Side-alternativer
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Svensk.

Gränshinder engagerade riksdagen

Det finns alltjämt stora problem med gränshinder i Norden. Det underströk EU- och utrikeshandelsminister Alexander Stubb i riksdagen på onsdagen.

27.04.2012
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org

Gränshinder, det vill säga problem som gör det svårt att bo eller verka i ett annat nordiskt land, behandlades under en temadebatt i plenum.

Liknande debatter ordnades för första gången i alla nordiska parlament under april. Det finns gränshinder inom de flesta samhällsområden, inte minst inom social- och hälsovården samt byggbranschen, som försvårar livet för tusentals nordbor.

Alexander Stubb, som även är nordisk samarbetsminister, presenterade regeringens färska redogörelse om gränshinder. Redogörelsen betonar bland annat att uppkomsten av gränshinder måste beaktas bättre då lagar bereds och att samarbetet för att undanröja gränshinder bör fördjupas mellan de nordiska länderna.

Vi vill att den här debatten leder till konkreta resultat, sade Stubb och underströk att gränshinder, så som  olika byggstandarder och pensionsregler, både bromsar tillväxten och orsakar oskäliga problem på individnivå.

Det finns en stark vilja att motarbeta gränshinder både i regeringen och riksdagen. Riksdagsledamot Simo Rundgren, som leder Finlands delegation i Nordiska rådet, underströk att alla myndigheter måste uppmärksamma gränshinderfrågan i högre grad i sin verksamhet. Rundgren betonade också Finlands aktiva roll överlag.

Finland har varit mest aktivt av alla nordiska länder i kampen mot gränshinder, menade han.

En vecka före debatten ordnades en så kallade gränshindersklinik i riksdagen. Målet med kliniken, ett samarbete mellan riksdagen, Pohjola-Norden, Hallå Norden och Norden i Fokus, var att ge riksdagsledamöterna vägkost inför onsdagens debatt. På plats fanns bland andra representanter från myndigheter med många gränshinder på sitt bord, exempelvis Folkpensionsanstalten och skatteverket.

Läs mera om temadebatterna