Side-alternativer

– En for alle, alle for en

Henrik Dam Kristensen, president i Nordisk råd, ser det som en stor og viktig beslutning for de nordiske landene, ikke minst symbolsk, at utenriksministrene nå har blitt enige om en nordisk solidaritetserklæring.

07.04.2011

– Nå er det en for alle, alle for en som gjelder i Norden, sier Henrik Dam Kristensen etter utenriksministrenes avgjørelse i Finland tirsdag 5. april.

Fotograf
Johannes Jansson/norden.org

– Nå er det en for alle, alle for en som gjelder i Norden, sier Henrik Dam Kristensen etter utenriksministrenes avgjørelse i Finland tirsdag 5. april.

Henrik Dam Kristensen, Nordisk råds president, hilser solidaritetserklæringen hjertelig velkommen.

– For bare få år siden var det tabu å snakke om utenriks- og sikkerhetspolitikk i nordisk sammenheng. Nå har vi funnet ut at det er til nytte for oss alle med et forsterket samarbeid på dette området. Det neste logiske skrittet ville være om samarbeidet ble mer formalisert og inngikk under Nordisk ministerråds ansvar. De nordiske landene har langt større vekt enn størrelsen tilsier. En bedre koordinering rundt internasjonale spørsmål vil sikre oss langt større gjennomslagskraft.

Solidaritetserklæringen slår fast at hvis et nordisk land skulle bli angrepet, vil de andre landene bistå med relevante virkemidler hvis de blir bedt om det.

De nordiske utenriksministrene ble enige om solidaritetserklæringen på et nordisk utenriksministermøte i Helsingfors tirsdag 5. april.

Erklæringen slår fast at det er naturlig for de nordiske landene å samarbeide i en solidarisk ånd for å møte utenriks- og sikkerhetspolitiske utfordringer. Det gjelder ikke minst for potensielle risikoer som menneskeskapte katastrofer, digitale angrep og terrorangrep.

Nordisk råd er også midt i en prosess med å reformere arbeidet sitt. På presidiemøtet i Stockholm torsdag 31. mars var denne prosessen det viktigste punktet. Et element er nettopp at Nordisk råd utvider horisonten når det gjelder det internasjonale samarbeidet. Både for regjeringer og parlamentarikere er det nordiske samarbeidet et viktig supplement til det etablerte europeiske og euroatlantiske samarbeidet.

De nordiske utenriksministrene om solidaritetserklæringen

Kontakter