Side-alternativer
Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Svensk.

Hinner regeringarna skapa jobb innan kvinnorna lämnat Arktis?

Nordiska ministerrådet vill genom program och stödåtgärder motverka kvinnoflykten i Arktis. Men frågan om hur de enskilda nordiska regeringarna framöver tänker säkerställa de arktiska kvinnornas jobbmöjligheter förblir obesvarad, säger Maria Stenberg, svensk ledamot i Nordiska rådet.

30.05.2012
Fotograf
Mats Holmström

Maria Stenberg riktade sig i mars till de nordiska regeringarna med frågan om vilka åtgärder som regeringarna planerar vidta för att främja kvinnors möjlighet till utbildning och yrkesliv. Det norska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet svarar bland annat med en hänvisning till ministerrådets arktiska program.

– De överordnade teman som finns i Nordiska ministerrådets arktiska samarbetsprogram 2012-2014 handlar om befolkning utbildning och kompetensutveckling, hållbar och grön näringsutveckling, klimat samt miljö och natur – allt med invånarna i centrum, säger ordförandeskapet genom kunskapsminister Kristin Halvorsen.

Samarbetsprogrammet omfattar en rad fackministerråde och institutioner, och den totala summa som har avsatts för år 2012 uppgår till 9,5 miljoner danska kronor (ca 1,3 miljoner euro). I svaret påpekas att Nordiska ministerrådet också stöder en rad mindre projekt inom ramen för icke-statliga organisationer.

Maria Stenberg är positiv till att kvinnornas ställning i Arktis beaktats i både tidigare åtgärder och nuvarande strategier och handlingsprogram, men ser en tydlig brist i svaret från de nordiska regeringarna:

– Jag undrar fortfarande vad de enskilda regeringarna framöver planerar göra för att ta tillvara kvinnornas kompetenser i Arktis och säkra jobbmöjligheterna. Framåtperspektiv saknas så gott som helt i svaret vi fick – de nationella åtgärder som listas är redan avslutade. Information om eventuella insatser i Finland saknas dessutom helt, säger Maria Stenberg, medlem av Nordiska rådets medborgar- och konsumentutskott.

Stenberg påpekar att utbildningsnivån inte är problemet - kvinnorna i Arktis är ofta utbildade men de flyttar bort i brist på jobb.

– Och att enbart se till urfolken räcker inte, det arktiska området är stort och problematiken omfattar alla som bor där, säger Maria Stenberg.

Kontakter

Jenny Pentler
Telefon +45 24 69 94 45
E-post jepe@norden.org