge
Dato
28.02.2017
Type
Konferanse

Mars, 2017

Arbeidsgruppemøte for NKMT, 2.–3. mars 2017 i Oslo

Land
Norge
Dato
02.03.2017 - 03.03.2017
Type
Arbeidsgruppemøte

Tredje møte i Baltic Sea Region Bioeconomy Council

Land
Letland
Dato
08.03.2017
Type
Annet

Bioeconomy Forum Latvia, Riga, Latvia

Land
Letland
Dato
09.03.2017
Type
Annet

Fotoutstilling

Dato
10.03.2017 - 03.04.2017
Type
Annet

Children of Bodom

Dato
11.03.2017
Type
Annet

London Book Fair

Dato
14.03.2017 - 16.03.2017
Type
Annet

EK-R-møte

Dato
15.03.2017
Type
Embetsmannskomitémøde

Møte i Nordisk embetsmannskomité for regionalpolitikk (EK-N).

Dato
15.03.2017
Type
Embetsmannskomitémøde

Det Norske Kammerorkester Leif Ove Andsnes

Dato
17.03.2017
Type
Annet

Frigg

Dato
29.03.2017 - 02.04.2017
Type
Annet

London Art Biennale Ellen Juell

Dato
29.03.2017 - 02.04.2017
Type
Annet

Hanne Friis-utstilling

Dato
31.03.2017 - 29.04.2017
Type
Annet

April, 2017

Nordisk råds aprilmøter

Dato
03.04.2017 - 04.04.2017
Type
Nordisk Råds møte

Møte i Nordisk embetsmannskomité for energipolitikk (EK-E).

Dato
05.04.2017 - 06.04.2017
Type
Embetsmannskomitémøde

Taival by Cie Nuua

Dato
18.04.2017
Type
Annet

Super Sunday by Race Horse Company

Dato
20.04.2017 - 03.06.2017
Type
Annet

Finland100; Chester Philharmonic Orchestra

Dato
29.04.2017
Type
Annet

Mai, 2017

Uusikuu – finsk tango

Dato
05.05.2017
Type
Annet

Juni, 2017

World Circular Economy Forum

Land
Finland
Dato
05.06.2017 - 06.06.2017
Type
Annet

Møte i Nordisk embetsmannskomité for næringspolitikk (EK-N).

Dato
07.06.2017 - 08.06.2017
Type
Embetsmannskomitémøde

8. årlige EUSBSR-forum

Land
Tyskland
Dato
13.06.2017 - 14.06.2017
Type
Annet

Møte i Nordisk embetsmannskomité for energipolitikk (EK-E).

Dato
14.06.2017 - 15.06.2017
Type
Embetsmannskomitémøde

Nordisk råds sommermøter

Dato
26.06.2017 - 30.06.2017
Type
Nordisk Råds møte

September, 2017

Møte i Nordisk embetsmannskomité for energipolitikk (EK-E).

Dato
07.09.2017
Type
Embetsmannskomitémøde

Nordisk råds septembermøter 2017

Dato
19.09.2017 - 20.09.2017
Type
Nordisk Råds møte

Møte i Nordisk embetsmannskomité for regionalpolitikk (EK-N).

Dato
20.09.2017
Type
Embetsmannskomitémøde

Møte i Nordisk embetsmannskomité for næringspolitikk (EK-N).

Dato
26.09.2017 - 27.09.2017
Type
Embetsmannskomitémøde

Oktober, 2017

Nordisk råds 69. sesjon 2017

Dato
30.10.2017 - 02.11.2017
Type
Nordisk råds sesjon

November, 2017

Nordisk råds presidiemøte

Dato
28.11.2017 - 29.11.2017
Type
Presidentskapsmøte

Møte i Nordisk embetsmannskomité for regionalpolitikk (EK-N).

Dato
30.11.2017
Type
Embetsmannskomitémøde

Desember, 2017

Møte i Nordisk embetsmannskomité for næringspolitikk (EK-N).

Dato
05.12.2017
Type
Embetsmannskomitémøde