Side-alternativer

Internasjonale navn støtter nordisk bærekraftinitiativ

I forbindelse med lanseringen av de nordiske statsministrenes initiativ Nordic Solutions to Global Challenges er også tre internasjonalt kjente påvirkere på plass for å framheve betydningen av initiativet: EAT Foundations grunnlegger Gunhild Stordalen, Somalias første kvinnelige presidentkandidat Fadumo Dayib og Katherine Richardson, utnevnt ekspert i FNs vitenskapelige oppfølgingsgruppe for Agenda2030.

29.05.2017

Gunhild Stordalen er en av tre internasjonale profiler som gir respons på statsministrenes initiativ.

Fotograf
Linus Sundahl-Djerf

Med flaggskipsprosjekt innenfor temaene grønne løsninger, likestilling samt mat og velferd er koblingen til de globale bærekraftmålene i FNs Agenda 2030 tydelig.

– De nordiske landene er blant de beste i verden innenfor helsevesen, bærekraft og likestilling. Initiativet kan spille en viktig rolle ved å dele løsninger og suksesshistorier med andre deler av verden. Riktige matløsninger er en nøkkel for å møte de globale bærekraftmålene og klimatiltakene i Parisavtalen. Som region er vi unikt plassert for å ta lederskap når det gjelder kunnskap, innovasjoner, produkter og policyer som trengs for å legge til rette for et sunt kosthold for verdens voksende befolkning på en bærekraftig måte, sier Gunhild Stordalen. 

Katherine Richardson ser klare fordeler av nordisk samarbeid når det gjelder bærekraftmålene som dreier seg om energi- og klimaløsninger.

– Parisavtalen skapte en etterspørsel etter grønne løsninger, og kampen om å tilby de beste løsningene er hard. Norden gjør derfor klokt i å samarbeide om energi- og klimaløsningene med bærekraftige forretningsmodeller i bunnen, sier Richardson, som til daglig leder vitenskapssenteret Sustainable Science Centre ved Københavns universitet.

De nordiske landene er blant de beste i verden innenfor helsevesen, bærekraft og likestilling. Initiativet kan spille en viktig rolle ved å dele løsninger og suksesshistorier med andre deler av verden.

Fadumo Dayib, i dag fungerende direktør for UN Women i Somalia, kom som barn til Finland som flyktning. Med nordiske verdier om likestilling og likeverd for alle i bagasjen stilte hun i høst opp som presidentkandidat i Somalia, som første kvinne noensinne.

– Finland ga meg utdanning, og med utdanningen kom min økonomiske frigjøring. Nordens sosialsystem og økonomi gjorde det mulig for meg å også kombinere arbeid, utdanning og familie. Dette vil jeg ta med til Somalia, og det var derfor jeg stilte opp i valget – jeg vil hjelpe alle i Somalia til å få samme muligheter som jeg fikk, sier Fadumo Dayib.

Lanseringen av Nordic Solutions to Global Challenges direktesendes på facebook.com/nordenen tirsdag 30. mai kl. 10.15 CET. Følg også Twitter-rapporteringen under emneknaggen #nordicsolutions

Kontakter