Side-alternativer

”Når det virkelige gjelder, står vi sammen i Norden”

Fem enige statsministre slo i dag ring om de åpne nordiske samfunnene. Når det virkelig gjelder, står vi sammen i Norden, slo den norske statsministeren fast på tirsdagens nordiske toppmøte i København.

01.11.2011

– Åpenhet er en kjerneverdi i de nordiske samfunnene. Åpenhet overfor omverdenen, åpenhet overfor borgerne, friheten til å velge selv, og viljen til dialog og samarbeid er i hjertet av den nordiske modellen, sa Helle Thorning-Schmidt.

Fotograf
Magnus Fröderberg/norden.org

Det var en sammensveiset og enig forsamling av nordiske parlamentarikere som tirsdag sto vakt om de åpne nordiske samfunnene. Anført av de nordiske statsministrene sluttet lederne fra Nordisk råds partigrupper seg til Norges valg av åpenhet som svar på terror og tragedien den 22. juli.

Økt dialog og større åpenhet er veien å gå for de nordiske velferdssamfunnene både ute og hjemme:

– Bombene var også et angrep på det åpne folkestyret slik vi kjenner det i Norden. Vi må slå ring om de åpne samfunnene våre. Det handler om å forhindre at frykten biter seg fast. Et folk i frykt er et ufritt folk, sa Norges statsminister Jens Stoltenberg etter at forsamlingen hadde holdt et minutts stillhet til ære for ofrene på Utøya.

Politikernes diskusjon om de åpne nordiske samfunnene vendte hele tida tilbake til kjernebegreper som åpenhet, trygghet, frihet og likhet. Der Stoltenberg og Danmarks statsminister Helle Thorning-Schmidt spesielt understreket verdien av likhet og fellesskap, la Sveriges statsminister særskilt vekt på frihetsbegrepet som det sentrale for de nordiske velferdssamfunnene.

Norden som rollemodell for samfunn verden over ble framhevet av flere medlemmer av Nordisk råd. Også Grønlands landsstyreformann Kuupik Kleist så den nordiske modellen som inspirasjon for utviklingen av landene i Arktis:

Utfordringen vi i Grønland står overfor, handler om en kommende massiv innvandring av arbeidskraft fra andre steder i verden. Vi må derfor lære av de andre nordiske landenes måte å håndtere dette problemet på, sa Kupik Kleist.

Nordisk råds nyvalgte president, Bertel Haarder, la i sin åpning av det nordiske toppmøtet vekt på at de nordiske samfunnene også må åpne seg mot verden:

– Det er helt naturlig for de nordiske landene å samarbeide når det gjelder EU, og i år vil vi presse på for at det skal skje noe med samarbeidet på det utenrikspolitiske området, sa presidenten og henviste blant annet til den internasjonale oppmerksomheten om Arktis.

Danmarks statsminister Helle Thorning-Schmidt var enig:

Åpenhet er en kjerneverdi i de nordiske samfunnene. Åpenhet overfor omverdenen, åpenhet overfor borgerne, friheten til å velge selv, og viljen til dialog og samarbeid er i hjertet av den nordiske modellen, sa Helle Thorning-Schmidt.