Side-alternativer

Finsk foregangsmann vinner Nordisk råds miljøpris

Prisen gis for hans innsats for Nordens skoger og hans mobilisering på grasrotplan på tvers av de nordiske landene. Både Danmark og Finland hadde nominert Manninen til prisen.

22.05.2012

Den finske feltbiologen Olli Manninen er årets mottaker av Nordisk råds miljøpris.

22. mai er FNs dag for biologisk mangfold. Mange arter og landområder er truet av utryddelse til tross for internasjonale avtaler og tiltak for å verne om naturen. Heldigvis er det en mengde ildsjeler over hele verden som yter en innsats for å gjøre oppmerksom på problemet.

Nordisk råd og de nordiske landenes miljøministre har nå valgt å hedre en av disse ildsjelene, nemlig den finske feltbiologen Olli Manninen, som er årets mottaker av Nordisk råds miljøpris.

Manninen er aktiv i både Finland, Norge og Sverige, han har arbeidet for stort sett alle miljøorganisasjonene i Norden og blant annet opprettet nettportalen nordicforests.org.  

Han fikk budskapet om prisen i en skog i svenske Värmland, der han var i full gang med det arbeidet for å kartlegge og dokumentere fredningsbehovene i de nordiske skogene som han nå belønnes for.

– Nordisk råds miljøpris går ikke bare til meg, men til alle dem som brenner for å bevare de nordiske skogene. Den frivillige innsatsen er veldig viktig, også når det dreier seg om å påvirke politikerne til å gjøre en større innsats for naturen vår. Prisen vil bidra til å sikre arbeidet vårt framover, uttaler Olli Manninen, som ikke minst er kjent for å mobilisere og utdanne andre feltbiologer og miljøaktivister.

Bedømmingskomiteen merket seg spesielt Manninens arbeid for å konkretisere miljøpolitiske mål. I begrunnelsen heter det blant annet:

"Olli Manninen har gjennom sin innsats som kartlegger og nettverksbygger vært en sentral person bak fredningen av titusener av hektar med skog i Finland, Sverige og Norge. Han har utviklet et unikt system for kartlegging av rødlistede arter og vært en drivkraft bak kampanjer som har økt offentlighetens kjennskap til skogenes biologiske mangfold."

Bare i Finland har Manninen vært en drivkraft bak fredningen av over 100.000 hektar skog, og han har også medvirket til å samle inn mer enn 100.000 underskrifter fra sine finske medborgere for å oppfordre politikerne til å trappe opp fredningsinnsatsen.

Prisen deles ut den 30. oktober i Helsingfors, i forbindelse med Nordisk råds årlige toppmøte.

Bakgrunnsinformasjon om prisen

Prisen på 350.000 danske kroner går i år til en nordisk næringsvirksomhet, organisasjon eller enkeltperson som har arbeidet for å styrke det biologiske mangfoldet i sitt eget lokalområde eller internasjonalt.

De nordiske miljøministrene kårer vinneren av Nordisk råds miljøpris via en bedømmingskomité. Temaet for prisen varierer fra år til år. I år er temaet biodiversitet, og vinneren blir kåret på FNs internasjonale dag for biologisk mangfold.

Nordisk råds miljøpris er en av fire priser som deles ut av de nordiske landene for fremragende prestasjoner innenfor kunst og miljø. Prisen deles ut 31. oktober på Nordisk råds årlige toppmøte, som i år holdes i Helsingfors.

Kontakter

Olli Manninen +46 70 5412 540


Leo Stranius Finnish Nature League +358 40 754 7371

Risto Sulkava Finnish Association for Nature Conservation +358 50 560 2113