Side-alternativer
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Svensk.

78 kreativa initiativ om barn, mat och hälsa i Norden

Barnkultur har en stark position i Norden och nu bör även att matkulturen får rättmätig uppmärksamhet. I projektet ”Børn og mad i Norden” har en arbetsgrupp kartlagt 78 initiativ kring barn, mat och hälsa i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Resultaten visar på stor kreativitet och kvalitet gällande matprojekt bland barn.

03.04.2012
Fotograf
Johannes Jansson/Norden.org

Projekten har gemensamt fokus på hållbar utveckling och en närhet till naturen samt i Finland och Sverige på skolmåltider. Utmaningen ligger i ett förbättrat samarbete aktörer och länder emellan. Framöver bör initiativen även i större grad beakta relationen mellan olika åldersgrupper av barn och unga. Detta underlättas genom att skapa ett tvärnordiskt nätverk som möjliggör ett långsiktigt samarbete kring projekt om barn, mat och hälsa.

Kartläggningen efterlyser större fokus på upplevelser med alla sinnen, lek och glädje med mat. Dessa faktorer är viktiga då barnen i tidig ålder utvecklar sina matvanor samt attityd till mat. Idag handlar en allt för stor del av initiativens insats kring barns hälsa om näringsvärden, energi, kolhydrater och fett.

– I projekten har vi fokus på barn i åldrarna 3-15 år och denna åldersgrupp äter utanför hemmet 5 dagar i veckan. De matvanor som följer oss genom livet grundläggs tidigt - och här spelar både förskola, skola och hemmet viktiga roller. Bra matvanor bör ses både som en lustfylld investering som betalar sig på lång sikt, säger Emil Bruun Blauert, Danmark.

– Genom projektet har vi kunnat byta smarta verksamhetsmodeller med varandra och lägga grund för framtida samarbete. Det nordiska samarbetet ökar också intresset för barnens måltider inom landet hos myndigheter och nationella ansvariga. En allmän medvetenhet om betydelsen av att utveckla barnens matkultur börjar öka. Det är viktigt att vi satsar på gemensamma åtgärder i framtiden, framhåller Stina Algotson, Sverige samt Arja Lyytikäinen, Finland

– Projekten kring barn och mat drivs i allmänhet av eldsjälar med idérikedom framom ekonomisk rikedom. Utbytet av erfarenheter effektiverar processen från idé till konkret handling. Ett exempel är Smakens uke som arrangeras för sjätteklassisterna i de norska skolorna och som nu även förverkligas på Färöarna, berättar Stine Sem, Norge.

Projektet Barn och Mat i Norden är finansierat av Nordisk ministerrådet i samverkan med Meyers Madhus, Allebarnsrätten og Children’s food education in Early Educaion – Sapere-Project, Finland Sapere Finland.

Läs Barn og Mad-rapporten här


Arbetsgruppen bakom kartläggningen

  • Emil Blauert, Sara Emilie Johansen, Meyers Madhus (DAN)
  • Stina Algotson, Allebarnsrätten (SVE)
  • Arja Lyytikäinen n, Children’s food education in Early Education – Sapere-Project, (FIN)
  • Stine Sem, Smakens Uke, Lene Gjelsvik, Geitmyra matkultursenter for barn.

Kontakter

Projektledare Harriet Strandvik, tel. +358 40 559 2904