Side-alternativer

Debatt om den nordiske triangelen i Oslo

Norden i Fokus i Oslo og Voksenåsen inviterer til en konferanse om den nordiske triangelen torsdag 10. april 2008. Den nordiske triangelen er EUs prosjekt for hovedforbindelsen mellom de nordiske hovedstedene.

28.03.2008

Den 10. april møtes ledende politikere fra Oslo, Stockholm, Gøteborg og København og representanter for de tre nettverkene ”Tillväxtkorridoren”, ”Europakorridoren”, samt ”GO-samarbetet och Skandinavisk Arena”. De vil diskutere hvordan man kan gå til verks for å påvirke sentrale myndigheter til å prioritere utbyggingen av den nordiske triangelen.

En utbygging av den nordiske triangelen, og spesielt jernbanedelen, er et viktig innslag i et effektivt og holdbart transpostsystem med fokus på miljø. Man kan forestille seg at om de nordiske landene ikke prioriterer utbyggingen, kommer heller ikke EU til å gjøre det. I stedet prioriterer EU i større grad utbygginger i sentral-Europa for å integrere de nye medlemslandene. Norden havner derfor mer og mer utenfor.

God tilgjengeligget mellom mellom de nordiske landene og det øvrige Europa er livsnødvendig for det nordiske næringslivets fremtid. De nordiske landene må sammen reagere raskt for å få den nordiske triangelen tilbake på sporet.

Program:
08.30 Registrering, kaffe

09.00 Välkommen, bakgrund för mötet Göran Johansson, Göteborg Kommunstyrelsens ordförande

EU and the Nordic Triangle Jonathan Scheele, director,
-what can be done to speed up development EU Commission D6, TEN-T
-how to obtain further financing

Nordisk Triangel – statusrapport Anne Marstein, Rambøll
-questions

10.00 Pause

10.15 Femern Bælt-forbindelsen Tom Allersted, prosjektleder

Noen utfordringer for å videreutvikle Lars Erik Nybø, prosjektleder jernbanen i den Nordiske Triangel Jernbaneverket

Framtidsvisioner för Nordiska Triangeln Gunnar Sibbmark, VD
Europakorridoren

11.15 Pause

11.30 Politisk paneldebatt med innlederne og følgende deltakere:

Göran Johansson, Kommunstyrelsens ordf., Göteborg
Erling Lae, Byrådsleder i Oslo
Klaus Bondam, Borgermester, København
Kristina Axén Olin, Finansborgarråd, Stockholm

Hva kan vi gjøre i fellesskap? Hva er fellesinteresser/særinteresser?
Hva kan vi oppnå hvis vi samarbeider? Hvordan kan vi påvirke sentrale myndigheter?

Panelleder: Per Ritzler, gen.sekr. Foreningen Norden

12.45 Lunsj

Påmelding senest den 04. april 2008 til program@voksenaasen.no eller på tlf. 22 81 15 06. Pris inklusive lunsj er kr.500 per person.