Side-alternativer

Hva har Norden oppnådd på likestillingsområdet siden kvinnekonferansen i Beijing i 1995?

Hva har Norden oppnådd på likestillingsområdet siden FNs 4. kvinnekonferanse i Beijing i 1995? Når FNs kvinnekommisjons (CSW) sesjon nummer 54 går av stabelen i FN-bygningen i New York i starten av mars, er Nordisk ministerråd for likestilling på plass. De nordiske ministrene skal presentere nordiske og nasjonale resultater og utfordringer innenfor likestillingspolitikken.

01.03.2010

Tirsdag 2. mars 2010 deltar de nordiske likestillingsministrene på et seminar i FN med temaet: Politiske resultater og utfordringer innenfor likestillingsområdet i de nordiske landene.

Fotograf
Johannes Jansson/norden.org

Årets CSW-sesjon markerer at det er 15 år siden FNs 4. kvinnekonferanse i Beijing. En konferanse som ga verden et rammeverk for å sikre likestilling mellom kvinner og menn og som har vært sentral i de globale fremskrittene når det gjelder kvinners situasjon.

Nordisk ministerråd arrangerer to såkalte side-events under CSW i FN-hovedkvarteret. Tirsdag 2. mars deltar de nordiske likestillingsministrene på et seminar med temaet: Politiske resultater og utfordringer innenfor likestillingsområdet i de nordiske landene. Fredag 5. mars skal nordiske fageksperter innenfor likestilling gi sitt bud på: Praktiske resultater og utfordringer innenfor likestillingsområdet i de nordiske landene.

FNs kvinnekommisjon ligger under FNs økonomiske og sosiale råd, og befatter seg med likestilling og kvinners situasjon. Den årlige sesjonen i FNs hovedkvarter i New York samler beslutningstakere, embetsmenn, NGOer og representanter fra andre organisasjoner fra hele verden for å evaluere fremskritt og utfordringer innenfor likestillingspolitikk og for å formulere konkret politikk og globale standarder for å fremme likestilling og kvinners situasjon på et globalt plan.

Deltakelsen på CSW er et ledd i de nordiske landenes internasjonale engasjement for å sette nordiske kjerneverdier, som likestilling og menneskerettigheter, på den internasjonale agendaen.

Mer informasjon om de nordiske seminarene under FNs kvinnekommisjons sesjon

Mer om FNs kvinnekommisjons sesjon

Kontakter