Side-alternativer
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Svensk.

1 miljon euro för att möta utmaningarna inom energipolitiken

För att möta de regionala utmaningarna inom energipolitiken beslutade de ministrar som är ansvariga för energifrågor i länderna kring Östersjön att investera 1 miljon euro i särskilda regionala projekt under de kommande tre åren.

22.05.2012

Halldór Ásgrímsson, generalsekreterare för Nordiska ministerrådet, närvarade vid BASREC-mötet i Berlin.

Fotograf
Terje Heiestad

Initiativet fokuserar på energisäkerhet, energieffektivitet och användning av förnybara energikällor, däribland integreringen av fluktuerande vindkraft i elsystemet. Nordiska ministerrådet, det nordiska miljöfinansieringsbolaget (NEFCO) och Nordiska investeringsbanken var närvarande på mötet. Mötet ägde rum den 14 och den 15 maj i Berlin.

Läs kommunikén från mötet

Kontakter

Susanna Widstrand
Telefon +45 21717138
E-post suwi@norden.org