Side-alternativer

”Finlandssvensk bør være hovedspråk i nordisk union”

Det svenske språket som snakkes i Finland, det vil si finlandssvensk, burde bli hovedspråket i en nordisk union. Det mener Finlands nordiske samarbeidsminister Jan Vapaavuori, som deltok i et språkseminar arrangert i Helsingfors tirsdag av Nordens institutt i Finland.

02.12.2009

Jan Vapaavuori

Fotograf
Johannes Jansson/norden.org

Finlandssvensk er ifølge Vapaavuori den skandinaviske varianten som forstås best av alle i Norden – derfor bør det bli hovedspråk i en nordisk union. Vapaavuori stiller seg dermed positiv til det omdiskuterte forslaget om en union i Norden.

Det var den svenske historikeren Gunnar Wetterberg som lanserte ideen om en nordisk union i en debattartikkel i Dagens Nyheter. Forslaget førte til en livlig debatt i hele Norden da artikkelen ble publisert i slutten av oktober i forbindelse med Nordisk råds årlige sesjon. En nordisk union ville blant annet styrke Nordens internasjonale stemme, mente Wetterberg.

Jan Vapaavuori understreker samtidig at man mister mye i det nordiske samarbeidet hvis man snakker et språk som ikke er noens morsmål. Derfor bør en satse på å styrke den skandinaviske språkforståelsen i hele Norden. Ministeren nevnte spesielt tre faktorer som gjør språksamarbeidet vanskelig: manglende svenskkunnskaper i Finland, vanskelighetene både islendinger og finner har med å snakke et skandinavisk språk tilstrekkelig godt, og det faktum at dansk talespråk ofte er vanskelig å forstå.

For å verne om Finlands tospråklighet bør man ifølge Vapaavuori sørge for at barn og unge lærer seg svensk og forstår hvor nyttig det er å kunne språket.

På tirsdagens godt besøkte språkseminar medvirket også språkrøkterne Pirkko Nuolijärvi og Mikael Reuter.

Nordens institutt i Finland, Nifin, er en samnordisk institusjon under Nordisk ministerråd og et nordisk møtested i sentrum av Helsingfors.

Les Gunnar Wetterbergs artikkel

Nifins hjemmeside

Påmelding

Hvis du vil delta på lanseringen ber vi om at du registrerer deg ved å sende en e-post til Henrik Killander, heki@norden.org.

Kontakter

Gun Oker-Blom
Telefon +358 09-68 40 56 20
E-post gun.oker-blom@nifin.helsinki.fi